Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
logosnewOotenet.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10288
ΕΤΟΣ 3 60
ΤΙΜΗ 1.5 Ευρ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΕΩΣ ΤΙΣ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
CLICK AWAY
Βαριές
καμπάνες
στους
παραβάτες
Σελ. 11
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Σκληρή
κριτική για τα
αποτελέσματα
της Συνόδου
Κορυφής
Μια τελείως διαφορετική χριστουγεννιάτικη αγορά θα βισουμε φέ - away, δηλαδή να γίνει παραγγελία τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά και να πατος λόγω πανδημίας με το λιανεμπόριο να λειτουργεί μόνο για click away
και τον εμπορικό κόσμο να κάνει λόγο για αγορά δύο ταχυτήτων . Η κυβέρνηση, λοιπόν, ανακοίνωσε ότι ενόψει Χριστουγέννων, για να κινηθεί η τουλάχιστον έως 7 Ιανουαρίου, θα ανοίξουν τα μαγαζιά και θα κάνουμε
αγορά , αποφασίστηκε τα μαγαζιά να ανοίξουν μόνο για αγορές με click
ραλάβει κάποιος από το κατάστημα. Click away! Ο όρος αυτό μπαίνει και
επίσημα στη ζωή μας καθς με αυτόν τον τρόπο, εν μέσω lockdown και
τα ψνια μας με αυτόν τον τρόπο.
Σελ . 11
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η απόλυτη καταστροφή για την Πλειοψηφία
των επιχειρήσεων το click away
Σελ. 3
Σελ. 5
ΧP. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Η ΨΗΦ0ΦΟΡΙΑ
Η μάχη του
Προϋπολογισμού
σε ρυθμούς
Πανδημίας
Ερχεται επιστρεΠτεα
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ
προκαταβόλή Νo5και Νο6
Πς θα βαθμολογηθον
οι μαθητές
στο α τετράμηνο
Σελ, 4
Σελ. 3
gl77109010311751