Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Agrenda
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝQ 0ΙΚOΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
για όλους τους αγρότες
Προϋπόθεση η τήρηση βιβλίων και έσοδα 300 ευρ στο δίμηνο
Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου είναι n ελευταία μέρα για την υποβολή αιτήσεων των αγροτν Προκειμένου να εισπράξουν ενίσχυση λόγω τns
πανδημίαs μέχρι 1.000 ευρ με τη μορφή επιστρεπτέas Προκαταβολή .
Η απόφαση εξαιρεί βέβαια τοus αγρότες του ειδικού καθεσττοs οι οποίοι
και διαμαρτύρονται γι' αυτό, εν Προβλέπει επιστροφή μόνο για τα μισά
χρήματα , δηλαδή 500 ευρ και μάλιστα σε 40 μηνιαίεs δόσειs . σελ.7, 11
της ελιάς και
η τιμή αγοράς
Μετά την ταλαιπωρία των αιτήσεων για την ειδική ενίσχυση του
ελαιολάδου, ο Δεκέμβριοs επαναφέρει το ενδιαφέρον των Πα
ραγωγν στα καλά νέα για την
τιμή του Προϊόντ0s. σελ. 12, 36
Το πριμεξόδου
εξετάζεται ως
εθνική θέση
Στη μελέτη του Γεωπονικού Πα
νεπιστημίου περιλαμβάνεται η
Πρόταση για καθιέρωση Πριμ εξόδου αγροτν πριν από τη σύνταξη, η οποία συζητήθηκε την πεΟι επενδύσεις της νέας εποχής
Στη νέα τεχνολογία θα Παιχτεί τα επόμενα χρόνια
η υπόθεση της αγροτικής παραγωγής με τους αγρότες
να δέχονται ανταγωνισμό και από κεφαλαιούχους . σελ. 20
ρασμένη Πέμπτη και στην αρμ δια Επιτροπή τns Βουλήs. σελ 5
ΣΑΒΒΑΤΟ: Στεφάνου του νέου
Μήνας 11ος, Εβδ. 48n
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:20-Δύση 17:07
ΣΕΛΗΝΗ: 14 ημερν
ΚΑΙΡΟΣ: Κρύος
LIMITED
772241
944108
ΑΦΙΕΡΩΜΑ