Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Πρεπει να ξέρει
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
ΠΑΙΤΕΡΑ ΧΑΜΗΛΟ
Ικο ΦΟPΤΙΟ
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ
διαίεερα χαμηλό κό δείγματα nυμάτων του Πρέβεζος είναι nonu μ .
φορτίο napουσιάζει η βιολογικού καθαρισμού κρό , σκtδόν μή αννεύ.
νακοίνωση αnό τον Δημο
α μετρήσεις ono τα φορτίο για την nonn της
Ο τομέας του εξωτερικού εμπορίου
Στηρίζει την Ελλnνική οικονομία
Ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
οτοpέoς του εξωτερικού εμηo
piοu anoδεικνύεται ανθεκτικός
Ιριάκος Μπτοοτάκης στον χηpετ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Κίνδυνος για την οικονομία
Η καθυστέρηση
στη διανομή εμβολίων
Σημείωση : Τα θέμα - ηργoς είναι ψηλότε τα. Προβληματα nou ρος αnό τον Θωμά, ο 0ωμάς > nttpou
Ως τον
μεγαλύτερο
κίνδυνο για
την οικονο.
ακολουθούν anaitoύν Γιaννης είναι ψηλότε .
μόνο λογικούς συλλο - ρος ano τον Σίμο και ο κύπτεί
ότι Πέτρος
μική ανά 1, Η αρί0μηση κατά ρος ano τον Πέτρο .
και ano εit (2) και (4) 6.
καμψη χ .
ρακτήρισε
σειρά ύψους nέντε ο.
nod είναι τα ονόματα τι Γpyoς > 0ωμ0 ne.
γοpιων Είναι 1, 2, 5, 4
και 5 με το 1 να είναι Αn tύφωνα με t Eίναι φανερό anό τις (5)
των αγορν 1 και 5:
μια niθανη
καθυστέρη .
ση στη δια .
το no κοντό και το 5 nirpoφopίες nou δίνο νομή εμβολίων κατά του κορωνοίού , ο
διοικητής της ΤtΕ Γιάννης Στουρνάρας.
τρος είναι ψηλότερος nετpος rιάννη
Γιρrος