Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πώς θα ενεργοποιηθεί ο ιδιωτικός τομέας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ό
771234
5671 19
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020/ τιμή: 1,30 E
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.381
Πς θα
ο ιδιωτικός τομέας
, SCORPIOS
ενεργοΠΟιηθεί
Security Services
210-8 D ο427
229 50- 367 00
WWW.5CORPIO5-5ECURITY. GR
Κηφισιά-Ωρωπός-Οινόφυτα-θεσσαλονίκη
Κοινή Υπουργική Απόφαση
Χρηματοδότηση 20 εκατ.
σε ακτοπλοϊκές εταιρείες
Τι προβλέπουν οι 15 Παρεμβάσεις του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
κότητας, Που Προωθεί για έγκριση στους ευρωπαϊκούς ύψους 31,8 δισ. ευρ (19,3 δισ. σε επιχορηγήσεις
και 12,5 δισ. ευρ σε δάνεια) Που της αναλογούν για
την επόμενη επταετία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το ελ
Που η Ελλάδα δικαιούται να αντλήσει από το Ταμείο ληνικό σχέδιο στη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα
και ειδικότερα της επιχειρηματικότητας. Μεταξύ άλ
λων, στόχος είναι να αντιμετωΠιστούν το μεγάλο Παραγωγικό κενότης οικονομίας, Που το 2020 Προβλέ
Πεται να φτάσει στο 12,3%, το εξαιρετικά χαμηλό
επίπεδο επενδύσεων και η σημαντική διαφορά επιτοκίων επιχειρηματικν δανείων μεταξύ Ελλάδας
Νέο μοντέλο ταχύρρυθμης οικονομικής ανάπτυξης
Έως το Πσό των 20 εκατ. ευρ μπορεί να
φθάσει το ύψος της χρηματοδότησης Που θα
λάβουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκονωνιακής
εξυπηρέτησης των νησιν και την ανάκτηση
του ακτοπλοϊκού δικτύου. σελ. 11
Που θα βασίζεται στην εξωστρέφεια, στην ψηφιο- θεσμούς. Το δεύτερο κύματου κορονοϊού οδηγεί σε
δυσμενέστερες προβλέψεις για το 2020 και τα χρήματα
Ποίηση όλων των συναλλαγν, στην αξιοποίηση του
φυσικού πλούτου με σεβασμό Προς το Περιβάλλον,
στη ριζική αναδιαμόρφωση των δημόσιων υπηρεσιν Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπορούν να οδηστους τομείς της υγείας και της Παιδείας, στην αξιο- γήσουν στην επιστροφή σε μια οικονομική κανον
κόττα. Οι παρεμβάσεις επικεντρνονται σε δεκαπέντε
εξάλειψη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου κομβικούς τομείς , με απτερο στόχο ένα Πιο εξω
στρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο οικονομικό μον
τέλο. Η χρα μας μέσω του σχεδίου αυτού επιδικει
να αξιοποιήσει στο έπακρο τους Πόρους συνολικού
Ποίηση των σύγχρονων ηλεκτρονικν μέσων για την
Διευρύνεται το μέτωπο κατά της Cosco
Αντιδράσεις και
από τον Δήμο Πειραιά
και στον πλήρη εκσυγχρονισμό των υποδομν σε
μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και ενέργεια, επιδικει
ηκυβέρνηoη με το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτ και του μέσου όρου της Ευρωζνης. σελ.4
Εκτός από επιχειρηματικούς φορείς , και το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του για
πλευρές της Πολιτικής της Cosco και του ΟΛΠ
αναφορικά με την επένδυση στον νέο προβλήτα κρουαζέρας , σελ. 11
9,6 δισ. ευρ κοστίζουν
οι 898 φοροαπαλλαγές
Covid-19
Υπουργείο Ανάπτυξης
Σενάρια επανεκκίνησης
της αγοράς τα Χριστούγεννα
Το στοίχημα της επανεκκίνησης της αγοράς τα
Χριστούγεννα εξετάζει n κυβέρνηση. Το αν και
Πς θα κριθεί από την εξέλιξη του δεύτερου
κύματος της πανδημίας Που πλήττει τη χρα.
Ήδη στο υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζονται
διάφορα σενάρια, με ένα εξ αυτν τη λειτουργία των εμπορικν καταστημάτων με το
σύστημα click away. σελ. 6
Ποιοιωφελούνται περισσότερο απότο καθεστς
μεγάλης αξίας ακίνητη Περιουσία
στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηρι
Σε 898 ανέρχονται συνολικά οι
διατάξεις τnς ελληνικής νομοθε
σίας Που προβλέπουν φορολο- στικό ότι μόνο οι διατάξεις φογικές απαλλαγές και μεισεις ρολογικν απαλλαγν οι οποίες
εκπτσεις φόρων . Η απλεια
εσόδων Που Προκαλούν στον κρα
τικό Προϋπολογισμό μόνο μερι
κές δεκάδες από τις διατάξεις αυτές φθάνει στο ποσόμαμούθ των
9,592 δισ. ευρ. Από το εν λόγω 3,6 δισ ευρ . ΑΠοκαλυπικά στο
Ποσό ένα μεγάλο μέρος είναι χεία για όλες τις διατάξεις της
απλεια εσόδων Που Προκύπτει ισχύουσας νομοθεσίας κατέθεσε
από απαλλαγές και μεισεις φό
ρων Που εσπίστηκαν Προς όφε νομικν στ Βουλή, μαζί με τον
λος ολιγάριθμων εταιρειν με κρατικό Προϋπολογισμό. σελ5
θεσπίστηκαν Προς όφελος 7.570
αλλοδαπν και άλλων εταιρειν
με Πολυτελή ακίνητα στην Ελλάδα Προκαλούν ετήσια απλεια
φορολογικν εσόδων άνω των
Εφιαλτικός ο απολογισμός του Σαββατοκύριακου
ΑΓΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΓΙΑ ΤΑ
ΜΟΡΑΤΟΡΙΟΥΜ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Τρόμο Προκάλεσε στο πανελλήνιο ο εφιαλτικός απολογισμός του Σαββατοκύριακου με τους
211 νεκρούς σε δύο 24ωρα. Ο αριθμός των ασθενν στις ΜΕΘ εκτοξεύθηκε στους 540. Οι
Ένοπλες Δυνάμεις επιστρατεύουν τις δικές τους υγειονομικές εφεδρείες για να συνεισφέρουν
στο σύστημα, εν ο Ευαγγελισμός φέρεται να μετατρέπεται σε νοσοκομείο μόνο για Covid-19.
Στη φωτογραφία το στρατιωτικό νοσοκομείο 424 Θεσσαλονίκης. σελ. 6
n ηγεσία του υπουργείου Οικο>7
ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ ΞΕΚΙΝAΕΙ
ΤΟ ΠΑΓΩΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ
Οι ημερομηνίες Ενδιαφέρον
Πληρωμής
εργαζομένων
σε αναστολή
Κάτωαπό
Συχνότητες 5G
ΣΤΙΣ 16ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
για Θαλάσσια
Αιολικά Πάρκα
το μηδέν
η καμπύλη
αποδόσεων
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
Υπουργείο Εργασίας
Επενδύσεις 800 δισ. ευρ στηνΕυρΠη
Κρατικά ομόλογα
Τέλος χρόνου για τις δηλσεις
των αναστολν συμβάσεων ερ
γασίας Νοεμβρίου, καθς αύριο,
ολοκληρνεται το 10ήμερο για
τις κλειστές επιχειρήσεις. Η πλη
ρωμή των εργαζομένων σε επι
χειρήσεις Που έκλεισαν με κρα
τική εντολή θα ξεκινήσει στις
27/11, ενγια εργαζόμενους επιχειρήσεων Που Πλήττονται θα
γίνει μετά τις 7/12. σελ. 2
Ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφεται από διεθνείς κο
λοσσούς για τον τομέα των Θαλάσσιων Αιολικν Πάρκων το τελευταίο διάστημα στο φόντο και των ευρω Παϊκν εξελίξεων. Άλλωστε, η στρατηγική της Ε.Ε.,
όΠως δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, προβλέπει αύξηση της θαλάσσιας αιολικής ισχύος από
12 GW σήμερα σε 60 GW έως το 2030 και 300 GW
έως το 2050. Ενδιαφέρον για την ανάπτυξη εμπορικν
εφαρμογν στην Ελλάδα έχουν επιδείξει αρκετές με
γάλες διεθνείς εταιρείες, όπως η Equinor, n Principle
Power, n COP, η berdrola και n Innogy. σελ. 10
Δεν έχει Προηγούμενο αυτό
Που συμβαίνει στην ευρωπαϊκή
αγορά κρατικν ομολόγων: τα
ομόλογα με αρνητική απόδοση
γνωρίζουν τη μεγαλύτερη αύξηση όλωνV των εποχν. Για εικοσελ. 19
Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΠΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Ταγίn Ερντογάν
Ελιγμοί
τακτικής Πριν
Vική Πραγματικότητα Που έχει
να κάνει με την τεράστια Ποσότητα χρήματος Που έχει ρίξει
στις αγορές η ΕΚΤ, μιλούν οι
αναλυτές . σελ. 17
Executive
από τη Σύνοδο
ΚΛΕΙΔΙ Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κορυφής
Γ ΧΑ 69945 (004%)
DOW JONES 2931558 (-057%) V FTSE 100 6:351,45 (027%)DAX 30 1313725 (039%)
CAC 40 5.495,89 (039%)
ΧΡΥΣΟΣ 1.8718A
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4281 Δ
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1858 V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Λαβρόφ για δήλωση Μακρόν: Δεν νομίζω ότι είπε κάτι κατά λάθος
  Σχολιάζοντας τη δήλωση του Γάλλου προέδρου Μακρόν, ότι δεν πρέπει να αποκλείεται η αποστολή χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι ειπώθηκε κάτι κατά λάθος,…Λαβρόφ για δήλωση Μακρόν: Δεν νομίζω ότι είπε κάτι κατά λάθος - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΑΠΘ: Ανησυχίες της Συγκλήτου για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων
  Ανησυχίες εκφράζει ομόφωνα η Σύγκλητος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων τονίζοντας πως «αποτελεί μια κεντρική πρόκληση και μείζονα…ΑΠΘ: Ανησυχίες της Συγκλήτου για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ισπανία: Συγκίνηση για τον Κόκο, τον γάτο που επέζησε από την φονική πυρκαγιά (βίντεο)
  Οι πυροσβέστες στην πόλη της Βαλένθιας στην Ισπανία δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους σήμερα, όταν βρήκαν έναν ζωντανό γάτο κουλουριασμένο μέσα στα αποκαΐδια ενός συγκροτήματος κατοικιών, που καταστράφηκε…Ισπανία: Συγκίνηση για τον Κόκο, τον γάτο που επέζησε από την φονική πυρκαγιά (βίντεο) - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Αλ. Χαρίτσης: Η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε για να δώσει απάντηση στην κρίση
  «Η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε μέσα σε μια βαθιά πολιτική και στρατηγική κρίση. Δημιουργήθηκε όμως όχι για να περιγράψει, αλλά για να δώσει απάντηση στην κρίση», σημείωσε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής…Αλ. Χαρίτσης: Η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε για να δώσει απάντηση στην κρίση - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Formula1: Ο Φερστάπεν παραμένει άπιαστος και το 2024
  Η σεζόν στη Formula1 ξεκινά από εκεί που σταμάτησε. Με τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull να εξακολουθεί να είναι ασταμάτητος, όπως συμβαίνει τα τρία τελευταία χρόνια. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής…Formula1: Ο Φερστάπεν παραμένει άπιαστος και το 2024 - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ