Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πού θα επενδυθούν 32 + 12 δισ. ευρώ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΙ1PΙΚΗ μυμο
771234
567140
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 / τιμή: 1,30 E
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.384
θα επενδυθούν 32+
12 δισ. ευρ
Ακτινογραφία στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης των 44-45 δισ. -ΤTον Δεκέμβριο η Πρτη εμβληματική δράση
δοθεί η τελική έγκριση από τις ευρωπαϊκές αρχές γράμματος από τις ευρωπαϊκές αρχές να είναι
για το Πρόγραμμα. Το πρόγραμμα απορρόφησης ακόμη μακρύς, ωστόσο το ζητούμενο για το οιοκαι αξιοποίησης των κοινοτικν κονδυλίων διαρ- νομικό επτελείο είναι να αξιοποηθούν τα διαθέσιμα
Πόροι 32 δισ. ευρ , εκ των οποίων τα 19,4 δισ.
ευρ είναι επιχορηγήσεις από κοινοτικά κονδύλια,
και δυνατότητα κινητοΠοίησης) ιδιωτικν κεφα
λαίων συνολικού ύψους άνω των 12 δισ. ευρ , θρνεται σε τέσσερις άξονες και συνολικά 18 δρά - Ποσά και τα χρήματα να αρχίσουν να πέφτουν
κάτι Που σημαίνει ότι δημιουργείται μια οικονομική
δύναμη Πυρός της τάξεως των 44- 45 δισ. ευρ,
Προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Που Παρουσιάστηκε χθες από την κυβέρνηση, Ταυτόχρονα
Προβλέπεται δυνατότητα άμεσης υλοποίησης , με
τις Πρτες από τις συνολικά 36 εμβληματικές δρά- νέο έτος, καθς ήδη στον προϋπολογισμό έχει εγΥ δημόσιο χρέος, όμως από την άλλη η δαπάνη για
σεις να ξεκινούν ακόμη και μέσα στον Δεκέμβριο, γραφεί αένεσην 5,5 δισ. ευρ, η οποία είναι απa
με την Προοπτική να Πέσουν τα πρτα χρήματα ραίτητη για να επιτευχθείη επιστροφή στην ανάστην αγορά από την άνοιξη του 2021, Πριν καν
Το 16% των μετοχν
του ΟΛΠ ζητά η Cosco
Την Πρτη επίσημη κίνηση για την απόκτηση του
16% των μετοχν του ΟΛΠ, στε να φτάσει
συνολικά στο 67%, έκανε Cosco, με επιστολή
Που απέστειλε μέσω Χονγκ Κονγκ Προς TΑΙΠΕΔ,
ΥΠΟΙΚ και υπ. Ναυτιλίας. σελ. 13
σεις, Που αποσκοπούν στο να αλλάξουν την εικόνα
της ελληνικής οικονομίας. Το Εθνικό Σχέδιο Ανά - θα πρέπει να Πέσουν στην αγορά με δημοσιονομικά
καμψης αποσκοπεί στο να δσει μεγάλη θηση
στο ΑΕΠ Προκαλντας τις ελάχιστες δυνατές δη
μοσιονομικές επιπτσεις. Η αρχή θα γίνει από το
στην αγορά το ταχύτερο δυνατό. Οι επιχορηγήσεις
ουδέτερο τρόπο (δηλαδή να μην ενισχύσουν τα
έσοδα, αλλά και να μη φουσκσουν τις δαπάνες),
εν τα δάνεια, ναι μεν θα συνυπολογιστούν στο
Γυρίζει το κλειδί
για τη νέα ΕΛΒΟ
τους τόκους εκτιμάται ότι θα μπορεί να καλυφθεί
από τα Πρόσθετα έσοδα Που θα φέρει η διόγκωση
του ΑΕΠ. σελ .4-5
Ολοκληρνεται άμεσα η μεταβίβαση της υπό
ειδική εκκαθάριση ΕΛΒΟ στους Ισραηλινούς
επενδυτές , καθς Προ ημερν συστάθηκε η
αναγκαία από το νομικό πλαίσιο νέα ΕΛΒΟ κι
βάσει των χρονικν περιθωρίων Που προβλέπει η
νομοθεσία από την ανάδειξη του Πλειοδότη (έγινε
στις 25 Σεπτεμβρίου) Πρέπει να υπογραφεί
άμεσα και η σύμβαση μεταβίβασης. σελ. 10
πυξη. Μορεί ο δρόμος για την έγκριση του προΔιευκολύνσεις για χρέη
Προς Δημόσιο-ΕΦΚΑ
Covid-19
Εν μέσω εορτν
οι πρτοι εμβολιασμοί
Κομισιόν
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ E-ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ >14
Δεύτερες ευκαιρίες και παρατάσεις
Δεύτερη ευκαιρία παρέχεται
στους οφειλέτες του Δημοσίου
και του ΕΦΚΑ οι ΟΠοίοι στη διάρ
κεια της Πανδημίας έχασαν τη
ρύθμισητων 100 ή των 120 δ
σεων να επανενταχθούν, υπό
την Προϋπόθεση ότι θα καταβά λουν κανονικά τη δόση του Nο
παρατείνονται και οι πληρωμές
των δόσεων ρυθμίσεων της εφο
ρίας για τους εργαζόμενους Που
βρίσκοντα σε αναστολή σύμβασης εργασίας. Στην απόφαση
διευκρινίζεται Πως τα στοιχεία
των εργαζομένων των οποίων η
σύμβαση εργασίας τελεί σε αναQ8A ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
0 ΟΠΑΠ ΠΑΡΑ
ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ
εμβρίου και φυσικά των επόμε- στολή λαμβάνονται από το Πληνων μηνν. Σε ό,τι αφορά την
επανένταξη στις ρυθμίσεις των
100 ή 120 δόσεων, οι δόσεις Που
δεν έχουν καταβληθεί θα Προστεθούν στο τέλος της ρύθμισης ,
δηλαδή μετά την καταβολή της απασχολούμενοι και αγρότες
τελευταίας προγραμματισμένης α
δόσης, με αποτέλεσμα να επεκταθεί αντίστοιχα ο χρόνος αΠΟ
Πληρωμής της οφειλής. Επίσης
ροφοριακό Σύστημα Εργάνη)
και φυσικά διασταυρνονται.
Στο μεταξύ, διορία 8 ημερν
έχουν 1,5 εκατομμύριο ελεύθε
ροι επαγγελματίες, αυτοτελς
Metro AΕΒE
ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
EΝ ΜΕΣΩ COVID-19
Νέο ρεκόρ διασωληνωμένων
Δεκάδες και χθες οι νεκροί
- Στο κόκκινο Παραμένει η Θεσσαλονίκηn
ασφαλισμένοι στον eΕΦΚΑ για
να Πληρσουν τις τρέχουσες
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ
CEO Alpha Bank
ασφαλιστικές εισφορές μηνός
σελ. 7
Οκτωβρίου. σελ. 6
Παραμένουμε
στους στόχους μας
Παρά τις ακραίες
συνθήκες
Χαμηλότερο
του στόχου
το έλλειμμα
δεκαμήνου
Διπλό καμπανάκι
για εταιρικό
- κρατικό χρέος
φέτος
το επίδομα
θέρμανσης
ΟΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΑ ΚΟΣΤΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ >12
σελ. 35
Προϋπολογισμός
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Πετρέλαιο - φυσ. αέριο
σελ.3
Mικρότερο κατά 674 εκατ. ευ
ρ σε σύγκριση με τον αναθε
ωρημένο στόχο Που τέθηκε Πρό
σφατα από το ΥΠΟΙΚ με τηνεισηγητική έκθεση του κρατικού
προϋπολογισμού του 2021, εί
ναι το έλλειμμα στο ισοζύγιο
του φετινού Προϋπολογισμού
την Περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020. σελ. 3
Οι μεσοπρόθεσμοι κίνδυνοι έχουν αυξηθεί και μία
πρόωρη έξοδος από τα δημοσιονομικά προγράμματα
στήριξης θα μπορούσε να ανακόψει την οικονομική
ανάκαιμψη και να μετατρέψει τα προβλήματα ρευστό Με αρνητικο
τητας των εταιρειν σε πτωχεύσεις, Προειδοποιεί η τε
λευταία Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας επιτόκιο
της ΕΚΤ.Ο εποπτικός φορέας εφιστά την Προσοχή στην
απότομη και μεγάλη αύξηση του εταιρικού και κατικού το ομολονο
χρέους και τονίζει ότι n κερδοφορία των τραπεζν θα
Παραμείνει εξασθενημένη και το 2021. σελ.2
Από 80 έως 700 ευρ θα κυμαί
νεται το επίδομα θέρμανσης (Πε
τρελαίου και φυσικού αερίου)
Που θα καταβληθεί φέτος σε χιλιάδες νοικοκυριά με χαμηλά
ετήσια εισοδήματα και μικρής
αξίας ακίνητη Περιουσία, σύμ
φωνα με τα όσα διευκρίνισε χθες
ο υπουργός Οικονομικν Χρήστος Σταϊκούρας. σελ. 3
Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα
Έφυγε ο θεός του ποδοσφαίρου
της Κομισιόν
ΓΑΧΑ 70521 (034%)
DOW JONES 29.861 ,1 (-0,62%)
FFSE 100 63910 -0,64%) V
DAX 30 13289 8002%
CAC 40 5571,29(023%)
ΧΡΥΣΟΣ 1.805,91
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 46,07
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,192

Τελευταία νέα από την εφημερίδα