Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
ΕΝέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποτα παικνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 AP. ΦΥΛΛΟΥ 1414 Ο ΕΤΟΣ 32ο ΤΗΛ.: 26510 22044 FAx: 26510 79437
ΤIMΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ e-mail: [email protected]
Εφημερίδητων Αθηνν (Δημοκρατίν) για το στρατόπεδο Κατοιμήτρου, γράφει:
Κατόπιν εορτήςτ
Σελίδα 24Σελίδα 24
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Εν οι Κονιτσιτες Πανηγυρίζουν για την απόφαση του υπουργού
ΣΤΟ ΣΠΙTΙ,
ΚΡΥΒΕΤΑΙ: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Χρηματοδο τείται το έργο ύδρευσης
Κόνιτσας που δεν ήθελε ο κ . Εξάρχου
Με τα καλύτερα λόγια χαιρετίζουν
οι Κονιτοσιτες την απόφαση το
υπουργού Εσωτερικν , ο οποίος
αγνόησε την άρνηση του δημάρχου
και χρηματοδότησε με τρία εκατομ μύρια το έργο ύδρευσης της περιοχής Κόνιτσας . Είναι σε όλους γνωστό ότι η παράταξη του κ . Εξάχου
και ο ίδιος ο δήμαρχος καταψήφισε
το αναφερόμενο έργο που είχε
Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε Χρι
στούγεννα , Πρωτοχρονιά και Θεοφάνια
ασαν άνθοωπου . Οπως είπε -χαι πολύ
σωστά το έθεσε - ο πρωθυπουργός, σπίτι , με
την οικογένεια μας , άντε και μια ακόμη οι κογένεια συγγενν .
να μην
έχουμε παρεξη .
Γράφει ο
Ζ. Πανταζής
Δικηγόρος
γήσεις
μεταξύ
μας, εμείς έτσι
περνούσαμε αν χαθεν τις γιορτές
Στο σπίτι , η οικο γένεια , με τη για για μας χαι αργότερα με τους γονείς μας ως παπτούδες πλέον.
Συνέχεια στη σελίδα 3
Κασμερα με τηνοκογένεια του παιδιομας και την αολοή Τεράστια επιτυχία! Ετοιμο το πρτο
της χυρίας μας , που προτίμησε τ μοναχική ζωή χαι αεν έβαλε
νταλγκά στο χεφάλι της !
οτεριβεμιόν σε ξνδογείο της περιφίρειας ούτε Πρντοχο ελληνικό rapid test για τον Govid-19
|νια στα χαζίνα, στις μεγάλες αίθουσες των Συνέχεια στη σελίδα 3