Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθηημερνή Εφημερίδα Ts Hnaipou -Ιδρυmis Euθ. Τzάλλαs- Ttos 940-p. Φύλλου 24945-ΠΕμπm 3 Δεκεμβρίου 2020-0,60 ε
T. ΚΟΝΤΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ανέβηκαν οι μετοχές
του Ελευθεριάδη
Τα δάκρυα του Μαραντόνα
για ένα Πέναλτι
Διαδικτυακές συναυλίες
στο Πνευματικό Κέντρο
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 9
Εκτός λειτουργίας
η 2η ΜΕΛ
Σε νομοθετική Παρέμβαση Προσδοκά η δημοτική αρχή για να μπορέσει να προχωρήσει στη
δημοπράτηση του μεγάλου δακτυλίου και να μη χαθεί η εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΤΠΑ
ΑΔΕΙΑΖΕΙ
Η ΚΛΕΨΥΔΡΑ
Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί onό
την Τpτn n δεύτερη Μανάδα Eδ κν Λοιμξεων του Πανεπστημιακού Νοσοκομείου lωαννίνων μετ
την ταυτόχρονη νδοnοη ενός για τpού και μιος νοoηλεύτριας anό καΣΕΛΙΔΑ 3
Συμφνησαν
μόνο στη σιγή
Στην ήpnση ενάς λεπτού ογής για
τους αγωνοτές τoυ Πολυ τεχνείου ,
μετο από Πόταση του Βωμο Μnέ ρατάξεων του δημοικαύ συμβαυλ
ονήμερα ης εrετείου οτα Πάννενα
ΣΕΛΙΔΑ 5
Προσφυγή
στην Εθνική Αρχή
Διαφάνειας
Σην Εθνική Αρχή Διαφάνειας Πρo Hπείρouw κατά της σπόφοης διά
λυσης της ούμβοσης της μελέτης
βεζος με Εγναία 06ό τμήμα Παρααnό την Οικανομική Ετρoπή της
ΣΕΛΙΔΑ 6
Από παράταση
σε Παράταση
Μετά και τη νέα αναβολή στην απόφαση για naροχή άδειας Πραγματοηononς εργασιν σε απαλλοτριωτα
γn. αναζητείται οχρονικό Παράθυρο . Χάνει το Τρένο ο Παραλίμνιος Πεζόδρομος Ποδηλατόδρομος καθς
δεν υπάρχει καμία απολύτως εξέλιξη στο θέμα της παραχρησης της Παρόχθιας ζνης από την Κτηματική
Υπηρεσία του Δημοσίου
YPομμα Ενίσχυ oη μικρν και nολύ
μκρν επικειρήoεων nou eπλήm ΣΕΛΙΔΑ 6
ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΡΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Προς δημοπράτηση
ένα ακόμη κομμάτι
ΣΕΛΙΔΑ θ
ΚΑΙ ΖΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΑΣΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αντίδιαλόγου ..
έστειλε τον λογαριασμό
αΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝο
Σε δοκιμαστική
λειτουργία
η νέα μονάδα
ζωοτροφν
δύν, οδν στορκού Προκοnοu, χηδν κα Σουγδουρή στο Κόστρο ωoνwνωνα
ουκαλικού ηρούπολογισμαύ 2300 000 ευρέ όνομε στον δήμο laov τνη Ειδική
δήμους anό ταν περιpερειακό ΦΟΔΣΑ ου γα τον δήμα Ιωaννιτν ανέ χεται σε 1,2 εκ ευρi, xuρίς καν ακόμη να λετουργούν οι Σταθμαί Μεταφάρτωσης, npo6oτεί ένον νέα κύκλα έντασης στον χρο της αυτοδιαίκnΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ θ
ΜΙΑ ΠΑΗΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΔΩΣΕ 0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝIΝΩΝ
0 Η.Α.
npotείvεi apχικά η διαίκηση tau nepiφερειακού Φ0ΔΑ και όχι με βόση τa
aπολογστικό στοιχεία και to 1 έχει γνει μέχρι το τέλος του έτους , όπως είΠίεση στις ΜΕΘ, κενές κλίνες
στις Μονάδες Λοιμωδν
| instagram
συμψηpαμός θα γίνε ταν Θεβρουάριο ης εnoμενnς χρανιός, έδωσε ο αν agonnews paper
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 5