Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
τον τ1o του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΕΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΕΗΕ
ΘΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΤΙΟΥ
ΕΥΝΔΕΣΗΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡA-ΝΟΤΟΥ
γλο1οrίται η Υnoδoμν Κ. Καp npouολογισμού 15 .
Προγραμματι - μηνλής, τονίζοντς όκαt εup , ουμrpιλαμ .
, της κυβέρνησης για την ολοκλή .
την ανάτυξη της m.
39,63% και ουοαστιt
της οδικής σύνδεσης λειας στις μετακινή, κοστίοτι 01 εκατ. ευρ.
fου με τον Δ τικό Αξονα Βορά .
Νότου κα μέχρι το τροπή Πapaγωγής και ΕΣΙΑ 2014-2020 και η
2023 θα έχει ολοκλη . Εμπoρίou τς Βουλής ο ούμβαση ολοκλήρωσής
pω0ε , 8διαβεβαίωσε κ . Κορoμανλής ανέφερε του έτι διάρκεια 30 μη.
Μλντας οτην En .
pατοδοτούμενο and τo
Υός Μεταφορν και you eίναι συνολικού
Πανιδευμένη στα αδιέξοδά της | Χωρίς μετακινήσεις από Νομό σε Νομό
η Κουμουνδούρου
| Δεν τολμά να "μαζέψει , τον Πρην Υπουργό της|
τα Χριστούγεννα
ορένο, σε όσους νομζουν ότι θα μηo
pούν να φύγουν για xφιστουγεννάτικες
| διακοπές έpaλε ο κυ βερνητικός εκπρό
1οunoς Στέλιος Πέτος , ο onolo ξεκο0 ,
ppνnonς ΣΥΡΖΑ , AΝEA Niou Μoυ ρισε ότι κατά τη διάρκεια tων γιορτν
Βσεις του rpurv unouργού tnς uυ
μομό σε Νομό . ουνεχεια στη σελ.
Κυρσεις και εμπάργκο όπλων στην Τουρκία
Θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός
K. Μητσοτάκης
Κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε.
Πιστός στη διασπορά
fake news
Πιστός Παραμένει στο δόγμα της
διασηοράς fake news για τον κορωνο.
κυρσες και εμπop .
γκο onnuν στην Τουρκία
1φωνα με κυβερν
τικές nmγές , οι κυροεκ
κατά τη Συνοδο tou no
Το ο Πρόεδρος της Εnληνικής Λύσης
Κυριάκος Βελonounoς