Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΦΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνη Εφημερίδα τs Hnεipou- 1δρυτήs Euθ. Τzάλλαs- Έτos 940-Ap . Φίλλου 24952-Σάββατο 12-Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020-0,60 0
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΡEΤΡΟ
ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΑ
Διαβασμένος και αξιόμαχος
στη Λεωφόρο
Η μία νίκη του ΠΑΣ
στη Λεωφόρο
αετυλίγοντας
την ιστορία των δρων
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 9
Σε άλλα χέρια
η αποθήκ
Σε ένα Πολύ Πιo συντηρητικό άνοιγμα από αυτό Που αρχικά αναμενόταν οδηγήθηκε η κυβέρνηση ,
αποφεύγοντας ακόμη και γεωγραφικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το επιδημιολογικό φορτίο
ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΕΙ
ΜΕ ΤΟΝ ΧΥΛΟ ..
Δεν ευοδθηκε η nρoondθεια της
πεpιpέρειας Ηπείρου , σε συνεργα oία με τη διοίκηoη του ΠΕΑKΙ, για
την αγορό μέοω συμμετοκής σε
ηλειστηριασμό , ακνήτου στο Νεοχωρόηουλο , με στόχο τη δημουργία
αθλητικού κέντρου .
ΣΕΛΙΔΑ 5
Και Πολύ άργησε ..
Διευκρνίσεις για τη διάλυση της
σύμβοσης για την εκπόνηση της με λέτης αΠαραμυθά - Μεσοπόταμος
έδωσε η αντιπεριφερειdρχης Σταυ pούλα Μπρομη, επιμερίζοντας τις
ευθύνες οε όλους τους εμπλεκόμε νους φορείς και οnμεινοντας nως
Ιoως ηεξέλιξη αυτή καθυστέρησε
ΣΕΛΙΔΑ 5
Μόνο τα κομμωτήρια
και τα βιβλιοΠωλεία
ανοίγουν από τη
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
Μεγαλεπήβολα
σχέδια
με τη μέθοδο
του click away
θα λειτουργήσει
το λιανεμπόρι .
Δυσαρέσκεια
εκφράζει ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου
Ιωαννίνων . καθς
Στην εκτίμηση ότι έχουν ωριμάσει
Πλέον οι υνθήκες για να διεκδ κήσουν τα Γάννενα την ένταξη του
Κάστρου και του Νηoού στο μνημεία naγκόσμας κληρονομιός της
UNESCO , nροκωρά nΕνωση Ξενο
δάχων Νομού Ιωaννίνων.
ΣΕΛΙΔΑ 6
M. ΚΕΦΑΛΑ
Αίτημα
για Περισσότερα
εμβολιαστικά κέντρα
δεν έχουν όλα τα
καταστήματα αυτή τη
δυνατότητα.
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 3
Βουτιά θανάτου
στον ακάλυπτο
Πολυκατοικίας
ΙΩΑΝΝIΝΑ-ΚΑΚAΒΙΑ
ΜΟΛΙΣ ΕΞΙ ΝΕΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΝ ΧΟΕΣ,
ΕΚΤΩΝ οΠΟΙΩΝ ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. Ι0ANNIΝΩΝ
αΜηδενίζειν
τα κρούσματα nΉπειρος
Μισός τετράιχνος,
μισός . εναλλάξ
τρίχνος
ΣΕΛΙΔΑ 7
Δ. ΕΙΔΕΡΗΣ
Ημέρα κρίσεως
Μα ηλήρης αποκλιμάκωση των κρουμάτων στην Ήπειρο anoτuπνεται στα χθεσινά στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιος Υγείος, σπόδειξη ότι η εφαρμσγή των μέτρων σε τοΠικό επίnεδo έφερε αnoτελέσματα. Βέβαια, δεν Πρέnει να napoβλέψε κανείς το γεγονός ότι
n nεριφερeιακή ενάτητα Ιωσννίνων είχε μηeι σε ολικό lockdon μια εβδομάδα νυpίτερα anό
τη θεοοαλονίκη και δύο εβδομόδες νωρίερα anό την υπόλοιnn χρα Μάλις έξι κρούσματα
καταγρόφηκαν το nρoηyούμενο 2 4ωρο σε ολόκληρη την περιφέρεια Ηπείρou Τρία anό σuΣΕΛΙΔΑ 16
Την ικανοnoinon του γα την Πρόταη ένταξης του έργου της
επέκτασης της Ιόνιας Οδού μέχρι την Κακαβιά στο Ταμείο Ανά
καμψης εξέφρασε με δήλωσή του ο nεριφερειάρχης Η πείρου .
λύνοντας τς αποpiες για τον οχεδιασμό του έργου. Την ευχή να
χρηματοδοτηθεί σπό το Ταμείο Ανάκαμψπς και να ολοκληρωθεί
δεν καταγράφηκε κανένα νέο κρούομα σε Πρέβεζα και θεσηρωτία.
ΣΕΛΙΔΑ 4
ωστόσο διοφνησε με τους naνηyυρικούς τόνους
ΣΕΛΙΔΑ 5
Ακολουθήστε
τον <Η.Α.Χ στο
ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠο ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΑΟ ΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Twitter. @
Agongr
Αγνας ταχύτητας με έπαθλο μια αίτηση
ΣΕΛΙΔΑ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα