Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ Ε
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
CRETE
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΜΕΛΕΤΗ-ΠΟΛΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΧΕΥΗ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Εrος ιδρύσεως 1932
www.crete-homes.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
www.peponis.gr
T: 2841028804
18.951
Σελίδα 28
Αφέρωμα στην Μικτή Νέων/λάσιθίου
την πρωτίθλήτρία Κρήτης του 2013
Κίνητοποίηση για την Υγεία
εελίδες 24-25
Δεν είναι
Black Friday,
είναι black χιούμορ
Σε απόγνωση
Ψηφιακό σύστημα
θα καθοδηγεί τους τυφλούς
Στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
οι καταστηματάρχες
Μέσα στο Δεκέμβριο
στο κτίριο της Περιφε
ρειακής Ενότητας Λασι.
Βίου θα γίνει τοποθέτηση
ψηφιακού συστήματος , το
οποίο θα καθοδηγεί ά
τομα που Πάσχουν από
τυφλότητα για να μποpούν με ακρίβεια να n pιηγηθούν στο εσωτερικό
και να κατευθύνονται με
ακρίβεια στα γραφεα
στα oπoία επιθυμούν να
εξυπηρετηθούν για διάφορες υποθέσεις τους
Χθες ο Αντιπεριφερει
άρχης Λασιθίου Πάννης
Γουλιδάκης συναντήθηκε
με τον Γενικό Διευθυντή
Δημόσιας Υγείας-Κοινω .
νκής Μέρμνας της Περιφέρειας Κρήτης Σπύρο
Επιτροπάη , τον αντιπρόσωπο της εταιρείος λογισμικό μπορεί ο κάθε πρακτική χρήση στην ευ ρτηση αν προηγήθηκε
-AImera . nou θα noρμη . χρήστης να το κατεβάσει αίσθητη ομάδα των αν - χαρτογράφηση . του εΒεύσει την Περιφέρεια oπuς κάθε άλλη εφαρ-θρπων με προβλήματα σωτερικού του Διοικη εισάγοντας το σύστημα μογή (app .
από το Ισραήλ , καθς και
τον εκπρόσωπο του ΙΤΕ
Κρήτης.
Οπως είπε ο κ Εnτpο - ρόλο μεταξύ της Περιπάκης στην ΑΝΑΤΟΛΗ, το φέρειας για την υλοποί.
σύστημα αυτό έχει αγο - ηση της καινοτόμου αυ pαστεί μετά από συνερ- τής πρωτοβουλίας Το
γασία της Διεύθυνσης σύστημα αυτό ήδη έχει
Δημόσιας Υγείας - Κοι . εγκατασταθεί στο Διο .
νωνικής Μέριμνας Περι . κητήριο της Περιφέρεις
φέρειας Κρήτης με ισρα . Κρήτης στο Ηράκλειο
ηλίτες Αφορά εφαρμογή και ηρόκειται να εφα [apolication) στο κινητό μοστεί και στα Διοικητη λετουογεί πλέον υπό την μορφή Πολυίατρείου , με την
τηλέφωνο , η οποία αξι . ρια των Αντιπεριφερειν νοοξη της λειτουργίας του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
οποιεί σύστημα GPS , ο
φάροι . του οποίου θα Χανίων . Ο κ .Επιτροπ .
τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία στους το . σον διαπιστωθεί ότι είνα.
χους εσωτερικά του Διοι πολύ λειτουργικό και ο.
κητηρίου . Από τα σημεία ποτελεσματικό , η εφαραυτά εκπέμπεται σήμα σε μογή του θα επεκταθεί 4. Ανοσολογικό
οnοιουδήποτε τύπου κι . και σε άλλες Υπηρεσίες
νητό τηλέφωνο ( android nou στεγάζονται σε κτ .
Η άλλης τεχνολογίας ) και
τον πληροφορεί φωνη . κτιρίων της Περιφέρειας Κοζάνη 7, 7200 Αγ Μκόλαος Κρήτη Τηλ. κέντρο 28410-21000,
τικά και τον καθοδηγεί Κρήτης Με την πρου
στην Υπηρεσία που έχει nόθεση , να διαπιστωθεί www.hygeialasithiougr nΤΟnoΙKΗ ΔΙEΟΝE ΠΡΟΤmo 1s0 00
Σελίδα 3
. Πέντε ή έξι κρεβάτια
στη ΜΕΘ κορονοϊού
Αγ. Νικολάου
Καλύτερα
τα νούμερα
στο Ν. Λασιθίου
Σελίδο 5
επιλέξει να μεταβεί Το ότι η εφαρμογή βρίσκει
Απαντντας στην ε.
όρασης
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδο 6
Το ίδρυμα ΤεχνολοΈρευνας Κρήτης
διαδραμάτισε ενδιάμεσο
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
SUPER TPIΗΜΕΡΟ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!
ΨΩΝΙ ΤΟΣΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 700ΓΡ 194/ΣΥΣΚ
ΕΝΑΡΕΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Στα πλαίσια της προσπάθειας μας για συνεχή αναβάθμιση
των ίατρικν Υπηρεσιν , θα θέλαμε να σος ενημερσουμε
ότι το ίατρκό.Διαγνωστικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ ΛΑΣΙ0ΙΟ
|ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΤ ΕΣΑΓΩΓΗΣ 15%/ΛΟ
|ΒΑΚΑΛΑΟΣΥΓΡΑΛΑΤΟΣ ΕΛΑΝΔΙΑΣ
ΕΣΧΟΝΗ ΠΑΥΝΤΗΡΙΟΥ SOFT10ON
Λασιθίου , Ρεθύμνου και
και του Ιατρείου rενικής Χειρουργικής
|Το Μικροβιολογκό Εργαστήριο , το οποίο διαθέτει σύμβαση
με τον ΕΟΠΥΥ , περλαμβάνει Τμήματα
L Μικροβιολογικό
|2 Αματολογικό
3. Βιοχημικό
κης διευκρίνισε ότι εφό .
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑ ΟΙΚΟΝ
ΑΠΟ 8:00 ΠM ΕΩΣ 20:00 Μ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΠΑ ΝΑ ΑΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΙΟΤΕΡΕΣ
5Ορμονολογικό
6.Μοριακό (Διενεργούνται μοριακές εξετάσεις COνiD-19
www.facebook.com/Oηωρonωλείο Mυλωνάκης
ρια εκτός των κεντρικν καθς και Test αντισωμάτων)
.Φρέσκα φΡρύτα και λαχανιςά
Πληση λιανική- χονδρική Διανομή κατ' οίκον
EΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51 - AroΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 2841021711
23700, 25885-Φα 23410 26567 nai: iniogQhygoialas!liiougr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα