Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τέλος η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας στον e-ΕΦΚΑ
>>> ΤΕΛ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5861 Πέμπτη 2611.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : ΤηΑ. 2310-240652 Fax: 2310 24 2778 ΑΘΗΝΑ.ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : ΤηA :210-3304587 FAX :210-3304605
ΑΥτοόγλου :
Η κυβέρνηση κάνει
Διαισύχοι εχατομμύρια συνταξιούχοι
>>> ελ.
>>> ελ
Ζεστό χρήμα 6 δισ. ευρ μοιράζει το υπο
υργείο Εργασίας
Σεύφοςρεχόρο Duw Jons
άφησε απροστάτεντο
το ΕΣΥ
Σnλανες
Υπουργείο
<Χθες
Οικονομικν εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία επιχειρούσε να υποστηρίξει ότι το
δημόσιο σύστημα
ενισχύθητε εν μέσω πανδημίας
από το χράτος με επιπλέον 786
εκ ευρ , πράγμα εντελς ψευδές , σχολιάζει η αρμόδια τομεάοχης του ΣΥΡΙΖΑ.
υγείας
απολύτως
ενίσχυση του δημόσιου συστή
ματος υγείας εν μέσω πανδημίας και τεράστιων αναγκν
έχει αποδειχθεί ήδη εγκλη ματι
κή και η προσπάθεια της
αυβέρνησης να κάνει το μαύρο
άσπρο είναι τουλάχιστον θλιβεέξι δύσκολους μήνες
ανεπαρκής
Λαθροχειρία πρτη: Η κυ βέρν
ηση ισχυρίζεται ότι έδωσε επιπλέον 293 εκ ευρ για την
ενίσχυση του ΕΟΠΥY για την
αντιμετπιση της πανδημίας .
Η αλήθεια: Ο χρατικός προϋπο
στον ΕΟΠΥΥ για να καλύψει
τις ασφολιστικές εισφορές των
εργαζόμενων σε αναστολή . Γα
να αναπληρσει δηλαδή τα
πάγια έσοδα που ο ΕΟΠΥΥ
έχασε από τις διαλυτικές πολιτι
κές της κυβέρνη σης στην αγορά
εργασίας , προκειμένου ο οργανισμός να ρατήσει τις πάγιες
λειτουργίες του και όχι φυσικά
για να ενισχυθεί το σύστημα
υγείας λόγω πανδημίας . Η
wυβέρνηση έδωσε στον ΕΟΠΥΥ
για την αντιμετπιση της πανδημίας μόλις 30 εκ.
Νωρίτερα από κάθε άλλη
χρονιά θα πραγματοποιηθεί η προπληρωμή επιδομάτων και η πληρωμή του
έτους
ΟΑΕΔ.Συγκεκριμένα, τη
6 Ιανουαρίου 2021.
Οι πιστσεις των επιδομάτων και του Δρου Χοι στουγέννων στους τραπεΈχουμε μπροστά μας έξι δύσκολους μήνες , μακάρι να είναι
τέσσερις και θα τους περπατήσουμε με σύνεση κι σωφοοσύνην σημείωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικν Θεόδωρος Σκυλακάκης, που εμφανίστη κε αισιόδοξος πως η χρα θα βγει πιο δυνατή από την ρίση με σχυρές
προοπικές ανάκαμψης
Χριστουγέννων ζικούς λογαριασμούς των
δικαιούχων θα γίνουν
αυτόματα, με απευθείας
Δευτέρα 7Δεκεμβρίου κατάθεση στους τοαπεζ2020 θα ξεκινήσει η προπ
κούς λογαριασμούς των
ληρωμή
τακτικής δικαιούχων. Δεν
απαιεπιδότησης ανεργίας, της
επιδότησης μακροχοόνιας
τείται καμία ενέργεια από
τους δικαιούχους και δεν
Λαθροχειρία δεύτερη:
υ βέρνηση ισχυρίζεται ότι
έδωσε 200 εκ για αμοιβές
έκτακτου και επικουρικού προανεργίας και του βοηθή- υφίσταται κανένας λόγος
ματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθς Ποοθησης
και η καταβολή του Δρου Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Οι
Χριστουγέννων στους επιδοτούμενους ανέργους και
στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας
μητρότητας. Η διαδικασία καταβολή τους από τον
θα συνεχιστεί μέχρι και τις
Απαντντας στην αντιπολίτευση
σημείωσε πως <κάθε ευρ που
δαπανούμε είναι μελλοντικοί
φόρου και ανέφερε πως δεν
υπάρχει <καλός πατερούλης>
που να παράγει ευρ . Παράλ
ληλα υπογράμμισε καυτά που
δαπανούμε πως θα πληρωθούν;
Θα πληρωθούν γιατί με τις μεταρρυθμίσεις που κάνουμε θα έχουμε ταχύτερους gυθμούς ανάπτυξης . Θα πάρουμε ένα
μερίδιο της μελλοντικής ανάκαμψης για να πληρσουμε
χρέη που δημιουργούνται τραν
προσέλευσης στα Κέντρα
σωπικού.
Η αλήθεια: Αρκεί μια απλή
σύγκριση των πινάκων 3.26 του
προϋπολογισμού του 2020 και
3.24 του προϋ πολογισμού 2021
για τα νοσοκομεία γα να διαπιστσει ότι οι επιπλέον δαπάνες
για έκτακτο και επικουρικό
προσωπικό είναι 81 εk.
πληρωμές εμφανίζονται
στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσι
μων ημερν, μετά την
ΟΑΕΔ.
Created by Universal Document Converter