Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Η Ε.Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤAΙ . .
ΚΑΤΩΤΕΡΗ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ!!!
ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΥΕ ΚΑΙ ΚΑΘΗΗΤEΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
αττερη των noέopα ήτιv ήrs της Τουρκίας στη Σύ.
Περιστάσεων κυρσεις κατά της νοδο Κορυφής αυτής
Τουρκίας κα ξαν της εβδομάδας και
συνταγματολόγους
ο Ερντογάν αnό δος των ηγτιν της Ε .
τά τις εξελίξεις της χρeς στην Ευρωnαί . θα nλήττουν την
Αποφασίστηκε ο ορισμός Επιτροπής
διανωνισμού νια το έργο
"Ανακαίνιση εσωτερικν κρων
του aικαστικού Μενάρου Πρέβεζας"
ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΥΦΗΣ ΑΠΟ ΩΡΑ ΑΙΚΜΗΣ ΩΡΑ ΝΤΡΟΠΗΣ!
Ο Δικηγορικός ΣύλλοΣύνοδος Κορυφης ρα Aυμη!
Αναγκαία η απόφαση της Κυβέρνησης
Εξοργίζεται
η τοΠΙκή κοινωνία
Να μην ανοίξει το λιανεμπόριο
Μετά τη διάσταση nou nήρε tο
θέμα με τα ειδοποιητήρια του Δή .
ανοξει το Λιανεμnoρ0 νακονσεις , ο κυβερ
ουνθήκες δεν τ0 tn .
nou κάνουν ο .
E ουνεννόηση με
τους ειδικούς , το
της αγορός σημενο83% στnν επικράτεια .
npottμένου να κινηθί
έστω και nίyo n ανορd
ος ημέρες τυν εροτν
καθς ηpoέχεi ων ο συνεχεu"τη 14
μου για το Κοιμητήριο Πρέβεζας ,
βγήκαν . διαρροές ότι Πρόκειτα
ερί λάθους των . Υπηρεσιν.
77 στην Αττή και