Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΤΑΙ
ΣΕΛΙΑΕΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Κωδικός 8711
Hellenic Po
Ετος: 8ο-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652-FAX: 2310 24278 ΤΦ: 1E-Αρ.Φύλλου: 1888 Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020
Άμεση επίταξη όλου
του ιδιωτικού τομέα
ζητούν οι νοσοκομει
ακοί γιατροί
Θεσσαλονίκης
>>>> 4η
ΔΠυλαίας
Χορτιάτη: Δωρεάν
tablets για την τηλεεκπαίδευση με έκτακτη
επιχορήνηση στα σχολεία
Κ ερβς Ηχατάσταση Εξακολουθεί
Ένωση.
Νόσοκεμειακν
γlατρν
Θευσαλονίκης
να είναι δύσκολη ττη Θεσσαλονίκη
ΕΝIΘ:Συμβολικές
κινητοποιήσεις την
ημέρα της πανελλαδι.
κής απεργίας
>>>> 5η
29 συλλήψεις και πάνω από 3.800 πρόστιμα σε 20 μέρες για μη τήρηση των μέτρων
>>>> Τη
>>>> δη
ΠΡΑΚΤΟΡΕΟ
Πηγνη Μάσκες έως το καλοκαίρι
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 & DΠTH ΚΤΣΑΡΗ
ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΗΝΙΚΗΣ
γραφίο 33τ.μ. επίτης
οδού Εγνατία 64
και Βενιζίλου
( 2ος όροφος) κατάλληλο
για γιατρούς, λογιστές ,
δικηγόρους κ.ΤΑ.
Πληρ. Τηλ. 6944 32461
Ακόμα και με το εμβόλιο , η , τούνελ λίγο φως , αλλά έχοκατάσταση με την πανδημία | υμε δύσκολο δρόμο μπροστά
θα είναι πολύ δύσκολη για μας . Ακόμη και αν σταθεροτους επόμενους μήνες και θα Τοιηθούν τα κρούσματα , οι
είμαστε με μάσκες έως και το |αριθμοί των θανάτων και των
καλοκαίρι , δήλωσε η πρόε-διασωληνωμένων αργούν να
δρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα δείξουν κάτι αισιόδοξο.
Παγνη .Όπως σημείωσε
αυπάρχει στο βάθος του
2316 018 019
Β977 298 697
tharinik13Qumail.com
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Created by Universal Document Converter