Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία : 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 640-Αρ . φύλλου 17.906 . Τιμή 0,60 Ε. Σάββατο - Κυροακή 12-13 Δεκεμβρίου 2020
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 11-ΩAΝΝINΑ 453 33 Τηλ. Κέντρο 26510 25677, 33.791- Fax 26510 30350 titp/ww.poinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Η εμπειρία: Παιδαγωγός των λαν!
. Η παιδεία που παρέχεται στη νεολαία μιας χρας , μας
επιτρέπει να προβλέψουμε σε μεγάλο βαθμό το πεπρωμένο
Για τον λόγο αυτό το άτομο πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στις εργασιακές ανάγκες όχ μόνο στο περιβάλλον της
χρας του , αλλά και σε διεθνή περιβάλλοντα . Μια τέτοια προοπτική απατεί εκπαίδευση υψηλν προδιαγραφν σε όλα α
επίπεδα . Η επαγγελματική-Τεχνική εκπαίδευση πρέπει να εφο διάζει το άτομο με δεξότητες και μάλιστα συνεχς βελτιούμε .
νες , ανάλογα με τα συμπεράσματα επαγγελματικν παρατηρητηρίων . Πρέπει να σημεκωθεί ότι η επαγγελματική-τεχνική εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί τον βασικό κορμό της μεταλυκει ακής εκπαίδευσης. Όσον αφορά την πανεπιστημιακή εκπαίδευ ση το επίπεδό της οφείλει να είναι υψηλό και να συνδυάζει τη
θεωρητική εκπαίδευση με την πρακτική άσκηση για 11η σελ.
> Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΜΑΣΣΑΛΑΣ
πρην Πρύτανης Πανεπ. Ιωαννίνων
Ο στόχος της παιδείας δεν είναι να αλλάξει τη φύση του αν
θρπου , φιλοδοξεί όμως να βγάλει το άτομο από την άγνοια
και να το κταστήσει ελεύθερο. Ο άνθρωπος , ως επρόσωπον ευδαιμονία του , στηρζόμενο στις δικές
ή , μάλλον , για να θεωρείται πρόσωπο , πρέπει , στο επίπεδο της του
ατομικότητας και μοναδικότητάς του , να είναι ελεύθερος
Ι εκπαίδευση, ο βασικός πυλνας της παιδείας , αν κατευ - θήκες , οφείλει να είναι εκπαιδευμένη.
θύνεται σωστά , μπορεί να δσει πρακτικά αποτελέσματα πολύ για να μπορεί να παρακολουθεί Τις εξεωφέλιμα , στε το άτομο να αναπτύξει Τις επαγγελματικές του λίξεις και να επιβινει. Ο ανταγωνδεξιότητες , δίνοντάς Του έτσι τη δυνατότητα να αναζητήσει την
υ δυνάμεις
Η κάθε χuρα , στις σύγχρονες συν .
σμός είναι ανελέητος ..
Το λιανεμπόριο στις γιορτές όπως δεν το ξέραμε
Καλοδεχούμενοι στην Ήπειρο για τις γιορτές, αλλά . .
Μόνο μετά από αυστηρούς ελέχους
να έλθουν οι Ηπειρτες του Εξωτερικού
Αγορές με click away- και ανοιχτά
μόνο κομμωτήρια-βιβλιοπωλεία!
> Αντιδρά στις ατοφάσεις το Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Χριστούγεννα και Φτα θα
Μόλις 3 τα κρούσματα κορωνοίού χθες στα Γιάννενα (και 3 στην Αρτα)
λειτουργήσουν οι εκλησες . Διατηρείται η απαγόρευη ης νυχτερνής μετακίνησης
Πολύ διαφορετικές σε
σχέση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν θα είναι οι φετινές γιορτές των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς , περίοδος που
κατεξοχήν χαρακτηρίζεται από
υψηλή κατανάλωση.
. Ηχθεσινή ημέρα ήταν από τις
καλύτερες των τελευταίων δύσκολων μηνν ως προς τα επιβεβαωμένα κρούσματα κορωνοίού
στην Ήπειρο , καθς ανακοινθηκαν τρία για τα Γιάνενα και τρία
για την Αρτα.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΡΕΠΟ ΡΤΑ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
βαισουν τη σταθερή πτωπκή πο ρεία των τελευτείων εβδομάδωνειδικά στα υπερφορτωμένα με ι0
Γάννενα - η οποία όμως διαταρά χeηκε 3-4 φορές από απρόσμενες
εστίες που κέδωσαν apαετές δεκά
δες κρούσματα.
Κειστές τουλάχιστον ως ης
7 lανουαρίσυ θα έyουν τελικά
ης πόρτες τους τα εμπορικά
καταστήματα στα Γιάννενα
και σ ' όλη τη χρα
Ο00 και αν η προσμονή είναι μεγάλη για την επιστροφή
| των ξεντεμένων στην Ήπειρο , άλλο τόσο μεγάλη είναι η αγω
νία από τυχόν διασπορά του κορωνοίo .
Το λιανεμπόριο δεν θα λaτουργήσει με τον τρόπο που όλοι γνωpίζουμε , όπως αποφάσισε η μόνο δύο ημέρες, επίσης με αυστηΚυβέρνηση, αλλά αποκλειστικά και
μόνο ηλεκτρονικά , με τον όρο
aclick away , να μπαίνι απότομα
στη ζωή επαγγελματικν και πολΤν . Εξαίρεση αποτελούν τα κομμωτήρα και τα βιβλιοπωλεία που
Βα ανοίξουν κανονικά, αλλά με
στηρά
ρούς όρους Πρόκειτα για αποφάσες που, όπως εναι 11η σελ
Οι δύο πρτες κατηγοpέες , αφ pούν συμπατρτες μας ι οποία
ζουν στο ίδιο ουσιαστικά -11η σελ.
Με τη συνέχιση Του Ιockdown έως 7 Ιανουαρίου .
Οριστική η απλεια του εορταστικού
Τζίρου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
V Ναληφθούν νέα μέτρα ενίχυσης ζητά η ΕΣΕΕ
Αυτός άλλωστε είναι και ο μεγάλος
κίνδυνος των επόμενων ημερν και
εδικά της εoρταστικής περιόδου .
όταν και αναμένονται αφίξεις εργα
μενων, φοτητν και κυρίως αποδήμων στις ιδιαίτερες πατρίδες Τους,
καθς είναι και ο μοναδικές κατηγοΕντείνονται α δεγγο
του ΕΟΔΥ στα Γιάννενα
Ανοίγουν τα ΚΤΕΟ
τη Δευτέρα
από Δευτέp .
πρωτόκολλα ο
εν οι εκκλησίες θα είναι ανοιχτές
> η Δυτέρα οτν Καντρικη Μπε ρίες που μπορούν να μετακνηβούν
. Αναμφισβήτητα ένας !
από τους λόγους που ο κο aπό περφερεική σε περιφερειακή
ενότητα.
: Ηπερ ηθηκεν στην
i νενα είναι ο μεγάλος αριθμός
| Τεστ που διενεργούν οι Κινη- !
Ομάδες του ΕΟΔΥ, που !
1 έδωσαν και δίνουν τη δυνα , Τότητα εντοπισμού ασθενν !
| και τη διενέργεια στη συνέ |
χεια των χνηλα - -11η σελ.
ΒΟΛΕΣ
. Οριστικά και αμε
τάκλητα θα χαθεί ο
εορταστικός τζρος
για τις περισσότερες
μικρομεσαίες επιχει .
pήσεις , μετά και τη
χθεσινή απόφαση της
Κυβέρνησης ότι τα
καταστήματα θα πα.
pαμείνουν κλειστά
εως και τις 7 Ιανουακαι ειδικά στα Γιάν.
Ηπλατφόρμα έκλεισε μέσα σε 23 λεπτά
Ρεκόρ αιτήσεων στην Ηπειρο
για το Εξοικονομ-Αυτονομν!
Χυρίς αναισθητικό..
> Του ΓΑΝΗ ΜΠΟΥΤΙΑ.
. Εγινε η αρχή! Οι δύοπρτοι
άνθρωποι στη Βρετανία, πήραν
την πρτη τους δόση, για τον κορωνοϊό και θα μείνουν στην ιστορία! Και πως να ξεχαστούν αυτά
τα ονόματα , όταν σηματοδοτούν
μια νέα αρχή, στη ζωή όλων μας!
Η πρτη γυναίκα , 91 χρονν ,
που έκανε το εμβόλιο - 4η σελ
. Για 23 λεπτά
έμεινε
ακριβς
ανοιχτή για την
Ηπειρο η πλατ φόρμα ατήσεων
για Το
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
. Το ηλεκτρονικό εμπόριo , αλλά και η μέθοδος Του cclick
BNEY που θα λετουρήσει την πΕpiοδο των Eορτν δεν εξυπηρετεί σε
μικpομεοαίων επιχειρήσεων και
νεπαρχία, όπου έμποροι
και καταναλωτές δεν εiναι εξpικειωκαμία περίπτωση την πλειοψηφία μένο με τέτοιου είδους διαδικοσίες
Το πρόβλημα επισημαίνει με χθ σινή δήλωσή του και ο Πρόεδρος της
ο πρόγραμμα
Εξοικονομ- Αυ
τονομν
υπουργείου Περ βάλλοντος και
Ενέργειας , καθς
η ζήτηση συμμετο
χής ήταν τόσο
υψηλή , που δεσμεύθηκε αυτόματα
σχεδόν το σύνολο των πόρων
που ήταν διαθέσιμοι για την Περ φέρειά μας
Πρόκειται για συμμετοχή-pεκόp , η
σποία Επιβεβανει σχετικό χθεστνό
πρωτοσέλιδο ρεπορτά του ΠΛ. .
στο οποίο τονζονταν Τ διατερα με γάλο ενδιαφέρον που υπάρχι από
πλευράς των πολπν
Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως
Εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής
η Επαγγελματική Εκπαίδευση
V Ετεισοδιαχά ξεκίνησε η συζήτηση του Νομοσχεδίου
Ελληνικής ΣυνομοΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Στο σημερινό παικνίδι C.30 μ.μ.) με τον Παναθηναϊκό
Πίστη για θετικό αποτέλεσμα
στο στρατόπεδο του ΠΑΣ
> Στα Γιάννενα έμειναν Κρίζμαν, Λεd, Λλης
Ετο φουβ η προετοιμασία
tης Περιφέρειας γα
. Σε ριζική μεταρ ρύθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης προ
χωρά η Κυβέρνηση με
νομοσχέδιο που κατέ
θεσε στη Βουλή κα
χθες ξεκίνησε η συζή
τησή του .
Όπως ανέφερε στην
σελ.12
- 6η σελ.
. Χωρίς τους
Κρίζμαν , Λίο και
Λλη, αλλά με
ανεβασμένη Ψυχολογία και πίστη
: για το θετικό απο Τέλεσμα, ο ΠΑΣ
Γιάννινα βρίσκε
ΓΝΩΜΕΣ
τηση η Υπουργός Πα δείας Νίκη Κεραμέως , επιδίωξη της Αγους , να καταστεί συνειδητή επΚυβέρνησης tίναι η Επαγγελματική λογή για rους πολλούς και εργαλείο : ται από χτες το απόγευμα στην (0:30 μ.μ. ) αναμέτρησης με τον
Εκπαίδευση από λύση ανάγκης γα
<Μόνοι> ή ανίκανοι
οι τοπικοί ηγέτες μας;
αναπτυξακής πολm - 2η σελ . : Αθήνα ενόψει της σημερινής Παναθηναϊκό στο 11η σελ
> ράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Δ.ΚΑΛΙΣΗΣ
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ο ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝETE να τελεισει σύντομα αυτό το μαρτύριο. Για
ατις οικονομικές
επιπτσεις, που θα είναι οδυνηρές Το χ
μάλλον δε θα τελεσει ποτέ , εκείνο που αφορά τα μυαλά που κου βαλάνε οι διοικούντες τον τόπο, που ι
τον ο και τους άφησε κουσούρια με εγκεφαλικές βλάβες. Το θέμα
όμως είναι ότι έτσι ήταν από παλιά , αλλά το είχαμε πάρει όλοι αψή φιστα , πιστεύοντας πως ήταν ικανοί.
ΑΝ Τυχόν και αδικούμε κάποιον να μας το πείτε, αλλά
0ΕIDK Το πρωί
ΤΗΣ ΔΕΥΤ ΕΡΑΣ)
της Δευτέρας
σ' όλα
τα περίπτερα
ως να επέρασαν.
Μια ξεχωριστή εβδομαδιαία εφημερίδα
με όλα τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου
και όσα αναμένονται να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα