Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
99 νεκροί
608 διασωληνωμένοι
2018 νέα κρούσματα
138 νέα κρούσματα
στην περιφέρεια ΑMΘ
24 στην Π.Ε. Δρύμας
37 στην Π.Ε. Καάλς
42 στην Π.Ε. Ξάνθης
-9 στν Π.Ε. Ροδότης
ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝΗ.
ΤΗ ΣΦΘΡΑΚΗΣ
"Εάνθη για όλους".
Λειτουργία υπαίθριας
λαϊκής αγοράς
Σητούμε την έμπραη στήμήη
την έμπρακτη
των μαθητν από το Δήμο Είνθης
λαϊκή αγυρά του
λετουργήσει το
με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πόγκων,
Ως έκτακτο μέτρο προστασίας της δημόσιας υγεία από a, την ετκρέτεα ανεβεητήτος επιδιμαολεγικο επιπt.
τον κίνδυνο της περαιτέρω διασποράς του κορωνοίού , α δως τους moriyoς n εξντιμιπονς ρήψους
COVID-19 τα Γυμνάσια και Λύκεια της χωρας εχουν ανα. την στοσελίδα του Δήνου Είν0ης (www.eiyίε hi,v
στείλει τη διά ζσης λειτουργία τους από τις 9 Νοεμβρίου σχτική ανακυίτωση με τα μτρα που. θα τγίουν και τα
2020 και τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία από τις 16 τα των συλην τoυ t διαστηριατοιούται.
Νοεμβρίου 2020.
Ανάλογα με τς ισχυου σες διατάξεις, θυ αταρτάται
μεουτσάκος νια SI2
"Εάν δεν δοθεί λύση
Πάμε για διάλυση"
ΠΑ ΟΛΟΥΣ
Για όλο το διάστημα που αυτά θα παραμένουν κλειστές
οι σχολικές μονάδες τα μαθήματα γίνονται αποκλειστικά
με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Πρoηoνητές , φροντιστές
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ντα σε δεινή οικονομκή
θέση ε6 και nοnύ καιρύ
από την στιγμή nου δεν
έχει ξεκινήσει το Πρωτά .
| θηημα τό00 της 5uper
League 2 και της Fotal
League
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Tnλεδιάσκεψη με τους αυτοδιοικητικούς και naρa .
νωγικούς φορείς της Πλλας Πραγματοποίησε ο κ. Θε .
όδωρος Καράογλου, στο ηλαίσιο πρωτοβουλίας nou
αναλαμβάνει για σειρά διαδικτυακν ενημερωτικν
συζητήσεων με τις Αρχές Περιφερειακν Ενοτήτων
της Βόρειας Ελλάδας , μέσα anό τις οπoίες θα γίνει
anotiμηση των συνεπειν της nανδημίας
ΣΕΛΙΔΑ 13
Αφεντάδες και ΔούΠο .
Βία και Mη Βίa
- σεισάχθεια, η σωτηρία και η ανάσα
της ανθρωπότητας
H Εξημέρωση των nολέμιον της ολήθειος
όλο και οργεί στον ΤόΠο των Καριόκος
Γράφει ο Μιχάλης Σπανίδης
Η αveρωηoτnta βνει μια
ano uc no κpίσιμες και επκίν .
δυνες Περιόδους tns iστοpίας
της , οι oneς οφείnονται εις
την έλλειψη αλnovων , έντι μων και ειnκpνων ηyετν .
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣ ΤΕΙΟ
Το ΚΑΤΙ λλΟ
ΠΑΤΡΟΤΑΡΑΔΟΤΑ
ΚΑΙ ΤΡΟΣΙΤΑ
Μελομακάρονα, Κουραμπιέδες, Καριόκες, Σαραηλί, Νηστίσιμα και Μη
Για 35 χρόνια τρα με την ολόθερμη στήριξη 6ας
Ευχαριστούμε θερμότατα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα