Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 26.11.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 24ο-Ap Φύλλου: 6671
Εκτής Επιστρετέας Πρικαταβολής ! τολλές τουρυστικές ετιχειρήσεις
Πς θα αυξηθούν εξαγωγές και καινοτομία
Ολη η έιθετη Πονιφδη γα την άληγκή ακονημία
Κεντρικός στόχος για την ελληνι-|νρ διασφολσε τουπου
Κεντρικός στόχος για την ελληνι - Νέα στήριξη ους 20εχατ.
κή οικονομία κατά την επόμενη | γείo Ναπλίας και Νησιωτικής
δεκαετία πρέπει να είναι η
Πολιτικής για τις επιχειρήσεις
της οκτοπλοΐας, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της στην
συστηματική αύξηση του κατά τόρνεα εφοδιασμού κα
κεφαλήν πραγματικού εισοδήματος, στε αυτό να συγκλίνει σταδιακά με τον ευρωπαϊκό μεσο | Κοβένησης (ΦΕΚ
όρο, τονίζεται στην έκθεση Πισμετακίνησης επιβατν και
αγαθν από την ημειρωτική
στη νησιωτική χρα .
Σύμφωνα με κοινή υπουργική
απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Β/515922.1 1.2020 ) δικαιούχοι
της νέος αυτής χρηματοδότ
ησης είναι πλοιοκτήτες -πλοισκ
σαρίδη που δόθηκε στη δημοσιότ- Τρς εταιρείsς και κονοπ
αξίες , που συνάπτουν συμβά
σεις δημόσιας υπηρεσίας για
το σύνολο των ελεύθερων
ακτοπλοίκν και πορθμειακν
γραμμν της χάρας μέχρι την
31η Δεκεμβρίου 2020.
Με αυτή τη νέα χρηματοδότ
ηση, το συνολικό πακέτο στήριξης για την ακτοπλοΐα το 2020
ανέρχεται πλέον στο συνολικό
ποσό των 55 εκατ. ευρ, διασφαλίζοντας έτσι την επάρκεια
των θαλασσίων συνδέσεων
Ναυπηγεία Σχαραμαγκά: Δεν ζήτησε παράταση γα
τον διαγονισμό η Noth Star
μεταξύ των νησιν , αλλά κα
μεταξύ των νησιν και της
ενδοχρας .
Σχολιάζοντας τη νέα αυτή θετική εξέλιξη, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι
κής, Γιάννης Πακιωτάκης,
τόνισε ότι το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , από την πρτη στιγμή της
υγειονομικής κρίσης, προχρησε σε μέτρα στήριξης τόσο των
εταιρειν, όσο και των
εργαζόμενων.
Προστατεύσαμε τη ναυτική
εργασίο , με επιδότηση εργοδοτικν εισφορν για τους ναυτικούς, χρηματοδοτήσαμε τις
εισφορές για τις αναστολές
συμβάσεων εργασίας , μεισαμε τα λιμενικά τέλη).
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
<Τρεις μόλις ημέρες πριν τη
Ξεκαθαρίζει την θέση του ο
όμιλος North
Έλληνα εφοπλιστή Θεόφι- λήξη του διαγωνισμού της
λου Πριόβολου αναφορικά
με τον διαγωνισμό για την
πληση των ναυπηγείων
Σκαραμαγκά.
Ο πρόεδρος της ΚEΕ και του ΕΒEΑ κ . Κωνσταντίνος
Μίχαλος ερωτηθείς από δημοσιογράφο για την τελική
έκθεση Πισσαρίδη, δήλωσε:
<Η τελική έχθεση Πισσαρίδη, η οποία παραδόθηκε χθες
στην κυβέρνηση , αποτελεί έναν οδικό χάρτη που
στοχεύει στην ταχύτερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και τη βιάσιμη αύξηση των πραγματικν εισοδημάτων των πολιτν.
Ο δρόμος για την επίτευξη αυτού του στόχου , περνά μέσα
από την υλοποίηση ενός σχεδίου δράσεων , το οποίο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσε ι γνωστές-αλλά μέχρι τρα αθεράπευτες- παθογένειες της ελληνικής πραγματικότητας,
αναδειχνύοντας ταυτόχρονα μια σειρά από συγκριτικά
πλεονεκτήματα και δυνατότητες της χρας
Με αφορμή την παράταση
που έδωσε ο ειδικός εκκαθαριστής κατά δυο εβδομάδες
για την κατάθεση των προσφορν ο όμιλος της North
Star, μέσω της θυγατρικής
Pletech Shipyards
κάνει καθαρό ότι δεν ζήτησε
ο διος καμία παράταση.
ΕΝΑΕ για τα ναυπηγεία
Σκαραμαγκά , πληροφορηθήμαμε την πρόθεση του ειδι κού εκκαθαριστή να αναβά
λει την κατάθεση των προσφορν για δύο εβδομάδες,
κατόπιν αιτημάτων υποψ
ηφίων
Pyletech Shipyards είναι
πανέτοιμη να υποβάλλει
κανονικά την προσφορά της
την Παρασκευή 27η οεμ
βρίουν
αγοραστν
Created by Universal Document Converter