Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

26

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5593

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΠΑΙ∆ΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Η ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Σε πλήρη ανάπτυξη
το Καραµανδάνειο
ΤΙ ∆ΗΛΩΣΕ ΣΤΗ «Γ» Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΕΛ. 2

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

597 ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ
ΚΑΙ 2.152 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΧΘΕΣ

Η πανδηµία
...αντέχει!
29 «ΘΕΤΙΚΟΙ» ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ,
63 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΣΕΛ. 3

∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΜΥΛΩΝΑ: ΧΩΡΙA ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ

«∆εν πληρώνω»
Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

«Ασπίδα»
στα ευάλωτα
νοικοκυριά
ΣΕΛ. 17

στη ∆υτική Αχαΐα
Σύµφωνα µε τον ∆ήµο, τρεις στους τέσσερις καταναλωτές δεν είναι
συνεπείς µε τους λογαριασµούς ύδρευσης
Τα ταµεία της ∆ΕΥΑ∆ µένουν άδεια, προµηθευτές και ∆ΕΗ παραµένουν
ανεξόφλητοι, µε αποτέλεσµα να υπάρχει σοβαρό ενδεχόµενο λειψυδρίας

ΣΕΛ. 15

ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΟΠΑΠ

«Πώς θα είναι
η επόµενη
µέρα;»
ΣΕΛ. 20

ΕΦΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

Γλέντι,
χορός και
πρόστιµα!
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 21-25

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ
60 ΕΤΩΝ Ο ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ

Το ποδόσφαιρο
έχασε
τον θρύλο του

ΜΙΛΑΝΕ ΣΤΗ «Γ» Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Τρέχουν
και δεν
φτάνουν…
ΣΕΛ. 7