Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνίή Εφημερίδα τms Hπεiροu - ρυτήs Ευθ. Τzάλλαs- Ετos 940- Αp. Φυλλου 24940-Πέμπτm 26 Νοεμβρίου 2020-0.00 ε
Τ. ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Κρίσιμη ημέρα
για τον Γιάννη Κάργα
loannina Science
Weekend για πρτη φορά
Δύσκολα να συνεχιστεί
το πρωτάθλημα Γ Εθνικήςν
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ9
Βήματα για
να ασπάσει) η σιωπή
Καθολικό έλεγχο στη δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστν ζητά η Περιφέρεια
Ηπείρου από τον ΕΟΔΥ, ο οΠΟίος συνεχίζει να χρενει εΠιλέον κρούσματα στην Περιοχή
ΧΜένουμε αοφαλες . αλλ δε μένου με σωnηλοί , είναι το μήνυ μα των
φορέων noυ συγκροτούν ένα δίτυ
ασίας
στεί το φαινόμενο της έμφυλης βίας
κα διαίτερα της ενδοοικογενειακής
βίας , nou anoτελεί και τη συχνότερη
μορφή της.
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΠΛΗΝ ΚΑΤΣΙΚΑ
στοχο να αντιμετωπ.
ΣΕΛΙΔΑ &
Αυτονόητο χρέος
και καθήκον
Ος αυτονόητο χρέος και καθήκον .
περιγράφoυν οι βουλευτές-γιατροί
τους λόγους για τους onoiouς έθε.
σαν εσυτόν στη διάθεση του Εθνικού
Συστήματος Υγείος μέσα στην υγειο
νομική κρίση nou dέρxεται χρα
ΣΕΛΙΔΑ 6
Καλά τα νέα από
τα rapid test Πou
διενεργούν ι
Κινητές Μονάδες
καθς δεν
εντοπίζονται
κρούσματα
στους τυχαίους
δειγματοληπτικούς
ελέγχους σε
εργασιακούς χρους
και κοινωνικές
δομές . Ωστόσο, και
χθες Παρέμεινε
διψήφιος ο αριθμός
νέων κρουσμάτων
στην Π.Ε. Ιωαννίνων
Latex
ΕΞ0ΙΚΟΝΟΜDΝ
Ζητά αναβολή
το ΤΕΕ/TΗ
Την αναβολή της έναρξης του npoypάμματος κΕξοικονομ-Αυτονομν για τς nεριφέρειες Η πείροu και
poυ του Τεχνικού Εmμελητηρίου
Ελάδος με επιστολή του nρος τον
unoupγό Περιβάλλοντος κα Ενέρ γειος Κωστή Χατζηδάκη.
ΣΕΛΙΔΑ θ
ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ
Διεκδικήσεις
με επίδικο
την οικονομική
αυτοτέλεια
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕOΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘEΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Χωρίς αναφορές στα έργα
οδικν υποδομν
για tablet
ΔΩΔΟΝΗ
Στην αγορά teblet για τη συμμετακή των
μαθητν nό οικογένειες χωρίς οικονο μική δυνατότητα, στα μαθήματα των σχο
λείων τους μέοω τηλε - εκηαίδευσης θα
Εν αναμονή για εξειδικεύσας και επίση μες ανακοινσεις Παραμένει η Περιοκή σκετικά με την ένταξη ή μη του τμήματος Ιωσννα-Κακαβά προς χρη ματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης καθς το Σχέδιο παρουσιάστηκε χωρίς
ωστόσο λεπτομερείς δρόσεις και έργα , nέραν κά noιων εμβληματικν όηως η διαούνδεση της Κρήτης κα των Κυκλάδων με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της ηnεiρωτικής χρος Ερωτηθείς οχεικά πάντως, ενόψει ης na
ρουσίασης του Σχεδίου, ο nεριφεραάρχης Ηπερου Αλέξανδρος Καχριμάνης επανέλαβε τη δέσμευση noυ είχε από
την ηλευρά του γενικού γραμματέα Εnενδύσεων Δημ. Σκάλκου , με τη σύμφωνη γνμη του πρωθunoupγού, για
χρηματοδότηση του έργου anό το Ταμείο Ανάκαμψης , στε να υλοποηθεί αnό την nεριφέραα Ηπείρou
ΔΩΔΩΝΗ
Έφτασαν τα νέα
παραδοσιακά
γιαούρτα
μων Η πείρου σε συνεργοσία με την Περ φερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιος Εκπαίδευσης Ηπείρου.
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ θ
ΣΑΦΕΙΣ ΕΥΟΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥΕΔΡΑΣΕ, ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ευθεία καταδίκη της καταστολής των διαδηλσεων
ΣΕΛΙΔΑ 6