Πρωτοσέλιδο Ο Πολίτης:Recognized text:
παλίτΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙ ΟΥ 2020 Νο135 1 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2018 ΕΤΟΣ 3ο 1 Τi ΜΗ 1.50
0 ΟΜΙΛΟΣ ΤΣΑΚΟΥ
ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΝ ΔΡΟΜΟ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ
ΝΕΟΙ ΣΤΗ ΧΙΟ
Οφλόδοξος σχεδιασμός του
< Korakaris Project> και ο στοχος.
της ενεργοποησης
ειχειρηματικν ιδεν της νέας
γενιάς του νησιού
ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ
ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
L0CKDOWN
ΟΜΗΡΟ