Πρωτοσέλιδο Τα Μετέωρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1970
ΑΡ ΦΥΝΛΟΥ 1.376
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
www.tameteora.gr
ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΚΕΝΑΚΑΠ
ΤΟ ΝΕΡΟ
ΕΒΑΛΕ ΦΩΤΙΑ
Αξιολογήθηκαν
θετικά
21 Προτάσεις
για το Πρόγραμμα
CLLD/LEADER
Πάγωμα
φορολογικν
υποχρεωσεων
ζητά ηΕνωσή
Ξενοδόχων και
Τουριστικν
καταλυμάτων
Σε μείζον εξελίσσεται το θέμα της προμηθεύτηκε ο δήμος στους 29 βληθεί η συζήτηση. Ο Πρόεδρος
nαραχρησης του δικαιματος δημοτικούς συμβούλους που εκ - του Δημοτικού Συμβουλίου Σωτ.
χρήσης και εμφιάλωσης του νε - δήλωσαν ενδιαφέρον. Η απόφαση Παnοxρήστος καταλόγισε λάθη
ρού της ηnγής Γκούραν Αμα - της δια περιφοράς συνεδρίασης και naραλείψεις στον δημοτικό
ράντου , το onoio θα ξεκαθαρίσει της Περασμένης εβδομάδας nou υπάλληλο και Πρακτικογράφο
στην ηροσεχή συνεδρίαση του αναρτήθηκε στη "Διαύγειαν έκα - των συμβουλίων , εν ο Χρ. Σινά Δημοτικού Συμβουλίου Μετε- νε λόγο για έγκριση της αίτησης νης έκανε λόγο για αnολλά ηράγ ρων , nou θα πραγματοηonθεί την της ενδιαφερόμενης εταιρείας , ματα ou γίνονται στο ημίφως
Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης , κα - nαpόλο nou 19 από τους 33 συμ - και στο σκοτάδιν αnό τη δημοτική
θς μοιράστηκαν τα τάμηλετ Πou βούλους είχαν ζητήσει να ανο - Αρχή .
ΣΕΛ 5,6,7
ΩΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
NEO ΙATΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
μα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ
MD, MSc, PhD
Αθονόσιος Χ. Μουσιλης
ΕΝΩΣΗ -ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΕΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΟΝ
ένδοκρινολόγος-Διαθητολόγος
ΧΕΙΡΟΥΡΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΟΛΟΓΟΣ
|δοδooί , Υ Δμpί oi Ano
Εκπτωσή 44 για:
την αποχετευση
όμβριων υδάτων
Γoνenotημίου Αθηνv
HAΤΟΣ ΘΑ ΒΡΙΚΕΤΑΙ ΣΠΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
10.11 &12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝΡΑΝΤEΒΟΥ
ο ΑΤΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
11,12, 22 & 23 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ
Τρυκόλων 16, 2ος όφορος
Ina. 6979221940 , 2432077212
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΝΕΟΙAΤΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Νικόλα0s Δ. Κολίτσas
| Χειρουργός Ουρολόγος- Ανδρολόγος
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛoro
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Drrouμν orΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 114-116
Παρατείνεται
μεχρικαι 14/12
τοαπαγορευτικό
1ος ΟΡΟOΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
1ΟΡEΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΩΡΑΡΙΟΙΑΤΡΕΙΟΥ
0ΦΟΑΛHΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Κατερίνα Απόδιακου
ΤΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙK
ΙΑΤΡΕΙ0
ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΟΡΑΣΗ wΘEΟΣ 12
300 nμ-900 μμ.
ΤΗA 24320 77999Αθnνο u NοpopioνΕutgle.
ΦΩΤΙΟΣ ΣΤ. ΓΚΑΓΚΑΣ
Εδε omr Πanpοή Κή Κenν
ΥΠΕΥΟΥΝΟΙ ΜΟΜΑΛΑ
Γa pavτεβού: 694224067L, 2432306762
rppoς rpeδήμος Aνtνης Μετοmς1 0poς nonμ Grosn laser
τλ 253202370-693242700