Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
π:ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15387 ιδρυτής: Ιωάννns Κό κκινοs ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 www.proinanea.gr e0,50
ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΖIΤΣΑΣ
Αύξηση στα κρούσματα
την Τρίτη
Ένα βήμα πιο κοντά στο
Ταμείο Ανά καμψns
Ζητά δοκιμα στική
λειτουργία του Σ.Μ.Α.
Σελ. 16
Ολοκληρωμένο φάκελο για τον άξονα Ιωάννινα Κακαβιά κατέθεσε n Περιφέρεια
Σελ. 3
Σελ. 7
Τρία έργα αλλάζουν
την κυκλοφορία Πεζν και Οχημάτων
Παρεμβάσειs
σε κεντρικέs οδούs
και νέουs κόμβουs
Προωθεί ο Δήμοs
Ιωαννιτν
> Σελ. 5
ΣΥΝΟΡΑ
ΔΕΥΑΙ
Σε πλήρη
λειτουργία n
Αυτόματοs δειγματολήπτns
στο Βιολογικό καθαρισμό
Κενά στοus ελέγχουs
τήρησηs τηs καραντίνas ΜΕΘCovid στο
ΜΕθ covid στο
Χατζηκστα
Στήθηκε και
εξοπλίστηκε σε
επτά μόλιs ημέρεs
Σελ. 8
Σελ. 4
Σελ. 6