Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Χρειάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο για τεστ κορωνοϊού
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΚΗ .
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ.5872 Παρασκευή 11.12.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Κιμεννεται η
μέχη για την
Στ. Πέτσας:
Χαρίτσης-Ξανθός
Χρειάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο
για τεστ κορωνοϊού
>>> ελ.
>>> ελ .
Δεν θα πάμε σε άνοιγμα
όπως είχαν φανταστεί πολλοί
Μια αγορά άνω
100.000.000 ευρ δημιουργεί η μέχη για την εγκατά
σταση δημόσιων σημείων
φόρτισης ηλεκτροκινούμε
νων οχημάτων σε ολόκληρη
τη χρα με στόχο τη χωρο
έτηση περίτου 10.000 τέτοιων σημείων μέσα στο επόμενο χρόνο . Τυτόχρονα οι
αυτοκινητοβιομηχανίες θεω
ρούν πως πρέπει να υπάρ
ξουν και πρωτοβουλίες
στήριξης των υβριδικν
αυτοχινήτων , καθς αποτε
λούν το ενδιάμεσο στάδιο
μέχρι τη δημιουργία των
υποδομν φόρτισης που θα
επιτρέψουν την αύξηση χρή
σης των ηλεκτροκινούμενων
οχημάτων .
PALOSERVICES
ΣΣεπτεχντή της Ειροπαίχής
Σε χθεσινή διαδικτυακή
εκδήλωση με θέμα το μέλλον
της κινητικότητας