Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Επέκταση αναστολών στις πληρωμές δανείων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ α
771234
567140
Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020 / τιμή: 1,30 Ε
Οικο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.390
Ε.Ε.: Επιμένει αυστηρά
στις θέσεις για το Brexit
Ορθνοντας τείχος Προστασίας για τα ευρωΠαϊκά συμφέροντα, εκπρόσωΠοι των
κρατν-μελν της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσαν τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Ε.Ε.
για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ να μη βιαστεί να
καταλήξει σε μία μη ικανοποιπτική εμπορική
συμφωνία με τη Βρετανία. σελ 15
Επέκταση αναστολν
στις Πληρωμές δανείων
για το 2023 βλέπει η ΔΕΗ
Η EΒΑ όρισε νέα προθεσμία για μορατόριουμ σε δάνεια έως 31 Μαρτίου 2021
Λειτουργική κερδοφορία που θα φτάσει τα
ΕΒΙTDA σε 1,1 δισ. ευρ μέχρι το 2023, επέ
κταση στην ηλεκτροκίνηση και στις
τηλεπικοινωνίες, αλλά και έμφαση στο πρά
σινον αποτύπωμα περιλαμβάνει το νέο
επικειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ, όπως παρουσιάστηκε στους επενδυτές από τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Γιργο
Στάσση και τη διοίκηση χτες. σελ. 13
Επέκταση των μορατόριουμ, με
σχετικούς περιορισμούς, στε να
συμπεριλάβουν τις συναλλαγές
Που Πλήττονται λόγω της Πανδημίας, ανακοίνωσε χθες η ΕυρωΠαϊκή Αρχή Τραπεζν (ΕΒA) . Η
επέκταση θα ισχύσει μέχρι τις 31.3.21 και θα κατράπεζες ένα μέρος της ευθύνης
σε επίπεδο επιλογής . Ωστόσο, φαίνεται Πως συμπεριλαμβάνει όλα
τους 9 μήνες σε αναστολή πληρωμν. Η παράταση
των μορατόριουμ αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο
για τις ελληνικές τράπεζες. Οι περισσότερες έχουν
τα δάνεια των οΠοίων τα μορατό- θέσει τα δάνεια των ευάλωτων ΚΑΔ σε μορατόριουμ
σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του
έτους και σε ό,τι αφορά τους ιδιτες μέχρι το τέλος
ση της Προσωρινής Παύσης πληρωμν για όλες Σεπτεμβρίου. Τα συνολικά μορατόριουμ των τρα
λύψει Προφανς και το διάστημα Που μεσολαβεί τις αναστολές Που έδωσαν οι ελληνικές τράπεζες Πεζν είναι ύψους 20 δισ. ευρ και αυτό για το
οΠοίο ανησυχούν οι τράπεζες είναι Πόσα απ αυτά
θα καταλήξουν σε νέα NPES. Αντίστοιχα, στην Ευρπη τα μορατόριουμ διαμορφνονται σε 870
Έρχεται το μεγάλο
ξεκαθάρισμαν
για τον ν. Κατσέλη
ριουμ σχετίζονται με τα lockdoοwns
και επομένως αναμένεται επέκτα
από το τέλος του Σεπτεμβρίου έως το τέλος του
Χύδην ξηρό φορτίο
Ανεβάζουν ταχύτητα
οι αγοραπωλησίες πλοίων
σε ιδιτες και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους . Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζν , έτους . Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζν θέτει τον
όρο τη στιγμή Που λαμβάνεται η απόφαση για
την επέκταση τα δάνεια αυτά να μην ξεπερνούν
Πάντως, συνδέει τnν επέκταση με τα δάνεια Που
έχουν Πληγεί από τα lockdowns και αφήνει στις
δισ. ευρ . σελ.3
Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στις αγοραπωλησίες πλοίων
μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, με την
ελληνικν συμφερόντων MMARITIME να
ξεχωρίζει για την απόκτηση δύο σύγχρονων
πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου
τύπου Ultramax. σελ . 10
Επιμένει η Πανδημία Νσχσκούπαν για Πανδημία ,
λαθρεμπόριο, ΦΠΑ, ακίνητα
ιπροβλέπουν οι βασικότερες διατάξεις
Ένα βήμα εμπρός
ένα Πίσω με το lockdown
Νομοθετήθηκε τελικά η ρύθ - ως το Ποσό της επιχορήγησης
μιση των χρεν της Πανδημίας επιχειρήσεων εστίασης για την
σε έως 120 δόσεις για τους πλητ Προμήθεια θερμαντικν σωμά
τόμενους φορολογούμενους, με των εξωτερικού χρου θα είναι
τροΠολογία Που κατατέθηκε και
ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή . Επίσης, Προβλέπει την αναστολή
Παράλληλα, η τροπολογία-μα- μέχρι τις 3062021 των διατάξεων
μούθ του ΥΠΟΙΚ , Που Προστέ- σχετικά με την ηλεκτρονική υπο
θηκε στο νσχ για τα μέτρα κατά βολή των δηλσεων φορολογίας
του λαθρεμπορίου, Περιέχει και
άλλες αλλαγές ή ρυθμίσεις, Που Παροχν και κληρονομιν μέσω
αφορούν βασικά διευκολύνσεις
Πληττόμενων από την Πανδημία, επαναικαθορίζονται κατηγορίες
όΠως το ακατάσχετο της αποζη- Προϊόντων σε ό,τι αφορά την
μίωσης των ιδιοκτητν ακινή - επιβολή φόρου κατανάλωσης
των . Με άλλη διάταξη ορίζεται
PFIZER: ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ σελ.7
Κλειστή ήνυχτερινήδιασκέδασημέχρι
τους εβολίασμος
αφορολόγητο και ακατάσχετο.
Υn. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΟΙ ΤΙΜΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΜΑΤΟΣ
Παράτασηockdown
εως 14Δεκεμβρίου
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΟΔΙΚΟΥ ΣΕΡΙ
μεταβιβάσεων, δωρεν, γονικν
γΑρωμανεορτν
μεανοιγμα εποχικν
καταστημάτων /12
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙ0
των συμβολαιογράφων. Ακόμη
E.Ε.: ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΑ ΒΥΡASS ΣΤΟ BEΤΟ
ΠΟΛΩΝΙΑΣ -ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
-Η Βρετανία προπορεύεται στον εμβολιασμό
σελ. 7
και ΦΠΑ. σελ . 5
Τζο Μπάιντεν
Σε δύο δόσεις Μεγάλος Αδελφός
το Δρο
Χριστουγέννων
από το κράτος αυτοκινήτων
Εθνικό
Νέος πρόεδρος των ΗΠΑ
Εξετάζει
κοινό μέτωπο
με την Ευρπη
κατά της Κίνας
Στρατηγικό
Σχέδιο
για ιδιοκτήτες
Εξωστρέφειας
Θεσσαλονίκη
Δεκέμβριο- Ιανουάριο
Έρχεται η eκατάθεσηΠινακίδων
85 δράσεις
SOS ΠΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000
ΛΟΥΚΕΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
σελ. 15
Τμηματικά σε 2 δόσεις θα Πά
ρουν Δρο Χριστουγέννων από
το κράτος οι εργαζόμενοι Που
είναι σε αναστολή τον Δεκέμ
βριο. Στις 21/12 θα λάβουν το
τμήμα του Δρου Πουαναλογεί
στις αναστολές 1/5 έως 30/11
και τον Ιανουάριο την αναλογία Προστίμων και κυρσεων. Παράλληλα, θεσπίζει
του Δρου για τον χρόνο αναστολής του Δεκεμβρίου. σελ. 4
Toν Μεγάλο Αδελφόν και στην αγορά των αυ τοκινήτων, με στόχο την Παρακολούθηση ανά Πάσα
στιγμή των ιδιοκτητν τους όσον αφορά την εκ
Πλήρωση όλων των υποχρεσεν τους και τη νο
μιμότητα κυκλοφορίας των οχημάτων, υιοθετεί
Πλέον το υπουργείο Οικονομικν για την επιβολή
των Προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξω
στρέφειας με 85 δράσεις για τους
εξαγωγείς, χαρακιηρίζοντας μ
κρό άθλο την αντοχή των εξα
γωγν , υποσχέθηκε ο ΠρωθυΠουργός, μιλντας στο συνέδριο
του ΠΣΕ , Που ΠραγματοΠοιήθη
κε χθες σε συνεργασία με το Ελ.
ληνοαμερικανικό Εμπορικό ΕΠ
μελητήριο Νέας Υόρκης. σελ. 6
Ντόναλντ Τραμπ
Αμερικανός πρόεδρος
Γιάννης
Στουρνάρας
Διοικητής της ΤτΕ
Πάνω από 2% στο
ΑΕΠ θα προσφέρει
το Πακέτο
Ανάκαμψης
Απονομή
χάριτος εκτων
άμεσα από φέτος και την ηλεκτρονική μέσω email
δήλωση ακινησίας των ΙΧ. αυτοκινήτων. σελ.4
στα Παιδιά του

Τελευταία νέα από την εφημερίδα