Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TΡITH

24

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5591

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ
ΝΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΣΤΟ 90% ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Πανελλαδικές:
Νωρίτερα
οι αιτήσεις

«Άφαντα»
τα αντιγριπικά
εµβόλια

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 3

ΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ «ΒΛΕΠΟΥΝ» ΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΤΕΛΟΣ Η «ΠΕΙΡΑΙΩΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΕΙΑΣ

Κατεβασµένα
τα… ρολά
ΣΕΛ. 3

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΧΑΪΑ ΤΟ ΘΥΜΑ
ΤΡΑΓΩ∆ΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ

Εν ψυχρώ
εκτέλεση
ΣΕΛ. 7

ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ

∆εκέµβριος
εξελίξεων
ΣΕΛ. 10

ΜΕ ΤΑ 8,5 ΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

Παιχνίδια
της Άγκυρας
ΣΕΛ. 2

Το 3ο κύµα
της ανησυχίας
 Το σχέδιο του
υπουργείου Υγείας
για ενίσχυση
του συστήµατος
 Οι προβλέψεις
για το άνοιγµα της αγοράς
και των σχολείων

549 ΟΙ ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ ΧΘΕΣ
1.388 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ (23 ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ) ΚΑΙ 84 ΘΑΝΑΤΟΙ

Στο 86%
η πληρότητα
στις ΜΕΘ!

ΠΑ
ΠΡΟΒΛΗ ΤΡΑ:
ΜΑΤΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΣ
∆ΙΑΣΠΟ
Ρ
ΣΕ ΝΕΕ Α
Σ
ΚΑΙ ΝΕΟ
ΥΣ
ΣΕΛ. 4-5

400
ΕΛΕΓΧΟΙ
ΣΤΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ
ΤΟΥ ΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ

H «Γ» ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Τεστ στον δρόµο

ΕΝΩ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΤΡΙΑ ΘΕΤΙΚΑ (∆ΥΟ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ)
ΣΕΛ. 6

Ανησυχία
για κρούσµατα
σε ένστολους
ΣΕΛ. 11-14