Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΦΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τms Hπείρου -Ιδρυτήs Eθ . Τzάλλαs- Έτos 940-Αp. Φύλλου 24949-Ιετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020-060 0
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΔΗΜΟΣ Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Λιγοστεύουν
τα Προβλήματα
ΟΝ. Λιάκος και το θρίλερ
της μεταγραφής του στον ΠΑΣ
Χριστουγεννιάτικο
χωριό στο διαδίκτυο
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 9
112 σημεία φόρτισης
Με διπλάσιο ρυθμό τρέχουνν οι Παραγγελίες των Ελλήνων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου σε σχέση
με τη δυνατότητα εξυπηρέτησης από τις ταχυμεταφορές κατά τη διάρκεια του 2ου lockdown
Με στόχο τη δημιουργία ενός λειτουρ γκού δικτύου oημείων φόρισης ηλε
κτρικν οκημάτων , αλλά και την αξ onoinan του από τις υnnρeοίες του , ο
δήμος Ιosαντν ανταποκρίθηκε στην
πρόσιληση ου Πρόανου Τομείου για
εκπόνηση Σχεδίωων Φόρτσης Ηλεκτρ
κν Οημάτων μέοα στο 2021
ΤΡΕΚΟΥΝ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ
ΣΕΛΙΔΑ 3
Ψηλνει
το δημαρχείο Ζίτσας
Emν τελική ευθεία μπαίνει ηλέονη υλοnoinon του έργου επέτασης του κτιρί
ου του δημαρχείου Ζioς στην Ελεού 00, μετά και την υnoypaφή mης οκετικής
σύμβασης anό τον δήμαρχο και τον εκ
Οριακή η κατάσταση
και στις εταιρείες
courer στα
ΣΕΛΙΔΑ 3
Ανταπόδοση
της φιλοξενίας
Με τον δικό τους τρόηο εκηράζουν την
ευγνωμοσύνη τους για τη φιλοξενία , oι
ηρόσφυγες κα μετανόστες nou διεβ ούν στην nρην Παιδόηολn Αγία Ελένη, οι onoίοι κατοσκεύαοον 500 υφ
ομάτινες μόσκες για να διστεθούν στις
ευάλωτες οικογένα ες nou εξυπηρετεί
Γάννενα, Παρά το ότι
σε ένα βαθμό είχε
γίνει Πρόβλεψη για
επιπλέον Προσωπικό
και ενίσχυση του
ΣΕΛΙΔΑ &
Σε εξέλιξη
Πειθαρχικός έλεγχος
στόλου . Υπερωρίες
δουλεύουν οι
Παθαροικός έλεγκος είναι σε εξη
οχετικά με τς καταγγελίες περί ασυνομικν αυθαρεσν nou καταγγέλθηκαν
κατά τον φενό εoρτασμό του Πολυτε
χνείου στα Γάνενα , όηως έχανε γνωστό στη Βουλή ο υφυnοuργός Προστοoίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου.
εργαζόμενοι για να
ανταποκριθούν.
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕ ΚΑΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗ ΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
Ο κορωνοϊός
έφερε νέα αναβολή
Ευάλωτοι
οι εργαζόμενοι
Ένα Καταφύγιο δε φέρνει την άνοιξη
Στη βελτίουση των υποδομν στο Κατοφύγο Αδέσηστων Ζων αpενός και στην ενημέρωση και ευαισθητononon των noλτν οpετέρου , άστε να μεωθούν οι εγκαταλείψες οκύλων, nou μάνστο εντάθηκαν τmν περίοδο της καραντνος, κεπενδύεν ο
δήμος Ιωονντν Σε ότι αφορό τη λετουργία του Κατοφυγίου, σε συτήπ φόεη είνα
καλό, με τη συμβολή του αναδόκου nou ένa αναλάβο, δύο κτνότρων nou εργά
ντα μέσω της Κοινωφελούς Εpγoσίας αλλά και τη βοήθοα των φλοζωικν οργανσεον Πστόο, είναι οopές πως ούτε η καλή λετουργία του Κατοφυγίου, ούτε επέκταοή του είνα ουνθήκες ικανές να δσουν λύση στο οξύ nρόβλημα των οδέσηοτων.
ΣΕΛΙΔΑ 3
θεση αρκαιοκαnίος , nou oφορά την
κλοπή αγιογραφιν και άλλων ιερν
κειμηλίων αano onoίες και μοναστή.
pια της Η ndρου επί σερά ετν.
Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε, για μια
σκόμη φορά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων , μετά anό θετικό κρούσμα
σε νοσηλευτή nou εργάζεται στην 1n Μον 6α Ειδικν Λοιμξεων Εντε κα νέα κρούσματα χθες στην Ήπειρο , εκ των onolων τα
επτό στην πεppερειακn ενότητα Ιωανήνων.
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 6
Το δάσος στο Μουντέ
Ο Νίκος Αλμnανonoυλος αφηγείται
μια ιστορία επιβίωσης στην kaρία του
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ
ΣΕΛΙΔΑ 16
Στο ΕξοικονομΑυτονομν και η
Τράπεζα Ηείρου
Απορρίμματα: Αναζητούνται αλύσεις .
βισιμες οικονομικά και περιβαλλοντικά
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 7