Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΒΕΘ: SOS για ο λείσιμο του ελωνείου Κουσταλλοπηγής
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5862 Παρασκευή 27.11.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
0 Μνης
Χρ Σταίχούρας
Ακτοπλοΐα:
>>> ελ.
>>> ελ
Σε συμβατικά και ταχύπλοα η νέα οικονομ
κή ενίσχυση
μέλος του ΑΣ
μπήλα Ικνγη
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ανταγωνισμού , κ. Ιωάννης
Λιανός , εκλέχθηκε ως τεχτικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής
Ανταγωνισμού του Ο.Ο.Σ.Α.
για το έτος 2021. Αποτελεί
την πρτη φορά που
Έλληνας
εκλέγεται σε αυτή τη θέση ,
εκπροσωπντας την Ελληνι κή Επιπροπή Ανταγωνισμού.
αξιωματούχος
Για την εκλογή του ο χ.
Λιανός δήλωσε : Το Διοικητικό
Ο.Ο.ΣΑ.
ΥΠΟΥΡΓΙΟ ΕΡΓΑΣΑΣ
Συμβούλιο
επιτελεί ένα
Ρύθμιση χρεν
για επαγγελματίες
σε πέντε δόσεις
σημαντικό
ρόλο στα πλαίσια της Επιτρ
οτής Ανταγωνισμού του
Ο.0.Σ.Α., θέτοντας την
ατζέντα των συζητήσεων στο
πιο σημαντικό διεθνή Οργα
νισμό για θέματα ανταγωνι
σμού . Είναι μεγάλη μου τιμή
να εκλεγ σε αυτό το ρόλο
από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.Ο.ΣΑ.
και να συνεργαστ με εξα ρετικούς συνα δέλφους από
άλλα Κράτη Μέλη το
Ο.0.ΣΑ. Βλέπω σε αυτόν
τον ρόλο όχι μόνο το καθή
κον να εκπροσωπήσω την
Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, που για πρτη φορά
συμμετέχει στο Διοικητικό
Συμβούλιο , αλλά χαι να
προωθήσω μία προοδευτική
ατζέντα στο δίκαιο ανταγω
γισμού σε μία περίοδο έντονων αλλαγν , τόσο κοινωνικo-οικονομικν και τεχνολογικν , όσο και περιβαλλοντικν2.
συντονιστικό
Το Υπουργείο Εργασίας &
της εκκαθάρισης των ασφαλιστικν μερίδων κλείνει ορι
κεφάλαιο της
πολύπλοκης και γραφειοκρατικής διαδικασίας υπολογι Κοινωνικν
Υποθέσεων
κατέθεσε σήμερα τροπολογία
στο νομοσχέδιό του,
βρίσκεται στην Ολομέλεια της
Βουλής προς ψήφιση, σύμφω- σμού και είσπραξης α στραλινα με την οποία ρυθμίζονται
σε 5 μήνες τα χρεωστικά υπόλοιπα ελεύθερων επαγγελματιν , αυτο απασχολούμενων (νόμος ΣΥΡΙΖΑ) και μετέτρε
και αγροτν, τα οποία προέκ
υψαν από την εκκαθάριση
των οφειλν τους για το έτος
στικά
στικν εισφορν για 1,5 εκα τομμύριο ασφαλισμένους που
εισήγαγε ο νόμος 4387/2016
Τα σημαντικά κονδύλια του Ταμείου Ανά καμψης πρέπει να αξιοποιηθούν για την
ουσιαστική μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα ανθεκτικό, δκαιο και βισιμο
Ψε το ασφαλιστικό σύστη μα παραγωγικό μοντέλο, τονίζουν .
σε φορολογικό .
Από 1/1/2020, 1,5 εκατ. ασφαλισμένοι, ελεύθεροι επαγγεΗ καταβολή των 5 μηνιαίων λματίες , αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες επλέγουν με
Μάρτιο του 2021 και αφορά απόλυτη ελευθερία στην αρχή
κάθε έτους την ασφαλιστική
τους οποίους προέχυψε μέσο ματηγορία που επιθυμούν, με
βάση την οικονομική τους
δυνατότητα όπως προβλέπει ο
νέος ασφαλιστικός νόμος
Η παρουσίαση του σχεδίου μεύοντας τις αναπτυξιακς
για αξιοποίηση του Ταμείου δυνατό τη τες της ελληνικής
Ανάκαμψης επιβεβαινει οικονομίας για τα επόμενα
για ακόμη μια φορά ότι η
κυβέρνηση
κινείται με ένα σαφές νεοφλευθερο πρόγραμμα, υπονο2019.
δόσεων θα ξεκινήσει από τον
χρόνια, τονίζουν σε κοινή
Μητσοτάκη δήλωση Ευκλείδης Τσα
800.349 ασφαλισμένους , για
καλτος και Εφη Αχτσιόγ
χρεωστικό υπόλοιπο 1.355,61
ευρ .
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση , με την ολοκλήρωση
(v.4670/2020)
Created by Universal Document Converter