Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΦΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνn Ερημερίδα τms Hεiρου- 1Βputns Euθ. Tzάλλαs- Έos 940-Ap. Φυλου 24947-Σορβαο 5- Κυιακη 6 Δεκεμβρίου 2020-0,60 6
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΡETΡΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Γαννιτες και Αρτινοί
στο ίδιο αεροπλάνο
(Ρίζες) και στα Γιάννενα
για το petanque
Νίκη οnωσδήΠοτε
αύριο με Λαμία
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 9
Μια πράξη
ανθρωπιάς
Μετά τη διαπί στωση ότι δεν τηρείται η καραντίνα από αρκετούς απ' όσους εντοπίζονται θετιοί
στον κορωνοϊό στους μεθοριακούς σταθμούς , Πλέον θα απαγορεύεται η είσοδος στη χρα
ΘΕΤΙΚΟ ΤΕΣΤ
ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Ζωή με τον θάνaτό της πρόομερε μια
τη μετά από νοσηλεία της στη Μονάικής θεραπείας του Πανεηι
στημιακού No oοκομείου 1ωσνίνων.
Μετά σnό επέμβοoη γo τη λήψη του
ήnστος και των 6ύο νεφρν, ακοσες στο Λαίκό Νοσοκομείο
ΣΕΛΙΔΑ 4
Αντιδρούν
στη διατίμηση
Την έντονη αντίδραση των κλίνκο
Εργαστηριακν γιατρν και διοκτητν εpγαστηρίων έχει npoκαλέσει
θα υnάρξει δροματκή μείωση στη
διενέργει τους από τον ιδιωτικό τομέα αλλά κα ενδεχόμενη έκπτω one
στην εκτέλεση του επιστημοικού
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΠΑΙΔΙΚΟι ΣΤΑΘΜΟι
Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Προς δημοπράτηση
το έργο
της αναβάθμισης
Δύο νέα έργα
υποδομν
Εγκαταστόθηκαν οι ανά δοχοι δύο έργων οτη δημοτική ενύτηιo Ανατολής.
Το πρτο έργο αφορό nopεμβάσεις
γατη βελτίωση οδν στς κοινότητες
Ανατολής Μπάφρας και Νεοκοιοό
piας και το δεύτερο 6 ανοίξεις οδύν
και διαμορφσεις κονάχρη στων χpων στην κοινότητα Ανατολής
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ρό κεται να tημοπροτneεί το έpγο ης αναβάθμοης των υπο δομν άλων ων na .
δικν σταθμν του ήμου Ιωσννιτν μέσω της χρηματοδό
τησης 1.1 eκ ευρ σnό το υnοuργείο Εοωτερικν, κοθς
ολακληρθηκε π αχετική μελέτη Αυτό έκανε γνωστό ο πρόεΕpος του ΟκΤΑΠΑ Δημήτρης Πάνου , rροσθέτοντας ότι αύνταΣΕΛΙΔΑ 3
ΔΗΜΟΣ ΖIΤΣΑ
Δίνει βάρος
σε έργα όμβριων
του ήμου κατά τη δ άρκεο των κάτι σαν εγκαινίων ενός νέ
ου τμήματος που ηpοστέθηκε στον 100 Βρεφονηποκό Σταθμό
στο Πέραμ , μετο onoio ουμπλήρνονται a uno5ομές για την
κάλυψη των αναγκν των οικογενειν της περιαxής
ΣΕΛΙΔΑ 3
Μεικανοηοπτικούς ρυθμούς ουνε .
A. ΖΑΡΚΑΔΑΣ
ΕΠιχειρήσεις ζόμπΙ)
τα ξενοδοχεία
ετοιμόζουν τις μελέτες για τους οικ ομούς των κονοτήτων Βουνοnλονάς και Μεταμόρφωσης
Συνεχίζει να δίνει κρούσματα το στρατόπεδο
Περάματος , ανεβάζοντας και Πόλιτην περιφερειακή
ενότητα Ιωαννίνων σε διψήφιο αριθμό . Αισιοδοξία
από το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται κρούσματα
στους τυχαίους δειγματολητικούς ελέγχους
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Διηλάσια τροχαία
παρά τα περιοριστικά
μέτρα
Εnxειρήoεις αζόμπιε καρακτήρισε τα ξενοδοχεία και κατολύματοο Πρόεδρας της Ενωσης Τουριστικν Κοταλυμάτων Hπείρου
και μέλος 10ου ΔΣ ηςΕνωσης Ξενοδόχων του νομού Ιωαννίνων.
Λευτέρης Ζoρκάδος onoτυnνοντος την πραγματικότητο nou Bνει ο κλόος
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 6
MΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ 0 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝIΤΩΝ
Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ
Μίμηση
και συμπλήρωμα
Ωρίμασε η πρόταση και αναμένει χρηματοδότηση.
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 16