Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
D Γιργος
"Θέλουμε λίγα
Αμβροσίου
από τους πολλούς
από τους Αγους"
Σελ. 3
ΦΑΡ. ΦΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙM 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Εκουγχρονισμός δημοσίου
.Τιθα αλλάξει με τη σύνδεση
ΑΣΕΠ και Κτηματολογίου με το
| ΥΠΕΣ και την ΑΑΔΕ
. Ενα μεγάλο μεταρρυθμιστικόκύμα Του θα αλλάξει τη
Ιεπουργία Της δημόσιας διαίη
σης ναμένεται να ξεκνήσει
στο άμεσο διάστημα.
Εελ 7
Κοινωνία.
Περιφέρεια.
. Καρδούλας : Το 51% Συνόντιση με τον Γ. Οro
των Ελλίνων προτιμά
την orκονομία έναντι
της υγείας στο ευpωβα- ΗΒήνu ο Περιφερειάρχης
ρόμετρο Νω εμβρίου
νομυτίς Γολιτωσίς Χρήστο
Τριαντόπουλο είε στην
Οεοσαλίας Ιστας
ΟRοκληρνεται το έργο
Πάντα ανοκτά ίντα άγρυπνα
τι μάτια της ψυκίς μου ..
Πρόγραμμα Ανάπτυξης
3.161 Εs
+ Εεhrio ις του τμήματος της Ε.Ο
02021-2ύ25 τις ΕΑΑ ΘΕ ΣΕ
ύψους 158,2 m. E
Γράφει ο Γιρος Αμβροσίου
Εελ 14
Αιαβάστε μας και στο alithiane ws.gr