Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η δημοκρατία κλείνει 10 χρόνια και
γιορτάζει με συλλεκτικό λεύκωμα!
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Η Ν ΦΛΠΠΑΚΗ Ο
ΑΓΩΝΑΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣΚΑΙ ΑΕΙΕΣ
Περί Τύπου ο λόγ0
ΛUHiPHΦΗΜΕΡΑΙΕΤΑΡΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 | ΑP. ΦΥΛ 2.933
(και με την
|Προσφορά 2,5 ε
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
Αλλη μία (η τpίτη) λίστα Πέτσα για την..
Ψήφο των Ελήνων του εξωτερικού
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 300.000 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΜΕΤΟΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΩΡΑ (2,5 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ) 3.000.000 ΕΣΕΦΙΛΙΚΑ ΜΕ DIA
Αφορά και τα ατακτοΠοιημέναν πουβρίσκονται εκτόs σχεδίου
Νέα μεγάλη αποκάλυψη!
Οι δύο συμβάσεις Που έφεραν το χάοs
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ, ΑΡΙΟΜ. 33/2020
Eτν AGα ομερα, tν ερνη μένός έουγου έεχκ δοοπάακο ο δ000α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΦΕΙΑ ΜΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟ ΔΑΧΕΙΡΧΗ ΤΟΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΩΣ 500
ΑΝΑΔΟΧΟ : MainSys -Managεment intormtion Systems
TtΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Έως του ποσού των 299.560,0ος ουμnεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και νκαριδμ 5908 oμpολανογραφικοό εγγρφοο
Ειδιχο ηληρεέονουον Συμδολαογpφου Ανν, κας Apετής βασλείes Μωpαito
Ευμέων τικού Eυνεργασίας κα
ry tpu 56ετου Βερχομένου Ksτ6 δειγόνο μέτρα γα την τψεκος των οννεκεκό του
τα διπλά
βιβλία"!
αρopo τεο6340οστά τorapoo δηριουργλ% δxsou νoαλυτν χα ooo uπρερίες νολευτικς
ούuαος από τον & . Βυtανs Srwφιδογεργη tου Χpς στο καοικου Aδενoν οδο
o 29 οο % 0 tpa Npετνοpo pcppoνο 30083000, οτο
oο oυ δοό λφόου ν o ον 00 ό to ooooί ουν
Ειδυκότερο σχοποί λεttοuγίας του Ενυκού Μητρου ΑoBενν από τον κορωνοό coο-10
soo αοο eopt o 22462εν oo
νοαοκομεία αναφοpάς στα ε κά κέντρα υγείας της χρας και σε κάθε φορέα καροχής
υπpεσιν υγεiας με δυνατότητα επέχτασης της χρήσης του
Σκοπού
ΣΥΜΒΑΣΗ1
304/2020
ΣΥΜΒΑΣΗ 2
1/6/2020
ooωνοtρ oφοω, ss sespo
w wv oν νo p οoος ου, 2 ννος eoε ,
50xxκς oo &ν oφuοos vo οyo 0
Η (παράλληλην συμφωνία που υπέγραψε ο ΕΟΔΥ με ιδιτη, αντί 800.000 ε,
για την καταγραφή κρουσμάτων, που ήδη γινόταν από άλλη κρατική υπηρεσία
Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕ
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΣΤΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ COVID
Κι άλλοι επιστήμονεs παραδέχονται
ότι υπάρχει Πρόβλημα: Πολύ
Φτωχά ταστοιχεία Που μαs δίνουν.
Βαθύλαρύγγι του Μαξίμου έσκαβε
τον λάκκο Αρκουμανέα-Κικίλια
Μπάχαλο και με τs ΜEΘ: Εστειλαν
ασθενή από τον Βόλο στην Κόρινθο