Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 02.12.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613-Τιμή Περ. 0,50 E-Ετος: 24ο-ΑρΦύλλου: 6675
Επιστρεπτέα Προκαταβολή:
Πράσινο φως από Κομισιόν
Ανοδικά κινούνται οι τιμές των οικιστικν ακινήτων στην Ελλάδα
Ανοδικά κινούνται οι τιμές των οικιστικν ακινήτων
στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ΤTE. Στην πρωτεύουσαμισθούς μετακλητν
και στην κατηγορία των νέων κατασκευν, οι
μεγαλύτερες αυξήσεις στο κόστος αγοράς.
ΣΥΡΙΖΑ:Λεφτά για
υπάρχουν, για το
ΕΣΥ δεν υπάρχουν
Αυξημένες κατά 4 εκατομμύρια ευρ είναι οι
εγγεγραμμένες δαπάνες
για την Προεδρία της
Κυβέρνησης στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2021 (34.251.000 το 2021 ,
έναντι 30.271.000 το 2020)
καταγγέλλει ο Κστας
Ζαχαριάδης, Τομεάρχης
Εσωτερικν της Κ.ο.
Πρόστιμα 61 χι. για μη
τήρηση των μέτρων κατά της
διασποράς οοvid 19
Πτόση 3,5% στο τζίρο του
λιανεμπορίον
τον Σεπτέμβοιο
Η Γενική Γραμματεία Ελληνική Αστυνομία, τη
Αστυνομία
ΘεσσαΕμπορίου & Προστασίας Δημοτιή
του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Επενδύσεων ανακοιννει
του ΣΥΡΙΖΑ.
Αθήνας
λονίκης και την συνδρομή
των τοπικν , δημοτικν
περιφερειακν,
ρησιακή δραστηριότητα αρχν, οι επιχειρήσεις
της ΔΙ.Μ.Ε.Α. για την
δας Ελέγχου της Αγοράς αντιμετπιση του παρά
νομου εμπορίου και την
μετπιση του παράνομου εφαρμογή των μέτρων
κατά του COVID-19, έλαΑττική ,
Κοζάνη χαι Θεσσαλονίκη.
<Τη στιγμή που η κυβέρνηση αρνείται να δσει τα
αναγκαία χρήματα για τη
στήριξη του ΕΣΥ ( πεταμέ
να λεφτά χατά τον κ.
Πέτσα ) και οι πολίτες
βινουν ήδη τα οδυνηρά
αποτελέσματα της οικονομικής ύφεσης, προχωρά σε
αλόγιστες δαπάνες για τη
λειτουργία του υδροκέφαλου κεπιτελικούν κράτους.
την εβδομαδιαία επιχει
της Δυυτηρεσιακής Μονά
(ΔΙΜ.Ε.Α.) για την αντι
ΕΛΛΗΝΚΗ
εμπορίου στο σύνολο της
επικράτειας και την τήρη- βαν χρα σε
ση των μέτρων κατά της
διασποράς του COVID19 στην κοινότητα:
1. Κατά το χρονικό διάΣΤΑΤΙΣΤΚΗ
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑT) αναχοιννει τους Δείκτες Κύκλου Εργασιν και
Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης
2015-100,0 και μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο
2020, η εξέλιξη των οποίων , σύφωνα με στοιχεία
προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό
εργάσιμων ημερν τυπικού μήνα ίσης χρονικής
διάρκειας , έχει ως εξής:
3. Επιβλήθηκαν πρόστι μα
συνολικού ύψους 28.100
στημα από 23.11.2020 έως , εκ των οποίων 26.100 Π.
αφορούσαν στη μη τήρηση
των μέτρων κατά της διαέλεγχοι και βεβαιθηκαν σποράς του COVID-19
στην κοινότητα και 2.000
παράνομο , για παραβάσεις των
Κανόνων Διακίνησης και
Προϊόντων
(Κανόνες
ΔΙΕΠΠY) και του υπαιθεμπορίου
Μια χαρά φύονται τα
λεφτόδεντρα στους κήπους
του Μεγάρου Μαξίμου και
στα κομματικά γραφεία
της ΝΔ ,καλά νέα για τους
κομματικά αρεστούς και
τοποθετημένους, άσχημα
νέα για την δημόσια υγεία
και 29.11.2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.924
4 παραβάσεις που αφοο
ούσαν
εμπόριο και 16 που αφορούσαν
Εμπορίας
Υπηρεσιν
στη μη τήρηση των
μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19 στην
κοινότητα .
και την αγορά που στενάζουν .
(ν.4497/2017).
2. Σε συνεργασία με την
Created by Universal Document Converter