Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Απεβίωσε και ο πατέρας
του συζυγοκτόνου
της Μάνης σελ. 7
Διαφωνεί το TΕΕ Λακωνίας
με την εξέταση εναλλακτικν προτάσεωνν > σελ. 8
Δέκα έργα Πολιτισμού
στο ΠΕΠ Πελοοννήσου
> σελ. 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 |Ετος 25Ι Αριθμός 605| Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ 2731081253 Fax 2731 081250. e-mail.info @lakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Παρουσιάζεται
διαδικτυακά
το νέο Νοσοκομείο
Σπάρτης
Το 2025 έτοιμη
ημονάδα-κκόσμημαν
Εργασίες μέσω ΕΣΠΑ σε βυζαντινό Μυστρά και αρχαίο θέατρο Σπάρτης
Κλείνουν αραντεβούν
με την ιστορία τους
Ένα υπερσύγχρονο, δημόσιο νοσοκομείο διεθνν
Προδιαγραφν , με ιατροδιαγνωστικό εξοπλισμό τελευταίας
αναμένεται να αnοκτήσει η
Σπάρτη , μέσω της σπουδαίας
όσο και αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος (ΣΝ ), όηως είναι
τεχνολογίας.
Βερούτης: <Σπουδαία εξέλιξη η χρηματοδότηση των έργωνο
Στο Περιφερειακό Eπιχειρη- της πρόσκλησης -Ενίσχυση της οποίa αnoτελούν σημεία ανα- συντήρηση ναν στη Βυζαντινή
σιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ Πελο- ελκυστικότητας των χρων φοράς για τον νομό και χρήζουν καστροπολιτεία του Μυστρά ,
noννήσου εντάχθηκον , με nολιτιστικής κληρονομιάς (αρυπογραφή του περιφερειάρχη χαιολογικοί χροι και μνη- να καταστούν αντάξια της ιστοΠαναγιτη Νίκα , δέκα έργα μεία)".
nou αφορούν σε Πολιτιστικά
μνημεία της Πελοποννήσου , νονται τρία έργα , Πou σχετίζον- για ην Πολυσυζητημένη ανά - κατάστασης του αρχαίου θεά συνολικού nροϋπολογισμού ται με εμβληματικά Πολιτιστικά δειξη και ηροβολή του Παλα - τρου Σπάρτης
11.491.732 ευρ , στο πλαίσιο μνημεία της Λακωνίας, τα τιού των Δεσποτν και τη
γνωστό εδ και καιρό Η να
νοσηλευτική μονάδα θα πe .
ριλαμβάνει αnοκλειστικά μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια
νοσηλείας , σχεδιασμένη να
είναι ενεργειακά anoδοτική
και φιλική Προς το Περιβάλλον , και , κυρίως , ανοιχτή και
Προσβάσιμn για όλους τους
σσθενείς
Σε λίγα χρόνια , η ΣΠάρτη θα
anοκτήσει το νέο Γενικό Νο σοκομείο Σπόρτης ΙΣ με
οκοπό τη Βελτίωση της ζωής
της τοπικής κοινωνίας και τη
διασφάλιση της Πρόσβασης
των κατοίκων σε υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες υγείας
Το νέο υπερούγχρονο νοσοκομείο , noυ θα αντικαταστήσει τις
κατακερματισμένες υποδομές , σε νέο οικόπεδο εκτός
της Πόλης , φιλοδοξεί να αnoτελέσει ηρότυηο δημόσιας
νοσηλείας , Περίθαλψης και
φροντίδας για τους κατοί κους-ενήλικες και nαιδιά της Σπάρτης και των γύρω
Περιοχν .
εν "σάρκα και οστά , μέσω
του συγκεκριμένου Προγράμ ρίας nou τα συνοδεύει στο ματος , φαίνεται ότι θα πάρει και
Στη σχετική λίστα περιλαμβά- διάβα των αινων. Πρόκειται το διαχρονικό αίτημα της anoαναγκαίων naρεμβάσεων για
συνέχεια σελ 8
. Χαίρει έχουσα ή Λακεδαίμων
Κεκλεισμένων των θυρν ο εορτασμός
του Πολιούχου της Σπάρτης
Μήνυμα του Μητροπολίτη Ευστάθιου
τιμήν του nολιούχου τους
Ηθρησκευτική μεγαλοηρέπεια ,
ηθρησκευτική κατάνυξη, η Πάνδημη συμμετοχή του εκκλησιάσματος και οι naιανισμοί της.
Φιλαρμονικής του Δήμου Σπάρτης κατά τη διάρκεια της λιτανείας είναι μόνο μερικά από τα
Πράγματα nou δεν θα Βισουν
οι κάτοικοι της Πόλης μας στον
φετινό εορτασμό του Αγίου .
συνέχεια σελ 9
υφιστάμενες
Ιδιαίτερη η σημερινή ημέρα για
την Πόλη της Σηάρτης καθς
Χαίρει έχουσα ή Λακεδαίμων ,
όηως με ευλάβεια έχειγράψει ο
υμνογράφος Εορτάζεται η
μνήμη του nολιούχου της Οσίου
Νίκωνος του Μετανοείταιν.
Ωστόσο τα αυστηρά υγειονομικά
μέτρα noυ έχει θεσπίσει η κυΒέρνηση , κράτησαν τους Σπαρτιάτε
λατρευτικές εκδηλσεις Προς
μακριά aπό
συνέχεια σελ 8
31lakonikOs.gr
Μονοδέντρι ,
26 Νοεμβρίου 1943
του Πρωτοπρεσβύτερου
n. rtωργίου Μηλάθρα
> σελ. 3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα