Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνήή Εφημερίδα τs Hneipou - 1δρυτis Ευθ. Τzάλλαs- Έos 940- Ap . Φυλλου 24946-Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020-0,60 ε
0ΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Είναι καιρός να γυρίσει
στις επιτυχίες
Σε δόσεις το δρο
Χριστουγέννων
Νέα αιμοδοσία
από τη Φ0ΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 9
Από το καλό
στο καλύτερο
Ατί να έρχεται Πο κοντά , όλο και δείχνει να ξεμακραίνει η άρση των περιοριστικν μέτρων , υπό
τον φόβο μιας υποτροπής Που θα εκτινάξει τον αριθμό κρουσμάτων , νεκρν και διασωληνωμένων
ΕΓΙΝΕ ΜΟΝΙΜΟ
ΤO L0CKDOWN
Συνετς βελτιούμενη είναι η κατά
βεβαιθηκαν μόλις 13 κρούσματα,.
εκ των οnoίων μόνο Πέντε στην πeΣΕΛΙΔΑ 3
M. ΤΖΟΥΦΗ
Πρόταση
για μια οδό μνήμης
Με την ηρόταη να δοθd το όνομα α25η Μαpτίοu 1943, οε μία οδό
της Πόλης nα vα θυμίζα ε όλος
την ημερομηνία του εκταnιaμού των
Εβραίων anό τα Πάνενα, συνοδεύan βουλευτής lωeviνων του ΣΥΡ
ΖΑ Μεράπη Τζούφη το τελευταίο της
Eρθήρ (Στέλλα ) Κοέν
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΥΡΙΖΑ
Διαδικτυακή
εκδήλωση
με Τσακαλτο
Ζωντανή διαδικτυοκή εκδήλωση με
θέμα 0 κονομα , Κοινωνία και Πανδημία - διαχωριστικές γραμμές Ap
στερός-Δεξός , διοργαννει Nο
μαρχιακή Eniτpann τou ΣΥΡΙΖΑΠροοδευτική Συμμεχία Ιωαwίνων
oήμερα Παραοκευή , οτς 6 30 1ο
ΣΕΛΙΔΑ 6
Στόχος
η ένταξη νέων ΚΑΔ
Στο κπαρά Πέντεν της αλλαγής του έτους μετατίθεται η σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας
Που Πιθανότατα θα αφορό μόνο ένα μέρος του λιανεμπορίου Έως τις 14 Δεκεμβρίου Παρατάθηκαν
και επίσημα τα περιοριστικά μέτρα
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΤΕΧΝΙΚ0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εξηγήσεις , μετό τις αντιδράσεις nou
ΜΕ ΑΥΞΗΜΕ ΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗ ΦΙΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ
Με τη συνήθη
κριτική,
αλλά με ευρεία
πλειοψηφία
γραμμα για η oτiριξη των μικρν
και πaλύ μικρν επικερ ήσεων που
Όλοι ήθελαν
περιφέρεια Hnεipou , anμεινοντας
nως έει unοβάλει αίτημα για έντα ξη
και νέων ΚΑΛ
μεγαλύτερες μεισεις
ΣΕΛΙΔΑ 7
r. ΠΑΠΑΣ
μετην ηρότοn της δηματικς ορκής να μπερψησίζεται τελκό και οπό τις πορατάξες Ενότmτα Πολτέν
Γιατί θα είμαι
Πρτος στην ουρά
για το εμβόλιο
an αφοpούσε ορζνιες και ειμέρους μεσας, με τη δημοτική αpή και την ανnολίευση να υποστnρίζουν n θαμπορούταννο ενα και μεγαλίτερες, όχοντας άμως διοφερετικά στιχειρήματα πpος
anέδειξη τωνσχρημν τους ΞεκάΒερο , nόνaς τον ότη δυνατότητο μείωσης πρoκυψε από την
πpooμέτpnon grinλέον πτpαγωνικν nou canoκαλύ φeκαν. μετό τη διοδικασία δήλωσής τους
ΣΕΛΙΔΑ 6
διαφορετικούς πρωτογωνστές κάθε φορά, θύμιζε η ουζήτnn
γα το τενικό ηyoγpaμμα του δήμου ueνπν στη eυνεδρίαan τοu δηματικού aυμβουλίου
ΣΕΛΙΔΑ θ
ΣΕΛΙΔΑ 5
r. ΓΡΑΤΣΑΝΙΤΗΣ
Μωραίνει ο Κύριος
ον βούλεται
απολέσαι
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Φέξε μου και γλίστρησα . . για τα tablet
ΣΕΛΙΛΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 16

Τελευταία νέα από την εφημερίδα