Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΦΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή ΕΕφημερίδα ms Ηnεiροu- 1δρυτήs Euθ. Τzάλλαs-Ειos 940-Αp . Φίλλου 24953-Τρίtu 15 Δεκεμβρίου 2020-0.60
οικοΝΟΜΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Νέα παράταση
για το Πρόγραμμα ενίσχυσης
Συνέχεια με 3 blood Red
boxsets for Sale
Έχασε Πάλι
από δικά του λάθη
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ8
ΣΕΛΙΔΑ 9
Στην ευρηματικότητά τους , τα κοινωνικά δίκτυα και την υφιστάμενη Πελατεία Ποντάρουν οι ιδιοκτήτες
των μικρν εμπορικν καταστημάτων για να ανταγωνιστούν τα eshops των μεγάλων αλυσίδων
και τρα
CLICK AWAY
ΤΕΧΝΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΖΕΤΑΙ
Τον επανοσκεδιασμό του μήματος Καανής οδού κα τν κατοοκευή νέου δρό
μου Προτενει η περφερειαή nαράταξη
Πρόoφατη σιοκόλληση βράκου στη θ
ΣΕΛΙΔΑ 4
Αντίστροφη μέτρηση
για την επανάχρηση
Έναν ούγκρονο noλuwρο γνoης κ
γωiou , καθς δημanpoτήθnκε το έpγο
ΚΕnoάpnon Δημοτικού Knρίοu πρmν
Πληθαίνουν οι
noλυpo noρoκής γνσεων και noλ
τσμού στην κανότητα Δελβινακίου .
ΣΕΛΙΔΑ 4
(φωνές, των
συλλογικν
οργάνων που
ζητούν από την
κυβέρνηση να
επανεξετάσει τον
τρόΠο λειτουργίας
του λιανεμπορίου.
Αμεσο άνοιγμα
των μικρν
καταστημάτων
ζητά ο Εμπορικς
Σύλλογος
Ιωαννίνων .
Προχωρά
σε ενεργειακή
αναβάθμιση
σn έpγοu ενεργα ακής αναβάθμοης
αχολικν κτιρίων , nρouπολογιαμού
930.000 ευρ , έδωσε μεε anόφoσ
της η Οκονομική Εnιτρonή του δήμου
Ζτoας στη χθεοινή της συνεύρίοση .
ΣΕΛΙΔΑ 6
Νέα περιπολικά
και αλεξίσφαιρα
ΣΕΛΙΔΑ 3
πλαίαο του μεγολου εξpnλυστικού προ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
της ΕΛΑ.
ΔΥΣΑΡΕΣ ΚΕΙΑ ΑΠο TΗΝ ΠΡΟΣΠΑΟΕΙΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Βαριές καμπάνες
σε τοιπουράδικο
και καφετέρια
Ψάχνει αποδιοπομπαίο
τράγο ο ΕΟΔΥ
Φωταγγηση
με η ζωή είναι ωραίαν
Το μήνυμα nως un uή
είναι ωραίαν θέλησε να
στείλει ο δή μος Ιωσνντν , μέσω της σύντομης εκδήλωσης για τη
φωταγγηon της κεντρικής πλατείας και
ΣΕΛΙΔΑ 7
Πανό, τρικάκια
και συνθήματα στο
Αλβανικό Προξενείο
νες στο Εργοστήριο Μκροβιολογίας του πονεπιστμίου ίωoνίνων για mν oνavτστακία των
anoτελεσμάτων των τεσττων επτά αστυνομκν κα τpν τελωναιακν υπαλλάλων, nou aπό
θεηκά το απόγευμα της Παροσκευής έγναν αρνηnκά το βρόδυ του Σαββάτου . Ο ελωνειακοί
κα αοτυνομικοί uπάλληλοι όκονον το ropid test στο κλιμάκο του ΕΟΔY στον μεθοριακό σταθμό
της Κακαβιάς με το αnοτέλεεσμα να είνα Βετικό για όλους aι και πλήρως ασυμπτωμου κοί Μ τά anό ndoας των onκν φορέων, ακολούθnoe μοριακός λεγχος οτο Εpγοστήριο Μικροβιολογίας του Πονεπιστημιακού Νοοοκομείου, με τα anotελέοματα να είνα οpητκά γα dλους.
ΣΕΛΙΔΑ 5
του Χριστουγεννιάτικου
δέντρου , Πoυ προβλή
θηκε σε live streaming μέσα αnό το youtube στις 6 το aπόγευμα
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ 9
Γλυκύδες .
οι γιαννιτες
υπογράφοι
ης Βενετίας
DRIVE THROUGH RAPID TEST
Μόλις ένα θετικό δείγμα σε 232 ελέγχους
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 16

Τελευταία νέα από την εφημερίδα