Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Βραχυκύκλωμα με τους ιδιώτες γιατρούς στο ΕΣΥ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗARVARD
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ
Εξελίξεις στις γνσεις μας
για την αθηρωματική Πλάκα
ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΛΟΓΩ
HARVARD
MEDICAL SCHOOL
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
Οι τελευταίες ανακαλύψεις,
οι έρευνες, οι εξελίξεις
ΣΕΛΙΔΑ 22
ΣΕΛΙΔΑ 15
τοΥ ΗΗΜΑ
ΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ lΙI
9 771106979130
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101ο . Αρ. φύλλου 30.581- Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΤΕ ΑΡ ΤΗ 25 NΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
www.kathimerini.gr 6120
ο Τραμη φεύγει αn Αμερική επιστρέφει Βραχυκύκλωμα
με τους ιδιτες
γιατρούς στο ΕΣΥ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ
Οι αλλαγές
που προτείνει
σε Υγεία, Παιδεία,
δημόσια διοίκηση
Να γίνει διοικητική η θέση
του γ.γ. με πενταετή θητεία
Καθολική εφαρμογή
της αξιολόγησης στη δημόσια
διοίκηση σε ετήσια βάση
Επέκταση των Πρότυπων
Σχολείων
Εσωτερική και εξωτερική
αξιολόγηση των σχολικν
μονάδων
Χρηματοδότηση ερευνητικν
Προγραμμάτων
από επιχειρήσεις
Ενίσχυσn της διοικητικής
και οικονομικής αυτονομίας
στα νοσοκομεία
Συνέργειες δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα
Στη Βόρειa Ελλάδα αξιοποιήθηκαν
μόνο οι 13 από 210 εν διαφερομένους
PRESIΕNT
ELECT
FFIC)
Πενικρά αποτελέσματα απέδωσε η
διαδικασία αξιοποίησns γιατρν κοτήτων που εκτων υστέρων προσ
του ιδιωτικού τομέα προκειμένου διορίστηκαν ωs oι επιθυμητές, υπήρνα αντιμετωπισθούν οι αυξημένεs ξαν λάθη και καθυστερήσειs στιs
ανάγκεs που προκύπτουν για το δη - συμβάσειs απασχόλησηs γιατρν ,
μόσιο σύστημα υγείas από την πανδημία . Είναι ενδεικτικό ότι στη Βό- κριμένουs όροus για να υπογράψουν,
ρεια Ελλάδα, όπου καταγράφεται η
μεγαλύτερη πίεση, εκδήλωσαν ενδιαφέρον 210 ιδιτες γιατροί και, τελικά , ρήθηκε και με ιδιτες γιατρούs που
υπεγράφησαν συμβάσειs μόλιs με
13 από αυτούs. Η μεγάλη διαφορά χωρίs αποζημίωση στα νοσοκομεία,
ανάμεσα στουs δύο αριθμούs αποδίδεται σε μια σειρά από παράγοντε : τικό πλαίσιο. Σελ. 4
ορισμένοι γιατροί δεν ήταν των ειδιορισμένοι από αυτούs έθεσαν συγκεοι οποίοι δεν προβλέπονταν εξαρχή .
Την ίδια στιγμή, πρόβλημα παρατη
Η Αμερική επιστρέφει. Αυτό ήταν το μήνυμα του Τζο Μπάιντεν , καθς παρουσίαζε χθες τα πρόσωΠα που θα καταλάβουν τα καίρια αξιματα στα πεδία της εξωτερικής Πολιτικής και της εθνικής ασφάλειας .
Προηγουμένως, ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να δσει το Πράσινο φως για την εκκίνηση της διαδικασίας
Παράδοσης της εξουσίας, αφού κρίσιμες Πολιτείες επικύρωσαν τη νίκη Μπάιντεν, εξανεμίζοντας τις όποιες
ελπίδες του για δικαστική αμφισβήτηση του αποτελέσματος. Σελ. 10
θέλησαν να συνδράμουν εθελοντικά,
Σελ. 3
καθs δεν υπάρχει σχετικό νομοθεΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Οι επτά πληγές της ελληνικής
επιχειρηματικότητας
Προτεραιότητα η μείωση
φόρων στη μισθωτή εργασία
Τα οφέλη
του κεφαλαιοποιητικού
συστήματος επικουρικής
ασφάλισης
Επίθεση κατά πάντων
Αγνοούνταιν
τα e-συγγράμματα
από την Αγκυρα
Εξέδωσε τρεις NAVTEX - Απειλές Τσαβούσογλου προς Βερολίνο
Σε χαρτί θα τα παραλάβουν ξανά οι φοιτητές, παρά τις εξαγελίες
Σελ. 23
Σε επιθετικές κινήσειs και ρητορική απειλν γερμανικήs φρεγάταs να πραγματοποιή
κατά πάντων επιστρέφει η Αγκυρα. Χθες ,
εξέδωσε τρειs NAVTEX , εγείρονταs ζήτημα Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανέφερε πωs κθα
αποστρατιωτικοποίησns vησιν του Αιγαι- απαντήσουμε στο μέτωπο. Ενόψει τns Συου, εν κάλεσε την Ε.Ε. "να αναγνωρίσει νόδου Κορυφήs, ο κ . Δένδιαs προδιέγρατα λάθη τns. Με αφορμή την προσπάθεια ψε αυστηρή στάση τns Αθήνas. Σελ. 6, 9
Η εφαρμογή τηs τηλεκπαίδευσns στα ΑΕΙ , γράμματα για τοτρέχον εξάμηνο και πάτην περασμένη άνοιξη, συνοδεύθηκε από
εξαγγελίεs για υιοθέτηση των ηλεκτρονικν συγγραμμάτων στην τριτοβάθμια διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστ0s τηs
εκπαίδευση. Ωστόσο, λίγοus μήνεs αργό- κατ' οίκον διανομής των συγγραμμάτων σε
τερα, οι φοιτητές θα παραλάβουν τα συγ
σει νηοψία σε τουρκικό εμπορικό πλοίο , ο
ΣΗΜΕΡΑ
λι σε χαρτί, καθs δεν υλοποιήθηκαν οι
σχετικές εξαγγελίεs. Μάλιστα, οι εκδότεs
ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
όλη την επικράτεια και στην Κύπρο. Σελ.5
Μάχη εμπόρων
και ιδιοκτητν
Ακολουθντας τα μονοπάτια της φύσης
Βαθιές τομές
στο πολεοδομικό
νομοσχέδιο
ΚΥΡΙΟ ΑΡΟΡ0
Στη σκιά της πανδημίας διεξάγεται
ένα μπρα ντε φερ μεταξύ εμπόρων
και ιδιοκτητν για αναπροσαρμογές
των ενοικίων . Ακόμη και στις ακριβές
εμπορικές κπιάτσες , τα μισθματα
είναι υπό Πίεση. Σελ. 24
Ήτρα ή ποτέ
Ολιστικά σχέδιαν για την οικονομία έχουμε ξαναδεί, αλλά
ποτέ τόσο εμπεριστατωμένα.
Οι περισσότερεs από τιs διαγνσειs που περιλαμβάνει η
Εκθεση Πισσαρίδη είναι κοινόs
τόποs εδ και χρόνια. Είναι βέ
βαιο, όμωs , ότι θα προσκρούσουν πάλι σε αντιδράσειs και
στον φόβο του πολιτικού κόπου συνοψίζεται στη
συγκατάβαση ότι κδεν είναι τρα καιρόs για τα δύσκολαν. Δεν
θα υπάρξει , όπωs δεν υπήρξε
ποτέ , καταλληλότεροs καιρόs.
Κατατέθηκε χθες στη Βουλή
. Υλη μαθημάτων: Προς μείωση της ύλης στις Πανελλαδικές Εξε.
τάσεις προσανατολίζεται το υπουργείο Παιδείας, καθς για άλλη μία
χρονιά γίνονται μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης. Σελ. 5
Το πολυαναμενόμενο πολεοδομικό νομοσχέ
διο κατατέθηκε χθεs στη Βουλή, με βασική
ρύθμιση την πρόβλεψη για κατάργηση των
παρεκκλίσεων στην εκτόs σχεδίου δόμηση
έπειτα από μεταβατική περίοδο δύο ετν.
Πρόκειται για την πρτη ουσιαστική απόπειρα για τον περιορισμό τns εκτός σχεδίου
δόμησns εδ και μία δεκαετία. Παράλληλα,
παρέχεται μια σειρά από εργαλεία για τη
δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχέs όσον
αφορά τον τουρισμό. Στόχ0s είναι το νομοσχέδιο να πάει στην Ολομέλεια τns Βουλήs
την επόμενη εβδομάδα. Σελ. 7
ΣΥΡΙΖΑ: ΜΠορεί ο Αλέξης Τσί
Πρας να έθεσε σε ετοιμότητα τους
βουλευτές, τονίζοντας πως μετά το
τέλος της κρίσης έρχεται ο λογαριασμός, ο Παύλος Πολάκης, όμως, ζήτησε ξανά οι τόνοι της αξιωματικής
αντιπολίτευσης να ανεβούν, χαρακτηρίζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες,
στουs
Αμμοθίνες , κυκλάμινα, πεύκα και λίγα βήματα Πιο Πέρα η θάλασσα. Μια ονειρεμένη διαδρομή
περιμένει τον επισκέπτη στο Πευκοδάσος του Σχινιά. Διαδρομές της καραντίνας, σελ. 8
ΣΧΟΛΙΟΙ ΤοΥ ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ
Τα θεμέλια υγείας της Αθήνας
τερη των Περιστάσεων). Σελ. 5
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
Στο ίδιο τραπέζ, αλλάχωρίς εκβιασμούς
Στους 562 αυξήθηκαν
οι διασωληνωμένοι ασθενείς
Εχασαν χθες τη ζωή τους
101 ασθενείς
Σε 2.135 ανήλθαν
τα νέα κρούσματα
Διάλογος με την Τουρκία δεν μπορεί να
γίνει στη φάση Που βρισκόμαστε. Για τους
εξής λόγους:
-Η Αγκυρα δοκίμασε να επιβάλει τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο με τις ωμένη εθνική κυριαρχία άλλου κράτους .
έρευνες που διεξάγει εδ και μήνες με
το κΟρούτς Ρέις . Το έκανε προκλητικά
σε μια Πρωτοφανή άσκηση στρατηγικής
εξαναγκασμού. Δεν σταμάτησε Ποτέ ουσιαστικά εκτός από μερικά διαλείμματα
Που οφείλονταν στην προσπάθεια να αμ
βλυνθούν οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων . Είναι n Πρτη φορά από το 1974 Που
η Τουρκία ακολούθησε αυτή την τακτική,
απροκάλυπτα και χωρίς όρια. Αν η Ελλάδα προσέλθει τρα στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων, θα νομιμοποιήσει
ουσιαστικά και Πρακτικά τη στρατηγική
της Αγκυρας.
-Η Τουρκία θέτει τρα το ζήτημα των
γκρίζων ζωνν με εμμονή. Το κάνει λεκτι- λεσματική κινητοποίηση της κυβέρνησης
κά, αλλά και στο πεδίο με τις υπερπτήσεις
των μαχητικν της αεροσκαφν και τις
ενέργειες του λιμενικού και ναυτικού της.
Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση-στην Ευρπη τουλάχιστον-που μία χρα επιχειρεί να αμφισβητήσει τόσο ανοικτά εδραιΠράγμα μιλάμε. Βλέπουν δύο χρες να
τσακνονται και τις προτρέπουν ανα καθίσετε και να τα βρείτε . Δεν μπορ, όμως,
να φαντασθ κανέναν από αυτούς να διαΠραγματεύεται όχι για Α0Ζ και υφαλοκρηπίδα, αλλά για το αν του ανήκει κομμάτι της εθνικής του κυριαρχίας ή για το αν
Πρέπει να απομακρύνει στρατεύματα από
νησιά που αποδεδειγμένα απειλούνται.
ΥΠΟχρέωσή μας συνεπς, εθνική μας
υποχρέωση, είναι να κάνουμε τα πάντα
για να εξηγήσουμε ότι είμαστε έτοιμοι να
διαπραγματευθούμε για αυτά Που έχουμε
αποδεχθεί εδ και 45 χρόνια ότι είναι ι
διαφορές μας , και να πάμε στο Δικαστήριο για να τα λύσουμε αν μπορούμε. Οχι
όμως, να κάτσουμε στο τραπέζι μετά μία
περίοδο μπούλινγκ, αποδεχόμενοι μία
εξωφρενική ατζέντα . Γιατί τότε κάθε φορά Που θα διαφωνούμε στο τραπέζιτων
συνομιλιν , η Αγκυρα θα ξέρει τι πρέπει
να κάνει για να εκβιάσει μια ελληνική
υποχρηση.
Σελ. 4
Μία μετάλλα ξη
του κορωνοϊού στην αρχή
της πανδημίας αύξησε
τη μεταδοτικότητά του
Το ΠιστοπΟιητικό
εμβολιασμού θα είναι εξίσου
απαραίτητο με το διαβατήριο
για Πολλές διεθνείς πτήσεις
Γιατί είναι άλλο ζήτημα η διαφωνία γα
την υφαλοκρηπίδα ή την ΑΟΖ και άλλο η
αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίαςιδιοκτησίας κατοικημένων και μη νησιν .
- Το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης νησιν του Αιγαίου επαναφέρεται επίσης
στο τραπέζ με τρόπο ωμό, Και είναι προφανς απαίτηση της τουρκικής κυβέρνησης να συμπεριληφθεί στην ατζέντα των
διερευνητικν και της διαπραγμάτευσης
Αυτά τα δύο ζητήματα, με τον τρόπΟ ΠΟυ
τα θέτει η Αγκυρα, δεν μπορούν να γ νουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
Αυτή είναι n ουσία. Εχουμε όμως ένα
Πρόβλημα που απαιτεί άμεσα την αποτε
Πλακοστρσεις, μεγάλες λεωφόροι, κλειστά ρέματα, αποκέντρωση: Ο κίνδυνος των επιδημιν διαμόρφωσε το σύγχρονο πρόσωΠο της Αθήνας . Εδ και αινες, η εξέλιξη του Πολεοδομικού σχεδιασμού των Πόλεων συνδέεται με την υγιεινή . Το ίδιο συνέβn από τα
Πρτα βήματα της Αθήνας ως πρωτεύουσας του νεο
ελληνικού κράτους , τότε Που οι αρχιτέκτονες Κλεάνθης
και Σάουμπερτ σχεδίασαν μια Πόληn Που φρόντιζε την
υγεία των κατοίκων της. Σελ. 14
Σελ. 11
ΘΕΩΡΕΙΟ
Παράταση
χωρίς διάγγελμα
αλλά και όλων. Οι Αμερικανοί και οι Ευρω
Παίοι συχνά δεν καταλαβαίνουν για Ποιο
Σελ. 2
SHUTTERSTOCK
Α.Ρ PHOTO / CAROLYN KASTER
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΒΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα