Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αφετηρία εκταμίευσης κονδυλίων 1,8 τρισ. ευρώ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΙ0PΙΚΗ υle
771234
567157
Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.397
5 τρόποι για την αποφυγή
των τεκμηρίων της εφορίας
Αφετηρία εκταμίευσης
Τη δυνατότητα να αποφύγουν τον Προσδιορι
σμό του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος
του τρέχοντος έτους σε επίπεδο σημαντικά
υψηλότερο από το πραγματικό , βάσει των τεκμηρίων της εφορίας, έχουν εκατομμύρια
φορολογούμενο, επιλέγοντας μεταξύ Πέντε
εναλλακτικν λύσεων για την κάλυψη των προστιθέμενων διαφορν εισοδήματος που μπορεί
να προκύψουν λόγω των τεκμηρίων. σελ. 9
κονδυλίων
σ. ευρω
Προκαταβολή του 10% των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης στο d εξάμηνο
η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4
έτους, Μετά τη χθεσινή ιστορική ως Προς το μέγεθος
του Ποσού συμφωνία των ηγετν , απομένει πλέν
Ανοιξε ο δρόμος για την έναρξη λειτουργίας του
Ταμείου Ανάκαμψης και της εκταμίευσης του 1,8
τρισ. ευρ, Που θα επτρέψει στα κράτημέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεπεράσουν τις επιπτσεις
της Πανδημίας στην οικονομία, μετά την επίσημη υπόψη οι θέσεις του αναφορικά με τη νέα νομοθεσία
άρση από την Πολωνία και την Ουγγαρία των βέτο για το κράτος δικαίου. Πάντως, το σημαντικότερο
στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της
Περιόδου 2021-2027 στη διάρκεια της συνεδρίασης νικής Προεδρίας της Ε.Ε. και των Πολωνίας και
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η συμφωνία θα αποφέρει στην Ελλάδα περίπου 72 δισ. ευρ στη διάρ- σχέση με το κράτος δικαίου. Είναι Προφανές ότι n
κεια της Παραπάνω εππαετίας, εν οι χρηματοδο- Βαρσοβία και η Βουδαπέστη υποχρησαν, απλς
τήσεις θα ξεκινήσουν από τις αρχές του επόμενου
στα μαλακάν. Εν τω μεταξύ, έχουν ήδη εγκριθεί
σχεδόν όλοι οι εφαρμοστικοί κανονισμοί για τη
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οΠοίο θα αποφανθεί λειτουργία των διαρθρωτικν Ταμείων και του Τα
τις επόμενες μέρες σχετικά με το αν λήφθηκαν μείου Ανάκαμψης, Που σημαίνει ότι μετά το πράσινο φως από την Ευρωβουλή θα μπορεί να ξεκι
νήσει η έναρξη υλοποίησης του ΠΔΠ και το Ταμείο
Ανάκαμψης, το οποίο προβλέπει μέσα στο Πρτο
εξάμηνο του 2021 Προκαταβολή ύψους 10% του
συνολικού Ποσού των επιχορηγήσεων . Υπενθυμί
Αυξήθηκε στα 2,2 δισ. ευρ, 1 δισ. ευρ Πάνω
από το αρχικό Ποσό, τούψος των κονδυλίων
Που θα διατεθούν στο Πλαίσιο της 4ης
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, καθς το ενδιαφέρον των επιχειρηματιν ξεπέρασε κάθε
Προηγούμενο και κάθε προσδοκία. σελ. 5
στοιχείο αυτής της συμφωνίας μεταξύ της γερμαΟυγγαρίας είναι ότι δεν έγιναν εκπτσεις σε
Βαθύτερα στον
αποπληθωρισμό n οικονομία
σε επιχορηγήσεις και 12,5 δισ. ευρ σε δάνεια από
το Ταμείο Λνάκαμψης. σελ.3
τους δόθηκε Πολιτικά η δυνατότητα να Πέσουν
Ο Δείκτης Τιμν Καταναλωτή έπεσε στο
-2,1% τον Νοέμβριο, από -1,8% τον
Οκτβριο. Ανατιμήσεις καταγράφονται
στα αγαθά πρτης ανάγκης . σελ.4
Η μετάβαση σε μία νέα
επικουρική ασφάλιση
Κάμψη της ανεργίας
με αστερίσκους
Πς θα χρηματοδοτηθεί το κόστος των αλλαγν
Μείωση του δείκτη ανεργίας στο 16,1%
-με αστερίσκους λόγω πανδημίας- τον
Σεπτέμβριο, έναντι 16,9% τον Σεπτέμβριο του 2019. σελ. 5
Από τον ακουμπαράν του Ασφα γείσταδιακά χρηματοδοτικό κενό
λιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης
Γενεν (ΑΚΑΙΕ , Που έχει σήμερα εισφορν των εργαζομένων θα
αποθεματικά άνω των 10 δισ. ευρ , καθς και από τον Τακτικό
Προϋολογισμό θα χρηματοδο- κάλυψη τωνσυντάξεων των σητηθεί το μεταβατικό κόστος Που
απαιτεί το χτίσιμο του κεφαλα- άλλωστε και το μεγαλύτερο αγικάθι
οΠΟιητικΟύ κουμπαράν στην εΠ
κουρική ασφάλιση. Η ριζική με
ταρρύθμιση Που Προωθεί η κυβέρνηση στον επικουρικόΠλνα
του ασφαλιστικού συστήματος Τσακλόγλου, το μεταβατικό κό
με βάση το σουηδικό μοντέλο ,
όΠως έχει γράψει η Ν δημιουρ
στο σύστημα, καθς μέρος των
Πτση βιομηχανικής
παραγωγής
κατευθύνεται Προς τις μελλοντικές
συντάξεις τους και όχι Προς την
Πτση 3,7% της βιομηχανικής Παραγωγής
τον Οκτβριο και στο 10μηνο. σελ.4
μερινν συνταξιούχων. Αυτό είναι
της μεταρρύθμισης, Που συνιστά
καιτία Πολέμου για την αντιΠο
λίτευση. Σύμφωνα με τον αρμόδιο
υφ. Κοινωνικν Υποθέσεων , Π.
Θέμα αξιοπιστίας της Ευρπης οι κυρσεις στην Τουρκία
ΜΕΙΩΣΑΝ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ
ΠΗΡΑΝ ΕΚΠΤΩΣΗ Φ0ΡΟΥ 79.000
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Σεμάχη Πολιτικν ισορροπιν για το ειδος και την ένταση των κυρσεων Που Πρόκειται να επβληθούν στην Τουρκία εξελίχθηκε η χθεσινή Σύνοδος Κορυφής, με την ελληνική αντιπροσωπεία να
δίνει διπλωματική μάχη στε να εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις που είχε αναλάβει n EΕ. τον Οκτβριο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε θέμα αξιοπιστίας για την Ευρπη. σελ 20
στος απλνεται σε βάθος χρόνου
60 ετν. σελ. 10
Τράπεζα Πειραις
ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΟΝΕΤΑΙΡΙΚΟ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
Πρεμιέρα
σήμεραγια
Εξοικονομό
-Αυτονομν
Ώρα αποφάσεων
για το άνοιγμα
uης αγοράς
Από Μάρτιο..
Σεπτέμβρη
για τον νέο
Πτωχευπικό
Forthnet
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ελλάκτωρ
ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΠΑ ΑΛΛΑΓΗ Δ.Σ. ΚΑΙ
ΑΥΞΗΣΗ ΜΚ ΚΑΤΑ 50,4 ΕΚΑΤ. >15
Σήμερα οι ανακοινόσεις της κυβέρνησης
Ήπειρος-Ιόνια νησιά
Αγόνας αντοχής
σελ 2
Ξεκινάσήμερα από τηνΉπειρο
και τα Ιόνια Νησιά ηνέα φάσn
του Εξοικονομ-Αυτονομν ,
με στόχο m βελτίωση της ενερ
γειακής κατάστασης των οικια
κν υποδομν, τη στήριξη του
κλάδου των κατασκευν, αλλά
Ώρα ανακοινσεων σήμερα για το άνοιγμα της
αγοράς ή τη συνέχιση του ιδιότυπου lockdown,
καθς η κυβέρνηση Παρουσιάζει τον οδικό χάρτη
των επόμενων εβδομάδων, με τους λοιμωξιολόγους
να φρενάρουν τα όΠοια σχέδιαγια άνοιγμα των καταστημάτων. Στη σημερινή ενημέρωση των δημο σιογράφων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος
Πέτσας και ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωρ
Η κυβέρνηση ζήτησε από τις
τράπεζες και τους servicers να
ολοκληρσουν όσα πρέπει προκειμένου η Δεύτερη Ευκαιρία
να τεθεί σε εφαρμογή έως τις
30.03.21 , με τους δεύτερους να
καθιστούν σαφές Πως ο Πτοχευτικός κδικας αποκλείεται να
μπορείνα λειτουργήσει Πριν από
Κριστίν Λαγκάρντ
Πρόεδρος ΕΚΤ
ΜΕ ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 1 11 ΕΚΑΤ.
H CORAL ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ
Διαβεβαίωση
για στήριξη
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ
και τη μείωση των εκπομΠν αε
ρίων ΠουεισφέρουV στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. σελ . 11
Πένσας και ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεορρευσττότητας
γιάδης θα παρουσιάσουν τα μέτρα Που θα ισχύσουν
εν όψει των εορτν . σελ . 6-7
στην οικονομία ον Σεπτέμβριο του 2021. σ3λ.3
ΓΑ.ΧΑ 77432272%) V
DOWJONES 3004806 -007%)V
FFSE 100 6,599)76 (054%) A
DAX 30 13295,73(0,33%V
(AC 40 5.549,65 (005%) Δ
ΧΡΥΣΟΣ 1.835078 V
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 51,64 Δ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙ0 1,2136Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα