Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Μπαράζ διασταυρώσεων προκαλεί η καραντίνα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
771234
567126
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020/ τιμή: 1,30 Ε
Οικο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑl ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.400
Κόντρα κορυφής
για τον προϋπολογισμό
Στη δύσκολη συγκυρία της οικονομικής ύφεσης αλλά και της παρατεταμένης έξαρσης της
επιδημιολογικής κρίσης ψηφίζεται απόψε στη
Βουλή ο κρατικός προϋ πολογισμός, ο οποίος
Προβλέπει ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας 4,5% το 2021. 0 πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας
αναμένεται να διασταυρσουν το βράδυ τα
ξφη τους Προ της ονομαστικής ψηφοφορίας,
Που έχει παραδοσιακά τον χαρακτήρα παροχής ψήφου εμπιστοσύνης προς την
κυβέρνηση. σελ. 14
Μπαράζδιασταυρσεων
Προκαλεί n καραντίνα
ΑΑΔΕ: 0Cοvid-19 ατόνησε τους επιτόπιους ελέγχους-Το βάρος Πέφτει στα στοιχεία του Taxis
διασταυρσεις των στοιχείων των φορολογου
Μπαράζ διασταυρσεων και ελέγχων σε υπο
θέσεις φορολογίας εισοδήματος του 2014 και
φορολογίας ακινήτων του 2015 έχει ξεκινήσει
νήτων του συγκεκριμένου έτους. Επιπλέον, οι
φοροελεγκτικές υπηρεσίες έχουν ολοκληρσει μένων , Που Προκύπτουν τόσο από δεδομένα
Και το υδρογόνο στο μίγμα
της ενεργεια κής Πολιτικής
Η κατάρτιση εντός του 2021 Σχεδίου Εθνικής
Στρατηγικής για την Προθηση τεχνολογιν
και εφαρμογν υδρογόνου και άλλων αερίων
από Ανανεσιμες Πηγές Ενέργειας είναι ο
βασικός στόχος της ειδικής Επιτροπής που
συνέστησε με απόφασή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σελ. 9
Πλέον τηνV αποστολή των προσωρινν πράξεων
η Ανεξάρτη τ Αρχή Δημοσίων Εσόδων (AΑΔΕ) . διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου σε υπ θέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ εται
ΔΟΥ έχουν μπει Περιπτσεις φυσικν προσ- ρειν και ατομικν επιχειρήσεων οι οποίες Π
Πων Που δεν έχουν υποβάλει δηλσεις φορο- ραγράφονται στις 31-12-2020, λόγω λήξεως των
λογίας εισοδήματος για το έτος 2014 , καθς προβλεπόμενων 5ετν , 10ετν και 15ετν Π και υποθέσεις νομικν Προσπων Που δεν ριόδων Παραγραφής. Καθς λόγω της Πανδημίας
του κορονοϊού έχουν ατονήσει σημαντικά οι
φορολογικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των
Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακι - φορολογουμένων, η ΑΑΔΕ έριξε το βάρος στις
Που υπάρχουν στο Taxisnet για εισοδήματα,
ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, όσο
και στη διασταύρωση στοιχείων που Προέρχονται
από διάφορους φορείς του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα. Στις περισσότερες περιπτσεις
η ΑΑΔΕ αποστέλλει εκκαθαριστικό σημείωμαειδοποιητήριο για την καταβολή εκτιμμενου
φόρου και αν διαφωνεί ο Παραλήπτης υποβάλ
λει εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δή .
λωση, σελ. 5
Στο στόχαστρο των Ελεγκτικν Κέντρων και των
έχουν υποβάλει δηλσεις στοιχείων ακινήτων
για το έτος 2015 , με σκοπό να αποφύγουν την
Δ. Μακεδονία-Μεγαλόπολη
στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
2 στους 10 εμπόρους
έκανανclick away
Πόσα χρήματα υπολογίζετε να ξοδέψετε γενικά
για αγορές τα φετινά Χριστούγεννα;
Η αξία των αγορν σας σε σχέση
με τα προηγούμενα Χριστούγεννα θα είναι:
Πολιτική συμφωνία για το νέο Ταμείο Δίκαιης
Μετάβασης (ΤΔΜ), το οποίο θα χρηματοδοτήσει περιοχές κρατν μελν Που έχουν
μεγάλη εξάρτηση από τον άνθρακα και θα
Πρέπει να αποδεσμευθούν, επιτεύχθηε
μεταξύ της γερμανικής Προεδρίας και της
Ευρωβουλής . Μεταξύ των επωφελούμενων
Περιοχν θα είναι η Δυτική Μακεδονία και n
Μεγαλόπολη. σελ. 9
500ε ή Περισσότερο
0Ε- Δεν θα αγοράσω
Αυξημένη έως 50%
7 στους 10πολίτες θα ξοδέψουν λιγότερα
201-500E
14% Αυξημένη έως 20%
Μειωμένη
άνω του 50%
(Μουδιασμένη) έπειτα από
δύο ημέρες είναι η αγορά με away, αφού οι καταναλωτές Πατην ψηφιακή παραγγελία (dick ρουσιάζονται μουδιασμένοι για
away) , με τους εμπόρους να συ- αγορές εν μέσω εορτν. Ειδικόνεχίζουν να εκφράζουν τον Προ
βληματισμό τους για τη συγκε
κριμένη μέθοδο αγορν . Σύμ θα ξοδέψουν τα φετινά Χριστούφωνα με τα Πρτα στοιχεία, μέ γεννα οι Έλληνες, καθς στην
χριτρα άνοιξαν μόνο 2 στα 10
εμπορικά καταστήματα και σε
αυτά ο τζίρος δεν ξεπέρασε το
5% έως 10% μιας κανονικής ημέ οψηφία του κοινού, 73%, θεωρεί
ρας. Όμως τα προβλήματα της
αγοράς δεν σταματούν στο Πόσοι
επιχειρηματίες θα ανταποκι- ωμένη. σελ . 6, 7
θούν στην πρόκληση του click
Στα ίδια επίπεδα
τερα, έρευνα του ΣΕΛΠΕ καταδεικνύει ότι λιγότερα χρήματα
Στην ευθεία η δημοπρασία
για τις συχνότητες του 5G
Με τη συμμετοχή των Cosmote, Vodafone και
Wind Πραγματοποιείται αύριο (ή Πιο σωστά
ολοκληρνεται) από την Εθνική Ειτροπή
Τηλεπικοινωνιν και Ταχυδρομείων (ΕEΤT) n
δημοπρασία για τις συχνότητες του 5G (700
ΜHz, 2 GHz, 3400-3800 ΜHz και 26 GHz),
μια τεχνολογία Που θα επηρεάσει σχεδόν το
σύνολο της οικονομίας. σελ . 12
Πλειονότητά του το καταναλω
τικό κοινό είναι Πιεσμένο οικο
νομικά , εν η συντριπτική Πλει
Μειωμένη έως 20%
1-50E
101-200E
Μειωμένη έως 50%
ότι η αξία των αγορν της τα φε
τινά Χριστούγεννα θα είναι με 51-100ε
Sunlight
Επένδυση 105 εκατ. σε R&D
Οι προκλήσεις
και τα σενάρια
για τηνοικονομία
Πράσινο
στα 200 δισ.
του Ταμείου
Εγγυήσεων
για μπαταρίες λιθίου
Στον ευρωπαϊκό προγραμματισμό για την Πράσινη ανάπτυξη συμμετέχει η ελληνική εταιρεία
Sunlight, μέλος του ομίλου Olympia, μέσω του
ερευνητικού έργου για τις μπαταρίες λιθίου.
Πρόκειται για μία επένδυση ύψους 105 εκατ.
ευρ, μέρος της οποίας-συγκεκριμένα 49,9
εκατ. ευρ-θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ
2014-2020. σελ 13
Ενδιάμεση έκθεση της ΤΕ
Κομισιόν
σελ. 2
σελ. 15
Τέσσερις βασικούς κινδύνους για την οικονομία εν
τοΠίζει η ΤιΕ, αναφέροντας την πιθανότητα κλιμάκωσης
της Πανδημίας, την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, την επιδείνωση των σχέσεων με τηνΤουρκία Είναι ακομη
και ένα Βrexit χωρίς συμφωνία. Με βάση τους κινδύνους
αυτούς το βαστικό σενάρο της ΤΕ γα το ΑΠ Προβλέπει εφκτή
ύφεση 10% το 2020 και ανάπτυξη 4,2% το 2021, το
ήπο σενάριο ύφεση 9% το 2020 και ανάπτυξη 4.8%μια συμφνια τ
το 2021, ενό , με το δυσμενές σενάριο, το ΑΕΠ φέτος
θα μειωθεί 11% και το 2021 θα αυξηθεί 3,2%. σελ. 3
Τη σύσπαση Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων
ύψους 200 δισ. ευρ για τη
διάσωση, μέσω δανείων , ευρωπαϊκν επιχειρήσεων, κυρίως μικρομεσαίων, Που βρί
σκονται σε δύσκολη θέση εξαι
τίας τωνεπιπτσεων της Πανδημίας του κορονοίού, ενέκρι
νε χθες η Κομισιόν . σελ.4
Γιάννης Στουρνάρας
Διοικητής ΤτΕ
Μισέλ Μπαρνιέ
Ευρωπαίος διαπραγματευτής
Το σχέδιο
για τη δράση
της band
ΓΙΑΤΙΑΥΞΗΘΗΚΕ Η ΑΞΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΑ ΠΡΩΤΑ. . ΨΗΓΜΑΤΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ
για το Brexit

Τελευταία νέα από την εφημερίδα