Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ξεκλειδώνει το ευρωπακέτο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΙ0ΡΙΚΗ Μ! Ο
771234
567140
Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020/ τιμή: 1,30 E
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.396
Ξεκλειδνει το ευρωπακέτο
Συμβιβαστική λύση δέχονται Ουγγαρία και Πολωνία-ΑΠοσύρουν το βέτο- (Ερχεταν το 1,8 τρισ. του Ταμείου
Η Ουγγαρία και η Πολωνία απέσυραν το βέτο τους δ
για το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε. με αντάλλαγμα
την αναβολή της διαδικασίας κυρσεων Που θα
μΠορούσε να τους στερήσει την πρόσβαση στα κε
φάλαια . Ο συμβιβασμός αυτός , Που επιτεύχθηε
από τη Γερμανία, θα Παρουσιαστεί στη σύνοδο κορυφής των ηγετν του Ε.Ε. Που αρχίζει σήμερα στις
Βρυξέλλες, όΠου Πιθανότατα θα εγκρίνουν τm συμ
φωνία, σύμφωνα με το Bloomberg, Που επικαλείται
αξιωματούχο μεγνση των διαπραγματεύσεων. Μία
συμφωνία θα ανοίξει Προφανς τον δρόμο στη ροή σότερο από έναν χρόνο, όΠως εξήγησε ο αξιωμα1,8 τρισ. ευρ για τm στήριξη των οικονομιν Που
Πλήττονται από την Πανδημία. Η Ουγγαρία και η
Πολωνία αντιτάχθηκαν σθεναρά σε μια χρηματοδότηση Που θα είναι συνδεδεμένη με τα Πρότυπα
του κράτους δικαίου και απείλησαν να μπλοκάρουν ανοίγοντας τον δρόμο για συμβιβασμό. Εκπρόσωπος
το ταμείο των 750 δισ. ευρ και το επταετές κοινοτικό
πλαίσιο του Προϋπολογισμού της περιόδου 2021
2027. Η πρόταση εξακολουθεί να συνδέει τις εκτα
μιεύσεις από το Πακέτο με τις αρχές της δημοκρατίας,
αν και τέτοιες κυρσεις δεν μΠορούν να ενεργοΠοιηθούν Προτού το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφανθεί όμως ακόμη υπάρχουν κάποιες Πέσεις οι οΠοίες
σχετικά με τη νομιμότητα των νέων κανόνων, μια
διαδικασία Που θα μπορούσε ναδιαρκέσει Περισ
αυτή την Περίοδο την κυλιόμενη προεδρία της Ε.Ε.,
της γερμανικής κυβέρνησης ανέφερε ωστόσο Πως
δεν έχει βρεθεί ακόμn λύση και Πως όλα τα κράτη
μέη πρέπει να συμφωνήσουν. Επίσης, αξιωματούχος
της Πολωνικής κυβέρνησης ανέφερε σε δηλσεις
του στο Reuters ότι υπήρξε προκαταρκτική συμφωνία,
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν από τη σημερινή
σύνοδο. Ο ίδιος ανέφερε ότι αναμένεται η έγκριση
από την Ολλανδία και κάποιες άλλες ακόμη χρες.
Η συμφωνία επιβεβαιθηκε και από αξιωματούχο
της ουγγρικής κυβέρνησης, Που θέλησε ωστόσο να
διατηρήσει την ανωνυμία του. σελ 3
Ρεκόρ 23 ετν για το Χ.Α.
τούχος. Λίγο νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της πολωνικής
κυβέρνησης Γιάροσλαβ Γκόβιν είχε δηλσει ότι έχει
επιτευχθεί συμφωνία με τη Γερμανία, η οΠοία έχει
Ακριβς 23 χρόνια ή 284 μήνες Πίσω, στον
Απρίλιο του 1997, θα πρέπει να επιστρέψουμε
για να συναντήσουμε το χρηματστηριακό ρεκόρ
του 21ου αινα Που είναι από χθες το σερί τν
14 συνεχόμενων ανοδικν συνεδριάσεων. Το
Χ.Α. από τις 20 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιεί
ένα συνεχές άλμα ανόδου 13,84% για τον Γενικό
Δείκτη. σελ. 17
Γιατί η ΕΚΤ
500.000 Περισσότεροι
οι οφειλέτες του Δημοσίου
<Δεύτερες σκέψεις από την ΟΝEX
Παρακαταθήκη υποχρεσεων
από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
ανησυχεί
με την εκτίναξη
των χρεν
Προς νέα ρύθμιση χρεν
αΦωτάν στις προσδοκίες για το τίμημα που πρέΠει να αναμένει ο ειδικός εκκαθαριστής για τον
Πλειοδοτικό διαγωνισμό των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά βάζει η εκτίμηση Παραγόντων κοντά στις
διαγωνιστικές διαδικασίες ότ απαιτούνται άμεσα
κεφάλαια 20-25 εκατ ευρ για τη στήριξη της
μονάδας . Το γεγονός αυτό βάζει σε δεύτερες
σκέψεις την ΟΝEX σχετικά με τη συμμετοχή της
στη διαγωνιστική διαδικασία. σελ. 10
Μονόδρομος είναι Πλέον για το Προσπων, τα οποία, λόγω της
οικονομικό επιτελείο της κυβέρ- Πανδημίας, βρίσκονται σε οικο
Vησης η θέσπιση νέας ρύθμισης νομική στενότητα. Η εκτίναξη
χρεν Προς την εφορία, Πολλν χρεν και οφειλετν οφείλεται
δόσεων , έως και 120, για όλους κυρίως στη μη καταβολή φόρων
ανεξαιρέτως τους φορολογούμε
νους, ύστερα από την εκτίναξη ρυθμίσεων. Και μπορεί μεν το
των οφειλν τον Οκτβριο στα
106,7 δισ. ευρ, με τα νέα ληξι - προχωρήσει σε αλλεπάλληλες
Πρόθεσμα μάλιστα να ξεπερνούν Παρατάσεις όσον αφορά mν ατο 1 δισ. ευρ, αλλά και τηV εν
τυπωσιακή αύξηση των οφειλε- μίσεων , ωστόσο δεν μπορεί να
τν του Δημοσίου, Που Προσεγ
γίζει τους 500.000. Αύξηση η
οΠοία Πιστοποιεί το αδιέξοδο φορολογούμενους και επιχειρή
της αγοράς όχι μόνο των επιχει
ρήσεων, αλλά και των φυσικν επομένους μήνες. σελ 5
και Προστίμων, αλλά και δόσεων
οικονομικό επιτελείο να έχει
ταβολή φόρων και δόσεων ρυθ
Free Now
Call Center στην Ελλάδα
σχεδιάζουν οι BMΝ- Daimler
μη ληφθεί υπόψη ότι το βουνόν
οφειλν Που δημιουργείται για
Μια νέα επένδυση, με τη δημιουργία ενός μεγάλου call center στην Ελλάδα, που θα εξυπηρετεί
τον όμιλο Πανευρωπαϊκά, εξετάζει η Free Now,
κοινοπραξία των BMW και Daimler, για τις αστκές μεταφορές και μητρική εταιρεία της
Πλατφόρμας για τα ταξί Beat. σελ. 11
σεις θα είναι αδιάβατο) τους
σελ. 3
Σκληρότερα
ταμετά Covid
stress tests
για τον νέο
Πιωχευτικό
1η Παράταση
συμφωνία
για ενισχύσεις
Πολιτική
Συνεργατικοί Σχηματισμοί
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ Τ0 80%
ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ >2
των τραπεζν
αΠΡΑΣΙΝΟν ΑΝΑΨΑΝ
ο1 ΟΜΟΛΟΠΟΥΧΟΙ
ΠΑΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ FF
ΕυρΠη
Έως 30 Μαρτίου
ΕΤΠΑ-Ταμείο Συνοχής
Μπορεί τα stress tests Που διε
νεργήθηκαν στις ευρωπαϊκές
τράπεζες μέχρι σήμερα να έθεταν
επί τάπητος δύσκολα σενάρια,
ωστόσο η πραγματικότητα Που
προέκυψεαπό την Πανδημία τα
ξεπέρασε επί τα χείρω και μάλι
στα κατά πολύ . Τα ανωτέρω διαΠιστνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπον
δία Τραπεζν σε ειδικό κεφάλαιο
Που αφορά τον Coνid-19. σελ 11
Αυστηρή Προειδοποίηση Προς τις τράπεζες να μην
καθυστερήσουντις διαδικασίες, στε ονέος πτωχευτικός
κδικας Δεύτερη Ευκαιρίαν να εφαρμοστεί μέχρι ις
30.03.21, θα απευθύνει σήμερα η κυβέρνηση σε τηλεδιάσκεψη Που συγκαλείται και στην
χουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Από την Πλευρά του ο
αναπλ, γενικός δευθυντής της διεύθυνσης οικονομκν αρνητικου
υποθέσεων της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο επεσήμανε
την ανάγκη να εφαρμοστεί άμεσα ο νέος ππωχευτικός επιτοκίου
κόδικας, καθς η Πανδημία είναι Πιθανό να δημιουρ
γήσει μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. σελ 4
Κοινοτικές χρηματοδοτήσεις
Πάνω από 240 δισ. ευρ την πε
ρίοδο 2021-2027 Προβλέπει η
χθεσινή Πολιτική συμφωνία με
ταξύ της γερμανικής προεδρίας
( εκπροσωπεί τα κράτη μέλη) και
της Ευρωβουλής, με την οΠοία
εγκρίνεται η πρόταση για το Ευρωπαίκό Ταμείο Περιφερει ακής
Ανάπτυξης (ΕΙΠΑ) και το Ταμείο
Συνοχής. σελ. 2
σελ. 3
-0,26%
Κλειστές και Πληττόμενες επιχειρήσεις
ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΦΟΡΜΑ
ΟΙΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
οποία θα μετά Νέο ρεκόρ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΕΚΑΤ.
ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ 0 ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΣΗ
για τα έντοκα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα