Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ποιοι φόροι πληρώνονται εδώ και τώρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Μυμs
771234
567157
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 | τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.385
Ποιοι φόροι πληρνονται εδ και τρα
Πληττόμενοι και μη Πλητόμενοι: Όλες οι υποχρεσεις Που πήραν αναβολή κι αυτές που Πληρνονται άμεσα
Ερχεταιν έκπτωση τζρου
50% για την Black Friday
αλλά χρειάζεται Προσοχή καθς δεν αφορούν μηνός αυτού. Ωστόσο, από τις αναστολές εξαιόλες τις τρέχουσες οφειλές προς το Δημόσιο. Τα ρούνται επίσης οι δόσεις Νοεμβρίου των οφειλν
συγκεκριμένα μέτρα Προβλέπουν αναστολές πλη
Μέχρι την 30ή Νοεμβρίου Πρέπει να πληρωθούν
μια σειρά φόρων η καταβολή των οΠοίων δεν Π ρατάθηκε , είτε Πρόκειται για πλητόμενες κατη
γορίες επιχειρήσεων και φυσικν Προσπων ρωμν μέχρι τον Απρίλιο του 2021 για οφειλές αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του
είτε όχι . Παρατάσεις στις Προθεσμίες Πληρωμής
για τουλάχιστον 5 μήνες ισχύουν Πλέον για ορι
σμένες οφειλές Προς τη Φορολογική Διοίκηση
Που πρέπει κανονικά να καταβληθούν εντός του
τρέχοντος μηνός από τα φυσικά πρόσωπα, τις
επιχειρήσεις και τις λοιπές νομικές οντότητες,
του φόρου εισοδήματος, της ειδικής εισφοράς
Η Παραμονή της Black Friday έδειξε ότι η απλεια του φυσικού καναλιού δεν μπορεί να
καλυφθεί από το ηλεκτρονικό κανάλι. Η εικονική βιτρίνα έλκει , αλλά δεν αρκεί για να φέρει
τον πελάτη στο online κατάστημα. Αυτό κατέδειξαν τα στοιχεία της πρτης καταμέτρησης
της κίνησης των καταναλωτν λίγο Πριν από
τη μεγάλη μέρα. Η πτση στον τζρο,
σύμφωνα με τις πρτες εκτιμήσεις, φτάνει στο
50% σε σύγκριση με πέρυσι. σελ. 7
ΦΠΑ και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής φόρου Πολυτελούς διαβίωσης του φορολογικού
Που χρωστούν αυτόν τον μήνα οι Πληττόμενοι έτους 2019, καθς επίσης και η δόση Νοεμβρίου
από την Πανδημία του κορονοϊού. Για τους μη
Πληττόμενους οι οφειλές ΦΠΑκαι δόσεων ρυθ- σίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) , ανεξαρτήτως εάν Πρέπει
μίσεων Που λήγουν μέσα στον Νοέμβριο πρέπει να πληρωθούν μέχρι την Προσεχή Δευτέρα, από
να εξοφληθούν κανOvικά μέχρι το τέλος του
της οφειλής του φετινού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτη
Πληττόμενους ή μη πληττόμενους. σελ. 5
βορατείνεταλ Έκρηξη αιτήσεων
έως 7 Δεκεμβρίου
Eurogroup
ΠΡΟΣΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΧΡΕΟΥΣ
ΚΑΤΑ 767 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Με C130ασθενείς
από τη Βόρεια Ελλάδα
στην Αθήνα
p ickaowγια κρατικό δάνειο
το lockdown
Επιστρεππέα Προκαταβολή
σελ. 9
Καταβολές και για αΣυν-Εργασίαν
ΑΡΧΙΖΟΥΝΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Με περισσότερα από 700-800
εκατ. ευρ θα χρειαστεί να εVσχύσει τουπουργείο Οικονομικντον προϋπολογισμό της 4ης αιτίσεις αναμένεται να αυξηθούν
φάσης της επιστρεπτέας προκα- ακόμη Περισσότερο, υπερβαί
ταβολής , καθς οι αιτήσεις συ
νεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, τ .
νάζοντας στον αέρα τον αρχικό ριμένουν ν εξέλιξη του φαιΠρογραμματισμό. Ανακοιννον- νομένου , αφενός για να διασφα
τας την 4η φάσητης επιστρεπτέας λίσουν τους πόρους Που θα απα Προκαταβολής, το υπουργείο Οι
κονομικν είχε Προγραμματίσει
να ξοδέψει περίτο 1,2 δισ. ευρ . θέσεις χορήγησης της επιστρε
Αυτό το Ποσό ήδη δαπανήθηκε πτέας Προκαταβολής κατά την
μέσα στις τρεις πρτες ημέρες
για να Πληρωθούν 222.173 αιτήσεις . Ήδη από χθες το μεσημέρι δομένη πλέον την απόφαση για
οι ατήσεις έχουν ξεπεράσει τις
320.000, εν το απαιτούμενο Πο σό έχει εκτοξευτεί στο 1,61,7 δισ. Πρέπει να συνεχιστεί και μέσα
ευρ, υπερβαίνοντας κατά 500600 εκατ. ευρ το αρχικό Πλάνο.
Δεδομένου ότι υπάρχει περιθό
ριο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, οι
νοντας και τις 400.000-450.000.
Στο οικονομικό επιτελείο θα Πε
Έσοδα 9μήνου
ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 37,2%
ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΤΗΣ LAMDA
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ,
ΜΕ ΦΕΙΔΩΤΑ ΔΑΝΕΙΑ
τηθούντελικός και αφετέρου για
να επανασχεδιάσουν τις ΠροϋΠΟ
ΚΥΚΛΩΜA CAROUSEL
ΕΞΑΡΘΡΩΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ
5η φάση. Η 5η φάση θα Προχω
ρήσει κανονικά, καθς, με δε
Παράταση της καραντίνας, εκτιμάται ότι ηένεση ρευστότητας
ΣΕ ΦΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΑ 20+5 ΔΙΣ. ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ >2
στον Δεκέμβριο. σελ.4
Καταναλωτές
ΠΩΣ ΘΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ
ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ >10
Μετ εμποδίων
ηπρόσβαση
σε ρευστότητα για συγκεντρωτικές
για τις μμε
Βροχή Προστίμων
Μερική
ανοσία
στον Covid 19
από τη λιανική
Τουρκία
ΙΣΟΒΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ ΣΕ 337
ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ
ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ
του 2014
ΓΣΕΒΕΕ
ΤΑXISnet, e ειδοΠοιήσεις
Έσοδαγ τριμήνου
Την όξυνση του Προβλήματος
ρευστότητας των μμε στην Ελ
λάδα αλλά και το δυσχερές εΠ
χειρηματικό Περιβάλλον εντός
του οποίου δρουν οι εγχριες
μμε, ιδιαίτερα ως προς το επί
Πεδο Πρόσβασης στη χρηματοδότηση , αναδεικνύει έρευνα
στα κράτημέλη της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, Που Παρουσιάζει
η ΓΣΕΒΕΕ. σελ . 11
Χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες
λαμβάνουν το τελευταίο διάστημα , μέσω των λογαριασμν τους στο σύστημα ΤAΧISnet, ειδοποιήσεις
με ηλεκτρονικά μηνύματα στις οποίες αναφέρεται
ότι τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα για εκπρόθεσμη
υποβολή συγκεντρωτικν καταστάσεων φορολογικν
στοιχείων της χρήσης του 2014. Πρόκειται για επι στην 1ουρκια
χειρήσεις και επαγγελματίες Που είχαν υπο βάλει
τις συγκεντρωτικές καταστάσεις μέσα στο εραήμερο mησε
22-25/1/2016, κατόπιν συνεχν Παρατάσεων Που
είχε δσει η λειτουργούσα τότε ΠΔΕ. σελ 5
Περιορισμένες ήταν οι απ λειες τζίρου για το λιανικό εμ
Πόριο κατά τη διάρκεια του 3ου
τριμήνου συγκριτικά τουλάχιστον με m (ημια Που έγινε στο
β' τρίμηνο του lockdown και
των αυστηρν Περιοριστικν
μέτρων. Τα έσοδα μειθηκαν
στα 12,86 δισ. ευρ έναντι
13,624 δισ. ευρ στο αντίστοιχο
Περσινό διάστημα. σελ 6
σελ. 19
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ψήφισμα
Ειδική
έκδοση
Κυρσεις
μόνο στους
συνδρομητές
n Ευρωβουλή
του &D)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Χανιά: Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στην Κάνδανο
  Ως υπαίτιοι πρόκλησης πυρκαγιάς από πρόθεση σε δασική έκταση στην περιοχή Βαμβακάδο του δήμου Κανδάνου Σελίνου Χανίων συνελήφθησαν σήμερα δύο άτομα από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων. Υπενθυμίζεται ότι η…Χανιά: Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στην Κάνδανο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Μακρόν: Συνεδρίαση με τους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων για την Ουκρανία
  Την Πέμπτη το πρωί πρόκειται να συνεδριάσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων στο Ελιζέ με σκοπό να συζητήσει για «την κατάσταση στην Ουκρανία».…Μακρόν: Συνεδρίαση με τους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων για την Ουκρανία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ερντογάν: Δημιουργούμε πλέον σχέσεις αμοιβαίου οφέλους τόσο με τη Δύση όσο και με την Ανατολή
  «Έχουμε εντατικοποιήσει τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του «τουρκοκυπριακού λαού» (sic), τα οποία αποτελούν κεκτημένα δικαιώματά του», ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ…Ερντογάν: Δημιουργούμε πλέον σχέσεις αμοιβαίου οφέλους τόσο με τη Δύση όσο και με την Ανατολή - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΕΛ.ΑΣ.: Σύλληψη 26χρονου με πιστόλι στο κέντρο της Αθήνας
  Έναν 26χρονο συνέλαβαν την Πέμπτη το πρωί, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΡΑΣΗ της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, παράβαση της νομοθεσίας περί…ΕΛ.ΑΣ.: Σύλληψη 26χρονου με πιστόλι στο κέντρο της Αθήνας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ένοπλες Δυνάμεις: Τακτικές και έκτακτες κρίσεις ανώτατων αξιωματικών στην Πολεμική Αεροπορία
  Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) σε σημερινή του συνεδρίαση προχώρησε σε τακτικές και έκτακτες κρίσεις ανώτατων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα έκρινε τα ακόλουθα: 1. Στην Πολεμική Αεροπορία α.…Ένοπλες Δυνάμεις: Τακτικές και έκτακτες κρίσεις ανώτατων αξιωματικών στην Πολεμική Αεροπορία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ