Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ανακατανομή φόρων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΗΜ|1ΡΙΚΗ ιΙ
91 771234
567133
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 | τιμή: 1,30 E
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο. Αριθμός φύλλου: 27.383
Ανακατανομή φόρων
Το σχέδιο Πισσαρίδη προβλέπει αλλαγές εκβάθρων στα φορολογικά βάρη
Η ανάγκη αναμόρφωσης των φορολογικν συν
τελεστν και των φορολογικν κλιμακίων εισοδή.
ματος στην κατεύθυνση της περαπέρω απλοποίησης λειτουργούν ως εμπόδια για την προσέλκυση νέων
με στόχο m σύγκλιση Προς τον μέσο όρο ης Ευρωζνης , αλλά και η εναρμόνιση των κλιμαικίων
φορολογίας εισοδήματος και ασφαλιστέων αποδο
χν, στε να μην επιβαρύνονται τα εισοδήματα
από εργασίαταυτόχρονα με υψηλούς φορολογικούς
συντελεστές και υψηλές ασφαλιστικές εισφορές ,
Προκρίνεται στην έκθεσn Πισσαρίδη για την ανάταξη
της ελληνικής οικονομίας. Στην εν λόγω έκθεση
υπογραμμίζεται ότι η σταθερότητα του φορολογικού εισοδημάτων και φοροδιαφυγής Προέρχεται από κονομίας, αν και ενδεχόμενη μείωση των φόρων
( και του ασφαλιστικού) συστήματος σε βάθος χρόνου
είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθς η αβεβαιότητα
αποθαρρύνει μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
επενδύσεις σε φυσικό ή ανθρπινο κεφάλαιο, εν
οι συχνές αλλαγές καιn Πολυπλοκότητα των κανόνων
Τονίζει επίσης ότι η βάση στη φορολογία εισοδήματος
είναι περιορισμένη και επικεντρωμένη υπερβολικά
στη μισθωτή εργασία, με αποτέλεσμα n φορολογική
Covid-19
επιχειρήσεων και τη μεγέθυνση όσων λειτουργούν . επιβάρυνση να είναι ασύμμετρα μεγάλη για μικρό
Όπως Παρατηρεί, οι υψηλοί συντελεστές φόρων μέρος του πληθυσμού. Ωστόσο, σημεινεται στην
στην εργασία (μετά τα εισαγωγικά κλιμάκια εισο
δήματος ) , εν υπάρχει υστέρηση στα αντίστοιχα
έσοδα, αντανακλούν το μικρό Ποσοστό οικονομικά υπάρχει σημαντικό Περιθριο όσο και ανάγκη για
ενεργού πληθυσμού, την υψηλή ανεργία και το
υψηλόΠοσοστό άτυης (αδήλωτης ή υποδηλωμένης)
εργασίας . Αντίστοιχα, το υψηλό Ποσοστό αδήλωτων
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ
ΤΑΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
έκθεση ότι άμεσα δεν υπάρχουν παρά μικρά περ θρια για μείωση των φορολογικν εσόδων. Αντίθετα,
ΠΩΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η... ΤΑΣΗ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
αλλαγή τmς σύνθεσης των εσόδων και της δομής
των φόρων, στε να αμβλυνθούν οι στρεβλσεις
Που υποβιβάζουν τις προοπτικές ανάπτυξης της οτο γεγονός ότι, αν και τα άμεσα φορολογικά έσοδα
ενισχύονται σημαντικά από τον ΕΝΦΙΑ , Παραμένουν
Πολύ χαμηλότερα από την υπόλοιπη Ευρωζνn. Προτεραιότητα. σελ.3
στην κατανάλωση (και ειδικότερα στον ΦΠΑ και
στην Περιουσία) δεν κρίνεται ως εξίσου σημαντική
ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ AEGEAN
Η αποδοχή της ήττας
από τον Τραμπ έφερε
ρεκόρ στη Wall Street
Το σχέδιο μετάβασης
σε νέο ασφαλιστικό
Ποια Προϊόντα οδηγούν
τις ελληνικές εξαγωγές
Ανοδικά σε σχέση με το 2019, στα 17,45 δισ.
ευρ από 17,2 δισ. ευρ, δηλαδή αυξημένες
κατά 252,3 εκατ ευρ ή 1,5% , κινήθηκαν οι
εξαγωγές στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμ
βρίου δίχως τα πετρελαιοειδή, εν με τα
πετρελαιοειδή κατέγραψαν πτση 1 1,7% σελ 6
30.100
Οι προτάσεις της Επιτροπής Πισσαρίδη
σελ. 15
Σαρωτικές αλλαγές σε ασφα- γραμμάτων κατάρτισης, όπως
λιστικό, αγορά εργασίας και
επιδόματα προτείνουν οι Σοφοί χρήσης και του κόστους των
της Επιτροπής Πισσαρίδη, με - υπερωριν . Στο κεφάλαιο του
ταξύ των οποίων ξεχωρίζουν ασφαλιστικού, Πέρα από την
οι προτάσεις για πλήρη κεφα - κεφαλαιοποίηση της επικου
λαιοποίηση του Πυλνα της ρικής ασφάλισης, Που έχει
επικουρικής ασφάλισης και
συγχνευση όλων των προνοι ακν επιδομάτων σε ένα, με πρόσθετες Παρεμβάσεις και
εξαίρεση τα επιδόματα ανεργίας, αναπηρίας και στέγασης. λνα των κύριων συντάξεων
Παράλληλα, Προτείνεται ο Πλή ρης ανασχεδιασμός του επιδό
ματος ανεργίας και των Προ -στήματος. σελ. 2
επίσης ο εξορθολογισμός της
30.000
ΤΙΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ
ΟΡΙΑΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
e-HMΕPΟΛΟΓΙΟ ΠΡ00ΔΟΥ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΜΤΑΧΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ e-EΡΓΑΛΕΙΩΝ
μπει ήδη σε τροχιά υλοποί.
ησης, η Επιτροπή Προτείνει
29.900
ΗΤζάνετ
Γέλεν
νέα ΥΠΟΙΚ
στον πρτο διανεμητικό ΠυΑΥΞΗΣΗ ΟPΙΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημερήσια εξέλιξη
δείκτη Dow Jones
κστε να αυξηθεί η ανταποδο
τικότητα και διαφάνεια του συ των ΗΠΑ
29.800
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ >10
Επιστρεπτέα
προκαταβολή
και για μπλοκάκια
Γενναία
Πολεοδομικό νομοσχέδιο
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙ :
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ
φορο-κίνητρα
για εισαγωγήν
εργαζομένων
ι προβλέπει απόφαση του υπ. Εργασίας
Νομοσχέδιο
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ
2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ >11
Το δικαίωμα να υποβάλουν αιτήσεις και να λάβουν
μέσα στον Νοέμβριο, ποσά επιστρεπτέας Προκατασελ.4
Γιάννης Στουρνάρας
ΔιΟικητής της ΤτΕ
σελ. 6
έχουν εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες
και εργαζόμενοι Που αμείβονται κόβοντας αποδείξεις
Παροχής υΠηρεσιν από μπλοκάκια, Ουσιαστικά
οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν, για πρτη φορά , τη
δυνατότητα να λάβουν από το κράτος Ποσά 1.0002.000 ευρ από τα οΠοία θα οφείλουν να επιστρέψουν
μόνο το 50% κι αυτό σε 40 μηνιαίες δόσεις, με πρτη
δόση τον Ιανουάριο του 2022. σελ . 7
ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ >6
Ταμνημόνια
Πέτυχαν,
αλλά με βαρύ
κόστος
Ψαλιδίζονται
τα τέλη
κυκλοφορίας
νέων οχημάτων
Lockdowη-Black Friday
ΠΟΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΣΤΟΧΗΣΑΝ
ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ STRESS TEST
σελ. 5
ΓΔ.ΧΑ. 70285 (0,35%)
DOWJONES 3002949 (140%)A
FFSE 100 643217 (1,55%) Δ
DAX 30 1329244 (126% ) A
CAC 40 5.55842 (121% )
ΧΡΥΣΟΣ 1.806,36 V
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4605 Δ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1887 Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Μέρες του 2016 ζουν στην Λέστερ
  Μέρες της θριαμβευτικής πορείας προς τον τίτλο της περιόδου 2015/20 ξαναζούν στην Λέστερ. Τότε που με τον Καλούντιο Ρανιέρι στον πάγκο τους οι «αλεπούδες» είχαν κατακτήσει την κορυφή της Premier League.
 • Ανετη πρόκριση η Αϊντχόφεν
  Το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση του Κυπέλλου Ολλανδίας πήρε εύκολα η αντίπαλος του Ολυμπιακού στους «32» του Europa League, Αϊντχόφεν, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Φόλενταμ με 2-0.
 • Σλούκας λαμπρός τον οδηγεί
  Με «μαέστρο» τον Κώστα Σλούκα, ο Ολυμπιακός πέρασε από το «Αστρομπάλ» επικρατώντας με 101-93 στην παράταση (86-86 καν. αγ.) επί της Βιλερμπάν, από την οποία είχε ηττηθεί την περασμένη Παρασκευή στο ΣΕΦ.
 • Μειώθηκε 2,9% ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
  Μείωση 2,9% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Νοέμβριο πέρυσι σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2019, έν&
 • Ελβετία: Υπό πίεση το σύστημα υγείας
  Τα κρούσματα κορωνοϊού στην Ελβετία και στο Λίχτενσταϊν ξεπέρασαν σήμερα το φράγμα των 500.000, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ελβετικών υγειονομικών αρχών καθώς καταγράφηκαν 2.260 νέες μολύνσ&epsil