Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Δύο θετικά
Με κατακόρυφη
τεστ από τα
πτώση της θερμοκρασίας
76 δείγματα
μπαίνει ο Δεκέμβριος
στο Βελβεντό
στην Κοζάνη

σελ ~ 3

550 θέσεις
μελών ΔΕΠ
στα ΑΕΙ της
χώρας - 10 στο
Πανεπιστήμιο
Δυτικής
Μακεδονίας

σελ ~ 3

Παράταση στο lockdown έως τις
7 Δεκεμβρίου - Ποιες περιοχές
παραμένουν στο «κόκκινο»
σελ ~ 24

7354

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Συζήτηση για τη
δημιουργία Χώρου
Υγειονομικής
Ταφής
Αμιαντούχων
Αποβλήτων στη
θέση Ζιδάνι

σελ ~ 13

Το Επιμελητήριο
Κοζάνης με έγγραφο του
προς τον Πρωθυπουργό
ζητά «Μέτρα ουσιαστικής
στήριξης των μικρών
και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων της
Π.Ε. Κοζάνης»

σελ ~ 10

Κλειστά τα σχολεία
της χώρας ως
τις 4 Δεκεμβρίου
- Στέλιος Πέτσας: «Δεν
είμαστε σε θέση να
ανακοινώσουμε κάτι»

σελ ~ 12

σελ ~ 3

Δέκα κρούσματα
στο δήμο Κοζάνης
- Η αναλυτική κατανομή
των κρουσμάτων στους
δεκατρείς δήμους της
Δυτικής Μακεδονίας