Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
(Θaggelia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr.
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10274 - ΕΤΟΣ 36ο-TIΜΗ 16-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ Η ΠΑΡΑΤΑΣ Η ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΚΟΜΗ
Απάτη "carousel"
από e-shops
Σελ 4
Αυξημένες
οι καταθέσεις
νοικοκυριν
τον Οκτβριο
Ιockdown
Σελ. 5
Σελ. 2
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Υπερψήφισε για πρτη φορά
την αυστηρή επιβολή κυρσεων
στην Τουρκία
Ο καλύτερος εαυτός
Υπό τον νέο Πρωθυπουργό η Ελλάδα δεί χνει τον καλύτερο εαυτό της" γράφει σε
σχόλιό της για το ελληνικό σχέδιο αξιοΠοίησης των Πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ , n Frankfurter Allgemeine
Zeitung.
Μάλιστα n FAZ Παρατηρεί πως "η ελληνική κυβέρνηση μόλις Παρουσίασε τα σχέ
διά της για τη χρήση των Πόρων από ο
σχεδιαζόμενο ευρωπαϊκό Ταμείο, την ρα
που η Ρμη βρίσκεται ακόμn στη χάραξη
γενικν γραμμν . Ακόμη Πιο σημαντικό
από την ταχύτητα είναι το γεγονός ότι το
σχέδιο της Αθήνας είναι οικονομικά υγιές
και αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες αδυνα μίες της χρας: το χαμηλό Ποσοστό επενδύσεων, την έλλειψηn ανταγωνιστικότητας,
την ανάγκη αναπλήρωσης των κενν στην
Ψηφιοποίηση και την έλλειψη υποδομν
για Πράσινες επενδύσεις. Έτσι τα σχέδια
της Αθήνας δεν β0ηθούν μόνο στην αντι μετΠιση της κρίσης του κορωνοϊού.
Η Ελλάδα θα μπορούσε να βγει και από
τη δική της εθνική κρίση, κυρίως επειδή
σε αντίθεση με τοΠαρελθόν, αυτή τη φορά
οι κυβερνντες Πιστεύουν στις μεταρρυθμίσεις . Με το σχέδιό του ο Κυριάκος Mn τσοτάκης μπορεί να γίνει πρότυπο στην
ΕΕ. Μπροστά στο Πρόγραμμά του οι αμφισΒητίες δύσκολα μπορούν να αρνηθούν το
νόημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο Μητσοτάκης θα μπορούσε ωστόσο να το Παρουσιάσει στην Ευρπη ακόμη καλύτερα".
Από σήμερα
η καταβολή του
επιδόματος των
400 ευρ στους
μακροχρόνια ανέργους
Σελ. 3
ΟΚΤΩ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Σελ. 5
ΒΟΥΛΗ
Χαμηλότερα δημοτκτέλη
για οσους ανακυκλωνουν
Αντιπαράθεση
κυβέρνησης
αντιπολίτευσης
για το δικαίωμα
του συνέρχεσθαι
περισσοτερο
Σελ. 3
Σελ. 8
Ο λογικός