Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27680
Το αράλιν του Χ.Α.
στα ξένα MΜΕ
Ανοσία στην Πανδημία για τις
ελληνικές εξαγωγές
Τια<ράλιν στο ελληνικό χρηματιστή
ριο κάνει λόγο ανταπόκριση της εφημερίδας Handels blatt από την Αθήνα και αναφέρει ότι αναλυτές περιμένουν ακόμη
μεγαλύτερη άνοδο.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, <το ελληνι
κό Χρηματιστήριο έσπασε τον Νοέμβριο
όλα τα ρεκόρ, καθς η αύξηση του δείκτη
κατά 33% ήταν η ισχυρότερη μηνιαία αύξηση στην 150ετή ιστορία του , εν ο τραπεζικός δείκτης FTSB αυξήθηκε κατά πε
ρισσότερο από 70% τις τελευταίες εβδομάδες . Η εφη μερίδα αναμεταδίδει μάλιστα και το σχόλιο για <χουσό Νο έμβριο
της εφημερίδας Ναυτε μπορικήν και περί
αεπιστροφής των αγοραστνν από την
Καθημερινή>, <Παρατηρητές της αγοράς
βλέπουν δυναμική περαιτέ- ,
ρω ανόδου: Οι αναλυτές της
Κρατική στήριξη και διορατικότητα των επιχειρήσεων οι λόγοι
γές αποδεικνύονται και ευέλικτες ,
γιατί τις απλειες όπως π.χ. στον τομέα των πετρελαιοειδν όπου ανα
πλήρωσαν αμέσως η σημαντική αύξηση των φαρμάκων , των τροφίμων ,
των χημικν και των μεταλλουργιχν προϊόντων
Παράλληλα , ο πρωθυπουργός έκανε αντίστιξη με την ταυτόχρονη μεί
ωση των εισαγωγν κατά το ίδιο διά στημα , οι ποίες υποχρησαν κατά 6
δισεκατομμύρια, βελτινοντας το εμπορικό μας ισοζύγιο. Κάτι που ση
μαίνει ότι τα προϊόντα από ελληνικά
χέρια είναι σε καλύτερη θέση να ανταποχρίνονται στην εγχρια ζήτηση
σε ποσότητα και σε ποιότητα . Κορυφαίο παράδειγμα; Η άμεση στροφή
της βιομηχανίας μας στην παραγωγή
υγειονομικού υλικού, που εξασφάλισε την εθνική επάρχεια και ήδη κα
τακτά καιδιεθνείς αγορές.
Δύο οι πυλνες του μικρού ά Οι χαμένοι και 01
κερδισμένοι στην
αγορά εργασίας
την επΟχή της
covid- 19
Οπως είπε ο κ. Μητσοτάκης , αυτός ο μι κρός άθλος θεμελινεται σε δύο πυλνες:
Τη διορατικότητα της ελληνικής επιχειρηματικότητας από τη μία και τη στήριξη της
κυβέρνησης από την άλλη, υπενθυμίζοντας ότι όλες οι υπηρεσίες εξαγωγικού εμπορίου έχουν πλέον ενοποιηθεί υπό τον
συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικν .
Αναφορικά με την κυβερνητική στήριξη
των εξαγωγν , ο πρωθυU τομέας του εξωτερικού εμπορίου αΤην ισχυρή πίεση στην αγορά εργασί
ας στην Ευρπη, κατά τη διάρκεια του
πρτου 1οckdown, αποτυπνει η μεγάλη
μείωση στον αριθμό των αγγελιν για
εύρεση προσωπικού, που δημοσιεύτηκαν
online την άνοιξη του 2020, σε σχέση με
την αντίστοιχη χρονική περίοδο του
2019. Μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου, οι
online αγγελίες σε σχετικές διαδικτυακές
πλατφόρμες ήταν μειωμένες κατά 31%
συνολικά στην Ευρ πη, σύμφωνα με τα
ευρήματα του συστήματος OVΑΤΕ του
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη
της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop).
Αρχικά , αναφέρουν οι
σκολίες της πανδημίας, το εξωτερικό εμπόριο μπορεί να γίνει και πάλι το όχημα
για την επιστροφή μας στην ανάπτυξη. Σημείωσε ενδεικτικά ότι cοι εξαγωγές μας
αποδεικνύονται ανθεκτικές: Στους πρτους 9 μήνες του 2020, έφτασαν τα 17,5
δισεκατομμύρια , υπερβαίνοντας κατά 253
εκατομμύρια την αντίστοιχη επίδοση του
2019 .
Οπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, οι εξαγω ποδεικνύεται ανθεκτικός και στηρίζει
την ελληνική οικονομία, ανέφερεο πρω
θυπουργός , Κυριάκος Μητσοτάκης, στον
χαιρετισμό του στο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, χαρακτη
ρίζοντας αυτή την εξέλιξη <μικρό άθλον .
Οπως είπε κ. Μητσοτάκης, στόχος του
είναι <η Ελλάδα που παράγει , η Ελλάδα
που εξάγειν και εκτίμησε ότι παρά τις δυΣχεδόν βέβαιη η παράταση του lockdown
Τα λόγια του πρωθυπουργού ότι ατα
δεδομένα θα μας δείξουν το δρόμο, όχι οι
ημερομηνίεςν επικαλέστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας μιλντας για την προοπτική άρσης των περιοριστικν μέτρων στην εκπομπή <Κοι
νωνία ρα Mega . Επεσήμανε ότι τα
δεδομένα που έχουμε δει τις τελευταίες
μέρες δείχνουν μια σχετική σταθεροποίη.
ση και μείωσην, τόνισε ότι οι εξαγωγές
από τα νοσοκομεία είναι περισσότερες α
πό τις εισαγωγές , κλίνες ΜΕΘ βαίνουν
μειούμενες εν αυξάνει ο αριθμός των
διαθέσιμων απλν κλινν covid κι εν η
πορεία είναι πτωτική <θέλουμε περισσότερο χρόν 0 .
Οπως χαρακτηριστικά είπε ο x. Πέτσας,
κόσο θέλου με περισσότερο χρόνο , φαίνεται ότι απομακρύνεται η 7η
Δεκεμβρίουν ως ημερομηνί-ΣΕΛΑ 2
ο κορονοϊός
Πλήττει και το
Πολυτέλεια η δυν ατότητα επιλογής
εμβολίου σε αυτές τις Πολεμικές
συνθήκες
δημογραφικό της
Ευρπης
μη δυνατότητα επιλογής εμβολίου για τον κορον οϊ ό, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας , Βασίλης Κοντοζαμάνη ς, είναι κάτι το απολύτως λογικό εξηγούν οι ειδικοί
στο Sputnik, δίνοντας όμως και μια πρόβλεψη για το τι θα συμβεί σε ένα δεύτερο χρόνο.
Ως ένα εμβόλιο θα αντιμετωπιστούν τα εμβόλια κορονοϊού που θα φτάσουν στην Ελλάδα , όπως δήλωσε πριν δύο ημέρες , ουφυπουργός Υγείας κατά την καθιερωμένη ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας στη χρα .
Σε ότι αφορά το εμβόλιο, επιτρέψτε μου να επαναλάβω για μία ακόμη φο-ΕΑ j 3
<Εχει έρθει η ρα να γίνεις μητέραν
αυτό ήταν το μήνυμα που έλαβ αν εκατοντάδες γυναίκες στην Πορτογαλία στο
κινητό τους τον Νοέμβριο.
Το μήνυμα , το οποίο έστειλε μια ιδιωτική κλινική της Λισαβόνας σε μια προσπά
θεια να βρει πελάτισσες για το μαιευτικό
της τμήμα , προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους ιστόMw.dimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα