Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΗ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
Κ.Τ.Α
ΣΑΒΒΑΤΟ
Hellenik Post
ΧΡΟΝΙΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
9 772529
029169
ΕΤΟΣ: 50
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑPΡ. ΦΥΛΛΟΥ 14263
T 210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] Wwww.ihodimoprasion.gr
Κεραμέως:
Το πιθανότερο τα σχολεία
να ανοίξουν πριν τις γιορτές
ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ:
Τι διατήρησε
την παρατεταμένn κρίση
Την εισήγηση των ειδικν
αναμένει το υπουργείο
Παιδείας , στε να ανοίξουν τα
σχολεία τον Δεκέμβριο,
δήλωσε η αρμόδια υπουργός,
Νίκη Κεραμέως. Όπως είπε, είναι βασική
προτεραιότητα να ανοίξουν τα σχολεία,
επισημαίνοντας ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο
να ανοίξουν πρτα τα Δημοτικά.
Οι αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες
εβδομάδες και εξαρτάται από το επιδημιολογικό φορτίο . Η κυρία Κεραμέως σημείωσε
πς οι συζητήσεις με τους επιστήμονες θα
διεξαχθούν τις επόμενες εβδομάδες όπου θα
δρομολογηθούν και οι ανάλογες αποφάσεις.
Πάντως, το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι να
ανοίξουν πριν τις γιορτές. Απαντντας σε
σχετική ερτηση για το αν θα γίνουν rapid
test στα σχολεία, υπογράμμισε ότι προς το
παρόν δεν υπάρχει αυτή η εισήγηση.
Όσον αφορά τη τηλεκπαίδευση, η κ. Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι τα περισσότερα προβλήματα στο δίκτυο έχουν ξεπεραστεί και πλέον
γίνονται κανονικά τα μαθήματα .
ρατεταμένη
ΤΑ 13 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ OΕΕ
ο κόστος προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας κατά τη δι άρκεια των τριν μνημονίων τα
αποτελέσματα των τριν προγραμμάτων
και οι επιπτσεις στις δημόσιες επενδύσεις είναι εκ των βασικν θεμάτων τα
οποία περιλαμβάνονται στη μελέτη των
διεθνν ερευνητικν οργανισμν CEPS
και ΝIESR, που εκπονήθηκε μετά από
ανάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και παρουσιάστηκε για πρτη φορά
στην Ελλάδα στο πλαίσιο διαδικτυακής
εκδήλωσης, την οποία διοργάνωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ).
Τα κυριότερα συμπεράσματα της με
λέτης
. Το κόστος της προσαρμογής όσον αφορά στην απλεια του ΑΕΠ και άλλα οι κονομικά στοιχεία, όπως η ανεργία, ήταν
πολύ υψηλότερα από το αναμενόμενο.
Η μείωση των δημοσίων επενδύσεων
αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερη και πιο
επίμονη από ό,τι είχε προγραμματιστεί.
Οι δημόσιες επενδύσεις μειθηκαν κατά
περίπου 2% του ΑΕΠ κατά την περίοδο παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής άνιση , τα αποτελέσματα αυτής της άσκη2010-2011. Οι δημόσιες επενδύσεις ενδεχομένως χρησίμευαν ως μεταβλητή υποσχόμενη να <κάνει ό,τι χρειάζεταιν επίπεδο επιτεύχθηκαν τόσο οι δημοσιπροσαρμογής για τη ταχύτερη βελτίωση
του δημοσιονομικού ισοζυγίου, καθς η
κυβέρνηση αντιμετπισε πολιτική πίεση
για να αποτρέψει την άσκοπη μείωση του
επιπέδου της δημόσιας κατανάλωσης.
,Ήταν οικονομικά αδόκιμο να μειωθούν
οι δημόσιες επενδύσεις , δεδομένου του
αντίκτυπου, που είχαν στη μακροπρόθεσμη ευημερία της χρας.
Ένα μεγάλο μέρος της πτσης του
ΑΕΠ και της ταυτόχρονης αύξησης του σαρμόστηκε σταθερά στις οικονομιλόγου χρέους προς το ΑΕΠ μπορεί να
εξηγηθεί από την απλεια εμπιστοσύνης επακόλουθο των διαπραγματεύσεων
στην ελληνική οικονομία. Χρειάστηκαν
περίπου δέκα χρόνια για τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις να επιστρέψουν στα
επίπεδα εμπιστοσύνης που παρατηρή- συμπεριφέρεται διαφορετικά από την
θηκαν πριν από το πρτο πρόγραμμα.
. Διάφορες παρεμβάσεις θα μπορούπρογράμματα προσαρμογής, που εφαρδύο είχαν αντίκτυπο στη βιωσιμότητα
του χρέους .
.Ο πρωταρχικός στόχος των προγραμ
μάτων μετακινήθηκε από την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της αγοράς, στο
πρτο πρόγραμμα, στη σαφή βιωσιμότητα του χρέους και στη βισιμη πρόσβαση στην αγορά στα ακόλουθα δύο .
. Το πρτο πρόγραμμα δεν κατάφερε
να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της
αγοράς .
Ο σύντομος χρονικός ορίζοντας και η
εμπροσθοβαρής προσαρμογή δεν είχαν
ως αποτέλεσμα τη μείωση του χρέους
και η αξιοπιστία δεν αποκαταστάθηκε.
Το δεύτερο πρόγραμμα εκτροχιάστηκε σε μεγάλο βαθμό από εσωτερικές
πολιτικές εκδηλσεις. Μόνο μετά το
τρίτο πρόγραμμα αποκαταστάθηκε η
πρόσβαση στην αγορά για την Ελλάδα,
με αποδεκτά επιτόκια. Στην πράξη, το
ελληνικό χρέος ήταν , και εξακολουθεί
να είναι, σε μεγάλο βαθμό στα χέρια των
επίστημων δανειστν, οι οποίοι εφαρ μόζουν πολύ ευνοϊκούς όρους , τόσο
ως προς τη διάρκεια όσο και προς τα
επιτόκια.
Κικίλιας: Θα έχουμε
το εμβόλιο την ίδια ημέρα
που θα το έχει καιn Γερμανία
Δεν έχει πρόβλημα το
νοσοκομείο της Δράμας, έχει
πρόβλημα η πόλη της Δράμας
με τον κορωνοϊό, δήλωσε ο
Υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικιλιας. Το νοσοκομείο της Δράμας, είχε
τρεις ΜΕΘ και τρα εχει 12. Έχει επαρκές
νοσηλευτικό προσωπικό και κάνουν όλοι μια
συγκλονιστική προσπάθεια. πρόσθεσε ο κ.
Κικιλιας . Δεν θα αφήσω κανέναν, τόνισε να
διασαλέψει τη αμάχην που δίνουν οι Δραμινοί
σαν να βοnθήσουν στη διαμόρφωση μόστηκαν μετά το 2010.
των προσδοκιν προς μια πιο ευνοϊκή
ισορροπία. Το ένα είναι μια παλιότερη μικτή εικόνα που απαιτεί μια βαθύτερη
Τα αποτελέσματα χρωματίζουν μια
Άλλο μέτρο, είναι μια προγενέστερη
στα τρία προγράμματα η πρόοδος ήταν
Τράπεζας, για να ηρεμήσει τις αγορές
σης προτείνουν ότι σε μακροοικονομικό
. Η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να
πιέσει να προηγηθεί ένα πρόγραμμα αναωστόσο, προήλθε με υψηλό κοινωνικό διάρθρωσης του χρέους με τη συμμετοχή
του δημόσιου τομέα πριν από το PSI
Βέβαια, τη δεδομένη χρονική στιγμή
οι ευρωπαίοι εταίροι μας ήταν απολύτως
αρνητικοί σε ένα τέτοιο σενάριο.
Συνολικά, οι αλλαγές στους όρους
δανεισμού από τον EFSF και τον ESM
είχαν θετικό αντίκτυπο στο έλλειμμα
και στη βιωσιμότητα του χρέους , διευκολύνοντας την επιστροφή στις αγορές.
.Τέλος, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
ήταν μία σταθερά στα τρία προγράμματα .
είχαν ουσιαστικά διαφορετικά μερίδια Η αξιολόγηση της εφαρμογής και των
επιπτσεων των διαρθρωτικν μεταρρυθμίσεων βασίζεται σε αποδείξεις καθυστερήσεων και έλλειψης πολιτικής
ονομικές προσαρμογές όσο και οι προ
σαρμογές στην αγορά εργασίας . Αυτό,
και να διασφαλίσει ότι η επιβίωση του
ευρ δεν ήταν υπό αμφισβήτηση. Θα
ήταν επίσης χρήσιμο να υπήρχε ένα πιο
ενωμένο μέτωπο μεταξύ ελληνικν και
ευρωπαϊκν θεσμν ότι το σχέδιο για τομέων, όπως οι δημόσιες επενδύσεις,
την αποκατάσταση της βιωσιμότητας θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την εμπιστοτου χρέους θα εφαρμοζόταν πλήρως σύνηκαι τη μακροπρόθεσμη δυναμική
και χωρίς καθυστερήσεις.
. Κοιτάζοντας την αγορά εργασίας, η
ονομαστική αύξηση των μισθν προκαι το νοσοκομείο τους.
Μλάμε για πανδημία που αντιμετωπίζει όλος
ο κόσμος ση μείωσε ο υπουργός Υγείας.
Η μια πόλη θα στηρίξει την άλλη. Το ΕΣΥ
στέκεται όρθιο και αντιμετωπίζου με τα
κόστος και εις βάρος ορισμένων βασικν
προβλήματα.
Αναφερόμενος στα εμβόλια, ο κ Κικιλιας δήλωσε οτι μόλις πάρουν έγκριση στην Ευρπη
την ιδια μέρα που θα πάνε στην Γερμανία ή
την Πορτογαλία την ιδια μέρα θα έλθουν και
της οικονομίας. Υποθέτουμε ότι εάν οι
διεθνείς και οι τοπικές αρχές ενεργού
σαν με συντονισμένο τρόπο νωρίτερα,
ορισμένες από τις μακροοικονομικές
δαπάνες θα είχαν αποφευχθεί.
Το ΔΝΤ και η ΕΕ αντιπροσωπεύουν
στην Ελλάδα.
κές επιδόσεις, ιδίως από το 2010, ως
Το γεγονός πως το ικό φορτίο του κορωνοΤού είναι υψηλό σε όλη την Ελλάδα, τόνισε
του προγράμματος. Τα αποτελέσματα διαφορετικούς οργαν ισμούς, οι οποίοι
της εκτίμησης δείχνουν ότι η ελληνική προσαρμογή των μισθν τείνει να
σημείωσε πως , παρά τις αντιξοότητες και τη
συνεχή δοκιμασία, το ΕΣΥ λειτουργεί στο
100%, δίνοντας μια τεράστια μάχη απέναντι
στον αόρατο εχθρό.
στην ελληνική κρίση. Αυτό επηρέασε
τους όρους χρηματοδότησης και την
αντίδραση του μέσου μισθού σε άλλα απόφαση παροχής πρόσθετης χρηματοοικονομικής στήριξης, όπου και τα
και δημόσιας υποστήριξης.