Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Γεγονός το πρτο ελληνικό rapid test αντιγόνου
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5865 Τετάρτη 02.12.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
>>> ελ.
Αρομολογεί η ωβέρνηση:
>>> ελ
Υπουργείον
Τουρισμού-ΕΟΤ σο
διαγονισμό TΑ 00
Παρατείνεται ο περορσμός για
πήσεις εσωτερκού και εξοτερνού
Στην κορυφή της παγκόσμιας
ταξιδιωτικής ελίτ τοποθε
τείται η Ελλάδα μετά τη βρά
βευση του Υπου ργείου Τουρ
σμού και του ΕΟΤ ως <Κορυφαίου Φορέα Τουρισμού
Παγκοσμίως στη διοργάνω
ση World Travel Awards
(VIA) 2020 ότως σημεινει
σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.
Από το 1993 τα WTA απονέ
μονται κάθε χρόνο σε oργαν
σμούς και φορείς οι οποίοι
aριστεύουν στον τουριστικό
κλάδο.
Με αφορμή τη διεύρυνση του αραρου
Η κατάτηση της υψηλότερης
διάκρισης στο φετινό διαγω
νισμό -κάτω από ιδιαίτερες
προκλήσεις αναδειχνύει την
Ελλάδα
Παράνομη χρίθηκε η στάση
εργασίας των εφοριακν
οικουμενικό
σημείο αναφοράς για την
τουριστική βιομηχανία . Διεχ
δικντας το βραβείο για τον
κορυφείο φορέα τουρισμού
διεθνς, το Υπουργείο Τουρι- Παράνομη έκρινε το
σμού της Ελλάδας και ο ΕΟT
αντιμετπισαν τους χαύτερ
ους ταξιδιωτικούς κα τουρι
στικούς οργανισμούς από
κάθε σημείο του πλανήτη .
είναι παράνομη
Μονομελές Πρωτοδι -απαγόρ ευσε την πραγκείο την κινητοποίηση ματοποίηση της. Ορίζει
που είχαν εξαγγείλει οι
εργαζόμενοι στις ΔΟΥ, περίπτωση μη συμμόρφμε αφορμή τη διεύρυνση ωσης της ΠΟΕ-ΔΟΥ με
του ωραρίου των εφοοιακν τις απογευματινές ρες , με επαναλαμ- πληρσει
βανόμενες
εργασίας , από την Τρίτη
1η Δεκεμβρίου,
κάθε μέρα από τις 15.00 στήριο έκανε το Δημόέως τις 19.00.
επιπλέον
Φέτος , λόγω των υγειονομχν περιορισμν, η διοργά
νωση των WIA πραγμαποποιήθηκε την Παρασκευή, 25
Νοεμβρίου , διαδικτυακά κι
μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο
Cπό την πρωτεύουσα της
Ρωσίας , τη Μόσχα
το διατακτικό της απόφασης, θα κληθεί να
χρηματική
στάσεις ποινή 10 χιλιάδων ευρ .
Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δημοσίευσε την σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρον
τος, στην οποία εξειδικεύονται οι όροι και οι πρου
ποθέσεις για την υλοποίηση του προγράμματος.
Προσφυγή στο
δικασιο καθς και η ΑΑΔΕ,
οποίοι
αμμα , τοοποίο θα έχει διάρκεια
12 μηνν και προύπολογι
σμό, 91.513.400,03 ευρ , ο
οποίος θα καλυφθεί εξ ολο Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή η χρηματοδότηση του
επικαλέΥποδεχόμενος το βραβείο , ο
Υπουργός Τουρισμού Χάρης
Θεοχάρης δήλωσε ότι <με
μεγάλη χαρά και περηφά
νεια ατοδεχόμαστε εκ μέρους
της πατρίδας μας την ψηλό
τερη διάχριση των βραβείων
WIA , ένα βραβείο που για
πρτη φοράκερδίζει η χρα Δημόσιες Οικονομικές καταχρηστικής.
Το δικαστήριο αποφά - στη καν λόγους τυπικούς, προγράμματος ESTIA 2021:
σισε (αριθμός απόφα-όπως ο τρόπος λήψης Στεγαστικό Πρόγραμμα για
απόφασης της κινητοΑιτούντες Διεθνή Ποοστασία", λήρου μέσω έκταχτων πόρων
το οποίο πλέον διαχειρζεται το
Υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά το πρόγρ
σης 181 120 ) ότι η κινητοποίηση της Πανελλή- ποίησης χ.ά. , και ουσιατου Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
Ομοσπονδίας στικούς για την κήρυξη
Εργαζομένων
στην της ως παράνομης και
Υπηρεσίες (ΠΟΕ-ΔΟΥ)
Created by Universal Document Converter