Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΤΑΙ
ΣΕΛΙΑΕΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΟΠΙΚΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Κωδικός 8711
Hellenic Post
Ετος: 8ο-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652-FAX:2310 242778 ΤΦ.1Ε-Αρ.Φύλλου: 1889 Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020
Σε πορτο καλί
απόχρωση φωταγω
γήθηκε το Διοικητή ριο
Θεσσαλονίκης
Νέα Εθελοντική
Αιμοδοσία
στη Χ.Α.Ν.Θ. ΤΟ
Σάββατο 28/11
Μειθηκε 50% 10 μκό φορτί0
ξ στα λύματα της Θεσσαλογίκης
Τι γίνεται για την
αντιμετπιση
της δυσοσμίας
στον Εύοσμο
>>>> 5η
ΟPEN HOUSE Thessaloniki: Εικονικές ξεναγήσεις σε εντυπωσιακά κτήρια της πόλης Τ
>>>> 6η
Τηλεργασία:Παρατείνεται έως το πλος
Του έτους για το 50% των εργαζομενων
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 & DΠTH ΚΤΣΑΡΗ
ΣΥΚΙΕΣ ΒΕΣΣΑΛΕΝΙΚΗΣ
γραφίο 33τ.μ. επίτης
οδού Εγνατία 64
και Βενιζίλου
( 2ος όροφος) κατάλληλο
για γιατρούς, λογιστές ,
δικηγόρους κ.ΤΑ.
Πληρ. Τηλ. 6944 32461
2316 018 019
του 2020. Κατά συνέπεια, οι
Γιάννη | επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση
να δηλσουν το 50% των εργαΣύμφωνα με απόφαση του υπουργού
Βρούτση,
υποχρεωτικό μέτρο της τηλερ- ζομένων τους που μπορούν να
γασίας έως το τέλος του | εργαστούν από απόσταση, με το
έτους.Συγκεκριμένα , η απόφαση | πρόστιμο για τους παραβάτες να
υπεγράφη το βράδυ της Τρίτης | φτάνει τις 3.000 ευρ.
και δίνει παράταση στην τηλεργασία έως της 31 Δεκεμβρίου
Εργασίας
παρατείνεται
Β977 298 697
tharinik13Qumail.com
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Created by Universal Document Converter