Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Νέα... φάρμακα για την αγορά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
771234
567164
Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020 | τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.386
Νέα φάρμακα για την αγορά
ιακαι
Ποιες αποφάσεις λαμβάνει το οικονομικό επτελείο για περισσότερη ρευστότητα, μετά την Παράταση του lockdown
Για τον Ιανουάριο μετατίθεται η
Επιστρεπτέα Προκαταβολή Νo5
μετά το Πρωτοφανές ενδιαφέρον
Που εκδηλνεται για τον τέταρτο
κύκλο, εν το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης μελετά και Πρό
σθετα μέτρα στήριξης για τον μήνα
Δεκέμβριο, καθς το lockdowη
θα Παραταθεί. Σε ό,τι αφορά την Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 4, από το αρχικό Προς διάθεση
Ποσό ύψους 1,2 δισ. ευρ έχει απορροφηθεί
μέχρι και χθες Πάνω από 1,6 δισ. ευρ, εν με
έκτακτη απόφαση του υπουργείου Οικονομικν
ο Προϋπολογισμός της Επιστρε
πτέας Προκαταβολής Νο 4 αυξή.
θηκε σε 1,8 δισ. ευρ. Όμως , καθς οι αιτήσεις συνεχίζουν να υπο
βάλλονται με υψηλό ρυθμό, εκτι μάται ότι θα χρειαστεί η έκδοση
και νέας απόφασης για Περαιτέρω
αναπροσαρμογή του Ποσού, το
οΠοίο θα διαμορφωθεί στα 2 δισ. ευρ. ΑΠορροφνται έτσι και οι πόροι Που επρόκειτονα διατεθούν τον Δεκέμβριο για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή Νο 5, η οποία μετατίθεται Πλέον για
τον Ιανουάριο του 2021 και θα έχει νέους όρους.
Μεταξύ των άλλων μέτρων στήριξης είναι η χο
ρήγηση ενός Ποσού υπό τη μορφή (κοινωνικού
μερίσματος ή δρου Χριστουγέννων σε χαμηλοσυνταξιούχους και στους εργαζόμενους στα
νοσοκομεία. Επίσης, καθς θα συνεχιστεί το 1ock
down τουλάχιστον για μία εβδομάδα, για όσους
κλάδους έχουν ήδn ενταχθεί, αλλά και για Περισσότερο χρόνο για ορισμένους άλλους ΚΑΔ θα παραταθούν οι αναστολές φορολογικν υποχρεσεων , εν θα υπάρξει επέκταση και για τον μήνα
Δεκέμβριο του Προγράμματος αναστολν συμ
βάσεων εργασίας αλλά και του υποχρεωτικού
κουρέματος των ενοικίων. σελ. 2
Μετατέθηε
για τον Ιανουάριο
η 5η επιστρεπτέα
Προκαταβολή
σελ. 2
Πανδημία
- Αντατες τιμές
για τα τεστ Covid-19
Τα πρτα σενάρια
επαναλειτουργίας της αγοράς
Ξεπέρασαν τις 100.000
τα κρούσματα στην Ελλάδα
- Ε.Ε.: 2 δισ. δόσεις εμβολίων
για τον Δεκέμβριο
Black Friday
Πς ne τιμολόγηση
εξασφαλίζει φοροκίνητρα
Ελλάδα
Αγγίξουν το 1 δισ.
Οι απλειες
Για εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις
σελ 6-7
Την υποχρέωση υποβολής δη- γότερο έως την 1η Δεκεμβρίου
λσεων αποκλειστικής χρήσης 2020 τη σύμβαση Που υπέγραηλεκτρονικής τιμολόγησης μέ- ψαν με τον Πάροχο ηλεκτρονι
σωΠαρόχων το αργότερο μέχρι κής τιμολόγησης, να εκδσουν
τις 31 Δεκεμβρίου 2020 έχουν εντός του Δεκεμβρίου 2020, με
όσες εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις επιθυμούνV να ενταχ
θούν από την τρέχουσα φορο
λογική χρήση (για το φορολο- δων συνολικής καθαρής αξίας
γικό έτος 2020) στις ευνοϊκές τουλάχιστονίσης με το 50% των
φορολογικές διατάξεις του άρ- ακαθάριστων εσόδων του μηνός
θρου 71ΣΤ του Κδικα Φορολο - αυτού και να έχουν διαβιβάσει
γίας Εισοδήματος (ΚΦΕ). Πέραν ηλεκτρονικά στην Πλατφόρμα
όμως της υποχρέωσης αυτής , mydata έως τις 28-22021 το σύγια να επωφεληθούν των ευνοϊ
κν διατάξεων ήδη από τη χρή - εκδσει ή θα εκδσουν από
ση του 2020, οφείλουν επιπλέον
να έχουν θέσει σε ισχύ το αρ ΗΠΑ
Υπό διαχειριστικό έλεγχο
Νεριον-Να υπηγεία Ελευσίνας
Ηψηφιακήβιτρίνα.
Εκανε τη διαφορά
Σε διαχειριστικό έλεγχο του ομίλου Νεριον
και της θυγατρικής του Ναυπηγεία Ελευσίνας
για την περίοδο 2005-2020 θα προβεί η νέα
διοίκηση του ομίλου, όπως αποφάσισε χθες η
έκτακτη γ. σ. των μετόχων. σελ.10
τη χρήση υπηρεσίας παρόχου
ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχεί
ων (ΥΠΑΗΕΣ), Παραστατικά εσό
Ευρπη
Μουδιασμενη
Σε πίεση τα μεγέθη
της Ελλάκτωρ
Σημαντική μείωση εσόδων και κερδν είχε η
Ελλάκτωρ στο 9μηνο , με τον τομέα των κατασκευν να έχει χάσει σχεδόν το 50% του
νολο των στοιχείων Που έχουν
την 1n-1-2020 έως την 31n-12τζρου του. σελ . 14
σελ. 12 -13
2020. σελ.4
Γιατί η Tasty Foods
απορροφά την Pepsico HBH
Bigdeal 300 εκατ.
Iamda-ΤΕΜΕΣ
Σεκβύθιση
το οικονομικό
κλίμα στην
Ευρωζνη
Τελευταία
Σε απόφαση συγχνευσης των δραστηριοτήτων της Pepsico HBH και της Tasty Foods
Προχρησαν οι διοικήσεις των δύο εταιρειν, με
τη δεύτερη να απορροφά την πρτη. σελ. 13
ευκαιρία
για αναβίωση
των 120 δόσεων για τΟ Ελληνικό
Τουρκία
ΡΙΣΚΑΡΕ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
eΕΦΚΑ-ΚEAO
Ανέγερση δύο ξενοδοχείων
Covid-19
Δύο 24ωρα έχουν απομείνει
Προκειμένου να αξιοποιηθεί η
δεύτερη ευκαιρία για την επανένταξη των ασφαλισμένων οφει
λετνeΕΦΚΑ και ΚΕAΟ στις ρυθ
μίσεις οφειλν Που έχασαν λόγω
Πανδημίας, όΠως αυτή των 120
δόσεων. Ειδικότερα λήγει τm Δευτέρα η προθεσμία πληρωμής
μιας δόσης, στε να αναβισει
η χαμένη ρύθμιση. σελ.5
Την πρτητης σημαντική στρατηγική συνεργασία
για το Ελληνικό, ύψους 300 εκατ. ευρ, ανακοίνωσε
χθες η Lamda Development, με τις Πληροφορίες να
αναφέρουν ότι βρίσκεται σε συζητήσεις και με άλλους
φορείς προκειμένου όταν υπογραφιεί μεν Δημόσιο Οδικός χάρτης
η σύμβαση μεταβίβασης των μετοχν της Ελληνικό
ΑΕ, το 2021, τα πρτα έργα να ξεκινήσουν άμεσα. για αναστολη
Lamda Development και TΕΜΕΣ (Costa Navarino)
από κοινού θα αναπτύξουν δύο Πολυτελή ξενοδοχεία
στο Παράκτιο μέτωΠο του Ελληνικού, κατά την πρτη
Πενταετή φάση της υλοποίησης του έργου. σελ 11
Το δεύτερο κύμα της Πανδη
μίας και η λήψη Περιοριστικν
μέτρων τον Νοέμβριο, σχεδόν
σε όλα τα κράτημέλη, βύθισαν
τον δείκτη οικονομικού κλίματος
στην Ευρωζνη και στο σύνολο
της Ε.Ε. Στην Ελλάδα, οι κλάδοι
των κατασκευν και του λιανι>17
σελ.9
MIG -Vivartia
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ CVC
πληρωμν
επιταγν
ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΣΤΟ 9ΜΗΝΟ
ΗΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
κού εμπορίου συγκράτnσαν την
πτση του δείκτη σε Πολύ χα>11
μηλότερα επίπεδα. σελ. 9
ΓΔΧΑ 7366 (133%)
DOWJONES 29.910,37 (013%)
FSE 100 6367,58 (007%)
DAX 30 13335,68 (037%)
CAC 40 5.59818 (0,56%)
ΧΡΥΣΟΣ 1.788,129 V
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 46,06
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1959

Τελευταία νέα από την εφημερίδα