Πρωτοσέλιδο larissanet:Recognized text:
ΓΙΑ ΜΙΑ
ΝΕΑ ΑΡΧΗ

• ΣΕΛ. 21

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 352• ΕΤΟΣ 8ο • ΤΙΜΗ: 1 ΕΥΡΩ • www.larissanet.gr • [email protected]

+

Sport

ΑΕΛ

ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣ larissanet ΘΑ ΤΗ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΑΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ

Πρόεδρος του Φαρµακευτικού
Συλλόγου Λάρισας

‘ΜΕΓΑΛΗ
Η ΠΙΕΣΗ ΣΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ…’
ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

• ΣΕΛ. 25

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Σχολικός φύλακας

Ο πρώτος
Αη Βασίλης
της Λάρισας!

‘ΕΡΧΟΝΤΑΙ
πολλά νέα λουκέτα’
«ΑΝ ∆ΕΝ ∆ΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ»

Αβεβαιότητα, ανησυχία και απόγνωση κυριαρχεί στους επιχειρηματίες
Προτεραιότητα του Επιμελητηρίου Λάρισας η ίδρυση φορέα χορήγησης μικροπιστώσεων
σε επιχειρήσεις Δρομολογήθηκαν δύο προγράμματα για τη στήριξη
της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω ΕΣΠΑ
• ΣΕΛ. 17

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ LOCKDOWN ΕΩΣ ΤΙΣ 7 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

• ΣΕΛ. 12

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

• ΣΕΛ. 2
15

∆έκα διαδροµές
για περπάτηµα
• ΣΕΛ. 10

18

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΟΜΗΣΗ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΣΤΙΣ ONLINE ΑΓΟΡΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

16

ΠΟΛΛΩΝ… ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ICAP

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ

ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα σχέδια για τους
νέους ποδηλατόδροµους
• ΣΕΛ. 5

ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ

Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλ. Χορίαµβος

«Ο Πολιτισµός
µπήκε
στον γύψο»
• ΣΕΛ. 6

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΑΚΡΥΣΕ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ

«Ο Ντιέγκο είναι αιώνιος»
• ΣΕΛ. 30-31

Πέντε χρόνια µετά
τα εγκαίνια του Μουσείου
• ΣΕΛ. 13, 14 & 15