Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τοπο του
να δυοαρεστεi
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΑΛΛΟΘΙ Ο ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ
ΣΟΒΑΡΑ ΟΜΑΤΑ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΟΝ "ΠΑΓΟ
ivα εnoμενο Γράφει ο
λόγω εονid να
1 έχουν nεριορι . Ηρης 1σεικος με nότε δρομοnογήθη
pian tου Λιμένος, Ελη.
Eε αλλά χρίς να ξέρoυ.
σιν στο Δήμο nρέβε- ακόμη και εκείνοι nou έ . nεδσκεψη- στε να
ζας όηuς anλωστε συμ. Φεραν το θέμα στην ε
βαίνει στο Δημόσιο . nάνεια μησς και παρα, nρotάσεις και να An
Δεν μηορεί ομως ο κο- μείνουν nyo στην κον - φθούν anopoσεις για το
ρωνοός να γίνει άλnoστρα της επικαιρότητας , μέλnον του Βμανιου . E.
θι για την αναβολn on υπoρχουν nonu σοβαρά dv η καραντίνα Aξει το
μαντικν onoφooεων.
Αφου κο0ισε η σκόνη έχουγ μπει στον novo , μεχρι τοτε στον naγο το
κατατεθουν δημόσια οι
όλυτο nροβλήματα nou n0oκα θα nopομείνε
στην hευση για το master
Εργατικό Κέντρο Πρέθετας: Απαιτείται καθολικός
εβδομαδιαίος έλεγχος με rapid test των διανομέων| Χριστούγεννα με αυστηρούς περιορισμούς
Αργεί η άρση του lockdown
Αν και η tuπκή άρon toυ lockdown nAnooe .
ρός διανομέας ενεηλάκη σε τροκαίο
ατύχημα στην noλn μας . Eπειτα anό
τη σύγκρουση του δικύκλου noυ ο.
δηγούσε με ουτοκίνητο , τρουματ
στηκε και μετοφέρθηκε στο Νoo .
κομείο
l aipεto στις 30 Νοεμβρίου . ωστόσο τoo ο
γειονομικές όσο και οι noniκές aρχές βλέπουν
popάταση για τουλάστον μία εβδομάδα ακόμα .
καθς η nopeia του κορωνοϊού στη χρα μας
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΠΟΛΥ ΚΑΤΩΤΕΡΗ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ
στης 17 Νοεμβρίου O nειa της χρας Ουδείς κτούν οκονομικά αυ
α ΕMηνες δεν γιόρτα - εκτων noλιτκν αρn tof κα ο οικογένειές
oυν tmν μεγελύτερη ε- γν tης οvunotsu - τους, το μόνο nou ana
Προκαταρ .
Enoνόστοση του 1821, μως Τηv iδια ρα nu ρούς και τους οριστε η χpa pρίσκεται εν ρούληδες της αντn χρα tnειτα ano 400 μέσω nανδημίος και ηiτευσης ήταν nuς θα
nou ελευeέρωσε την
κν της Αθήνας
τους Τούρκους ούτε σεως , όταν κο0ημερινά τους nρόβλημα , εκμε
την 28η Οκτωβρίου neeaίvouv δεκόδες συ nou κατανίκησε με tmν μηonίτες μας και θρn -τη του nολυτεχνείου
ψυχή κα τηv κορδιά νούν εκατοντάδες οι , nou npoοφέρεται για
λξη Τοίπρα , Δημήτρη Κουτοούμα
ρn noλεμική μηχανή , pήσεις βάζουν nουκέτα στοτε κυβέρνησn