Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 26.11.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλου: 7490
28 χρόνια
Vodafone:
Η επανεκκίνηση μέσα από 5G και τεχνολογία θα οδηγήσει το μέλλον
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Μιχαηλίδου:
ξπζται η καταβολή κίτοιον
επιδομάτων με τη μορφή ηροηληρομένης κάρτας
Υπό εξέταση εναι το νδεχόμενο καταβολής κάποιων επιδομάτων με τη μορφή Προη-.
ληρωμένης κάρτας, όπως ανέφερε η υφυπουργός Εργασίας, αρμόδια για θέματα Πρό
Vοιας και Κοινωνικής Αλληλεηύης, Δόμνα Μιχα ηλίδου, στο πλαίσιο άτυπης ενημέρωσης
Που είχε με δημοσιογράφους σχετικά με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας για
την Πρόνοια , το οποίο κατατέθηκε στη Βου λή, Είναι μία από τις προτάσεις Που επεξεργαζόμαστεν σημείωσε η κ. Μιχα ηλίδου
Παράλληλα,
Εργασίας έδωσε έμφαση στα μέτα
Που έχουν ληφθεί για την Προ
στασία των Προνοιακν δομν ,
λόγω του κορονοίού, λέγοντας ότι
έχουν τεθεί αυστηρά Πρωτόκολλα,
εν ταυτόχρονα διανέμεται υγειονομικό υλικόο στο σύνολο του Προ
σωπικού των Μονάδων Φροντιδας
Ηλκωμένων , συμπεριλαμβανομέ
νων των Κέντρων Κονωνικής Προ
νοας και διενεργούνται apid tests.
υφυπουργός
Νέος τρόπος υπολογισμού για τα τέλη κυκλοφορίας νέων Ι.Χ.
Νέα δεδομένα για τον υπολογισμό των Τελν
κυκλοφορίας φέρνει νομοσχέδιο Που κατέθεσε
η κυβέρνηση .
(EΕ./E.Ο.Χ.) από την 1η.1.2021 κι εφεξής με
βάση Τις Τιμές εκπομπν διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο).
Ειδικότερα, αναπροσαρμόζονται τα τέλη Προβλέπεται παράλληλα ότι οι ισχύουσες
κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα, ιδιωτ
κής και δημόσιας χρήσης , ταξινομούμενα για
Πρτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής εφαρμογή των συντελεστν Του Τέλους
Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού χρου ταξινόμησης σε αυτά έως την 31η.12.2020.
εκπομπές μάζας διοξειδίου του άνθρακα επιβαΤικν αυτοκινήτων λαμβάνονται υπόψη για την
μαΒυμη
Ανάτιξητου κλειδί
για την οκονομα
αδυναμία προτείνοντας Πρτη στρατηγ- κάθε
εγχριου ταυτόχρονα την κή είναι να επιλ- καθς και με τ
τραπεζικού ταχύτερη μείωση υθεί το πρόβ- λοποιήσεις
συστήματος να
χρηματοδοτήσει με θεραπείες
την Πραγματική
οικονομία λόγω
χρόνο, μέλλον, ίσως υπό
καλύτερες συνθ
ή ήκες , Η στρατ
λημα σταδιακά , πωλήσεις προβ- ηγική αυτή περσε ορίζοντα 3-5 ληματικν ιορίζει τις άμεσες
χρόνων , κυρίως δανείων . Οι κεφ-ανάγκες για νέα
με , την αξιο- αλαιακές ανάγκες κεφάλαια, αλλά
Που ενδέχεται να Παρατείνει
σιων κερδν Προ Προκύψουν με τη υπάρχοντα
Η Εκθεση Πισσα-προβλέψεων για στρατηγική αυτή προβλήματα.
τους ακόμη και
Αύζηση 12 εκατ. το έριο Συε.
pγασία για την υίο
μεγάλου
ADVERTTSING
Ποίηση Τν ετή
όγκου κόκκινων
δανείων
σημαίνει η Επιτp- ρίδη αρχικά επ
οπή Πισσαρίδη, σημαίνει ότι μια προβλέψεων καλυφθούν στο
εΠΙτην αύξηση Των
θα μπορούν να
Created by Universal Document Converter