Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. .Έτος 640-Αρ. φύλλου 17.899 .Τιμή 0 ,60 E.Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33* Τηλ. Κέντρο 26510 25.677 , 3.791-Fax 26510 30.350 http://www.proinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Προέχει η άρση εμπολέμου με Aηβανία!..
. Οι πολύχρονες Ελληνοαλβανικές διαφορές , που δεν επιτης Ελλάδας , εκτπρόσωποι της οποίας ούτε καν κλήθηκαν να
αναπτύξουν Τις απόψεις τους , καίτοι ακρωτηριάζονταν Τμή
μα του εθνικού εδαφικού κορμού της.
Στο σημείο υτό αξίζει να επισημανθεί ότι οι Βορειοηπε .
pτες αντέδρασαν , ενισχυμένοι από Ελλαδίτες εθελοντές και
διαφοροποήθηκαν από την επίσημη πολιτική της Κυβέρνησης
του Ελ. Βενιζεου, που τους κάλεσε να παραδσουν τη γη
Τους και τα όπλα τους στους Τουρκαλβανούς, σ' αυτούς δ
λαδή που ήταν σκλάβου επί 400 Χρόνια , πολιτική πράξη που
τη χαρακτήρισε χλευαστικά σε άρθρο του σε Γαλλική εφημερ δα ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας κλεμνσ.
> Γράφει ο ΜΙΧΑΗΛ N. ΜΑΡΤΣΕΚΗΣ
Δικηγόρος Παρ'Αρείω Πάγω
, όμορα κράτη να διατηρούν ομαλές και προς
Τρεπουν στα
οφελος των δύο γειτονίκν λuν , έχουν αφετηρία , την
712.1912, τότε που από την Πρεσβευτική Συνδιάσκεψη των
Μεγάλων Δυνάμεων που έγνε στο Λονδίνο , κατασκευάσθηκε
και αναηνωρίσθηκε η Αλβανία ως Κράτος , έχοντας εδαφος , να ακρωτηριασμένο Τμήμα της Ελλάδος , και ειδικτερα το δι - νιζελου καθορίσθη καν και τα εδαφικά
χοτομημένο Τμήμα της Ηπείρου, αυτό που αποκαλείται έκτο - σύνορα της Aλβανίας . Αυτό έγνε στις
Τε Βόρειος Ήπειρος, . Το Τμήμα αυτό του εδάφους της Ελλά - 17-12-1913 στη Φλωρεντία, όπου υποδας , παραχωρήθηκε για να δημιουργηθεί το κράτος της Αλβα - γράφηκε και το γνωστό αΠρωτόκολλο
νίας και μάλιστα με τη σύμφωνη γνμη της τότε Κυβέρνησης της Φλωρεντίας , χωρίς τη συμμετοχή
του αποκαλούμενου Εθνάρχην Ελ. Βε -4η σελ.
Σημαντικές ρυθμίσεις στο υπό Ψήφιση Ν/Σ
Καθς η κατάσταση τοπκά έχει βελτΠωθεί σημαντικά ..
Ασθενείς κι άλλων περιοχν
εξαιρούνται από την κατεδάφιση νοσηλεύονται στα Γιάννενα
Ποιες αυθαίρετες κατασκευές
Εντάσσονται στην Κατηγορία 4 οισμένες μικρής κλήμακας παραβάσεις
Δήμαρχος Μ. Ελισάφ: Μκρότερη η πίεση στα νοσοκομεία μας
22 χθες τα νέα χρούσματα (9 Γιάννενα, 7 Πρέεζα, 5Αρτα, 1 Θεσπρωτία)
. Καθοριστικό βήμα για τον εκ
συγχρονισμό της πολεοδομικής
και χωροταξικής νομοθεσίας Της
χρας επιχειρείται να γίνει με το
Νομοσχέδιο rou Υπουργείου Περe
βάλλοντος, Το οποίο εισάγεται σή
μερα στην Ολομέλεια της Βουλής
και αναμένεται να ψηφιστεί αριο,
. Απογοητευπικά ήταν κα τα
χθεσινά στοιχεία Του ΕΟΔΥ για την
εξέλιξη της πανδημίας του κορω
νοίού , καθιστντας ακόμη πιο δύσκολες πς αποφάσεις για άρση
των περιοριστικν μέτρων , που .
σως ανακοινωθούν αύριο από roν
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπου γό πρόκεnαι για μα ουσταστική μΕ
ταpρύθμιση για το περιβάλλον, για
την ιδιοκτησία , αλλά κα για την ανά - κατεδάισης οι εξής περιπτσεις
πυξη . Ωστόσο Βα πρέπει να σημειωθεί ότι περιλαμβάνει και σημαντικές Τμήματά Τους πο υπέρκενται ου
διατάξεις γα τα αυθaίρετα , καθς κΟoχρηστου χρου της πόης (puρυθμζοντ ετιμέρους θέματα που
προέκυψαν από τη διαδικασία υπα: τους σε
Είδικότερα εντάσσοντα στην κα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτ .
κη. Συγκεκριμένα χθες ανακον
θηκαν 2186 νέα κρούσματα , 89
ανεξαρτήτως του ποοστού υπέρβα σης της κάλυψης ή της δόμησης όταν
ουτές δεν ξεπερνούν τα 50 .μ. σε συ- : θάνατοι και 613 ασθενείς είναι δια νολική δόμηση
ν κατασκευές nou -11η σελ :
αυθαίρετο ανοκτοί εξστες ή
σωληνωμένο .
Η διασπορά Του
μοταμκή γραμμή) , υπό πην προύπόθεση ότ η προβολή τους δεν ξεπερνά
Το κρασπεδόρεθρο .
ν αυθαiρετες κατασκευές σε ακίνητα που διαθέτουν οικοδομική όδεια.
Με ασθενείς από γειπονικούς νομούς και από Αλβανία,
έχουν καλυφθεί πολλές κλίνες Covid στα δύο
νοσοκομεία των Ιωαννήνων .
Εντοπίστηκαν δύο κρούσματα στο Π.ΓΝ.
Μία Λοιμωδν έκλεισε , οι άλλες
όμως λειτουργούν κανονικά!
Υπέρογκες οι χρεσεις από τον ΦΟΑΣΑ .
Φορτνουνν στο Δήμο Ιωαννιτν
μεγάλο κόστος για τα απορρίμματα!
Ικανοτοίηση Δημάργου
LTσας για τον διπλό
κυκλικό κόμβο
Νέα και ταλιά έργα
στο Τεγικό Πρόγραμα
του Δήμου Ιωανντν
VXΑΡ. ΜHAΙΩΝΗΣ: πάρχουν αρκετά διαΒέσιμα χρεβάτια..
/ Δήμαρχος θα διαφυλάξουμε τα συμφέροντα των δημοτν
. Αποφασισμένος να
επιμείνει μέχρι τέλος σει
να αλλάξε η Τιμολογιακή
πολτική του ΦΟΔΣΑ
φανίστηκε στο χθεσινό
Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων ο Δήμαρχος Μ.
Ελισάφ , καθως όπως Τ νισε μπορεί να μην έχει
σκοπό να ανατρέψε Τον
σχεδιασμό
. Σε καραντίνα έχει τεθει
εδ και δύο ε.
κοστετράωρα η
μία εκ Των τεσ .
σάρων Μονά δων Λομωδν
Του Πανεπιστη
μιακού Νοσοκο μείου Ιωσννί
νων έπειτα από
Σελ. 2
Σελ. 12
Εγμέσω πανδημίας και κρουσμάτων στο Πέρσμα .
Χωρίς υγειονομική κάλυψη
έμειναν οι στρατιωτικοί Ηπείρου
τον εντοπισμό
6οστόσο , ορωνοίου στο προσωπικό της
, η κατάστοση είναι απολύτως ελεγχόμενη
και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες οπως δαβεβαιν μέσω του ΠΛ.. ο Καθηγητής Πα1 Χαράλαμπος
Μηλινης . Κι συτό χάρη στην έγκαι>Λύση στο πρόβλημα ζητάει μ επστολή της η Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.
-2η σελ.
. Ανησυχία επ
κρατεί στις άξεις των
στρατιωπκν της Ηπείρου όσον αφορά
στην πρωτοβάθμια υ γειονομική περίθαλ Ψη που δικαιούνται .
Ανησυχία η οποία έχει
ενταθεί τελευταία έπειτα από την απόσπαση
στελεχν του υγειονομικού προσωπικού της περιοχής μας στην Κακαβιά με στοχο
τη διενέργεια ελέγχων σε εισερΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΕΙΡΟ
Πρόταση Γ Αμυρά προς τον Διοικητή του
Ο ΟΑΕΔ να ιδρύσει ΚΕΚ
για ΑμεΑ στα Γιάννενα!
ρn προετοιμασία
φάση της
πανδημίας για την
11η σελ
Εεκίνησαν οι nληρωμς
στα Eχέδια Βελτίωσς
. Με απόφαση που υπέγρα | ψε χθες ο Περιφερειάρχης Ηπε .
|ρου Αλ. Καχριμένης , παρaτείνεται
| μέχρι 18 Δεκεμβρίου και ρα
| 15.00 η καταληκτυη -11η σελ
> Ετάρχει ανάγκη στην ευρύτρη περιχηή για μία τέτοια δομή
. Κανένας νέος άνθρωπος
δεν επτρέπεται σήμερα να μένει
αποκλεισμένος απ' ην εκπαί
δευση και αυτό ισχύει και για τα
ατομα με αναπηρίες , για mς a .
νάγκες Των οποίων υπάρχει η
πρόβλεψη για τη λειτουργία ε
δικν δημόσων δομν οι οποί.
ες μπορούν να ανταποκριθούν
στις ιδιαίτερες απαιτήσεις Τους .
χόμενους πολίτες από την Αλβανία τη στιγμή μάλιστα που καταγράφονται θεπικά
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>.
-12η σελ.
Lvπάρχουνπεριβρια για άλλες βαθμολογικές απόλειες..
ΓΝΩΜΕΣ
Ξεκίνησε η προοετοιμασία του ΠΑΣ
για τον τελικό με τη Λαμία
Ευχή ή κατάρα;
ΒΟΛΕΣ
> Γράgει ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
δομή είναι α
Κέντρα Επαyνελματικής
Βελτινεται η κατάσταση των τραυματιν
Φλάλογος- Συγγραφίας
Πολύ δύσκολο.Κaτσης τ ΟΑΕΑ. μεπ Γόνα
. Σης προπονήσεις
επέστρεψαν χτες οι ποδοσφαιριστές Του ΠΑΣ
Γιάννινα μετά Το ρεπό
που Τους έδωσε την
Τρίτη ο Αργύρης Γιανw
κης και ξεκήνησε η προετοιμασία για Τον κρίσ
μο κυριακάτικο (06/12,
: 5:15 μ.μ. ) με αντίπαλο
: Τη Λαμία 11η σελ
. Σχολιάζοντας, πρν κάμποσες μέρες , από
τούτη εδ τη στηλή , ο αγαπητός φίλος και συνο δελφος Χάρης Λεοντάρης , την προτροπή του
πρην δημάρχου Θωμα Μπέγκα προς η νέα Δημοτική Αρχή με τη φράση εμείς ευχόμαστε να συ
νεχίσει η Δημοτική Αρχή σε όλα τα μέτωπα , απ' το σημείο που
παροδσαμε, , διερωτήθηκε αν η π
να να διαθετουν την
> Του ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΤΙΑ
.έσσερις είναι οι κύριοι επρο μηθευτές , των δύο cαιωνίων αντπάλων Ελλάδας και Τουρκίας!
Προμηθευτές όπλων , για την προ στασία της ειρήνης λένε. Εναι η
Αμερική , η Ρωσία , η Γερμανία και
η Γαλλία! Ξέρεις Τι είναι 5η σελ
Διαδικτυακές ουναυλίες
στο Πνευματικό Κέντρο
είναι ευχή ή κατορα A porpoπη αυτή του θωμά Μπέγκα
την απάντηση.
Προέτρεψε ο πρην δήμορχος τη σημερινή Δημοτική Αρχή να
συνεχίσει την πολιτική που ουτός και η παράταξη του
αποφύγουμε, προς το παρόν να δσουμε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα